Loodusteaduste olümpiaad 28.11.2020

Seoses epidemioloogilise olukorraga ja tuginedes HTM suunistele, on otsustatud loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor korraldada järgmisel viisil:
1. õpilased lahendavad ülesandeid kas oma koolis või kodus.
2. vastustevihiku fail avaldatakse Teaduskooli kodulehel 23. novembril, kust on võimalik see alla laadida ja välja trükkida.
3. ülesanded avanevad veebilingil, mis avaldatakse Teaduskooli kodulehel 28. novembril kell 10
4. lahendamiseks on aega 4 tundi
5. vastustevihikud saadetakse parandamiseks üleriigilisele žüriile kas postiga või skaneeritult/pildistatult meiliga.
Täpsem juhend vt.: https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/loodusteadused

Teaduskooli kodulehelt leiate loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavooru täiendatud juhendi ning vastuste vihikud väljatrükkimiseks: https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/loodusteadused