2020

Esimesed Tartumaa loometalgud toimusid 

23. oktoobril 2020 Nõos

Partnerid

Loometalgute tulemused

Tartumaa esimesed loometalgud võitis naiskond teemal “Mitmekesised veebitunnid”. Peapreemia, 3000 EUR, pani välja Tartumaa Omavalitsuste Liit. 
Loometalgute eripreemia Tartu Loomemajanduskeskuselt pälvis meeskond teemal “Kodavere murrak”.
Tartumaa Omavalitsuste Liidu Heaolu valdkonna eripreemia sai naiskond teemal “Maalapse minikool”.
Tartumaa Arendusseltsi auhind “Võimalus osaleda rahvusvahelisest LEADER koostööprojektis “Crowd4Region” pilootprojektina” anti üle meeskonnale, kes koondus teema ümber “Hollywoodi mägi”. Sama meeskond võitis ka Tartu Regiooni Energiaagentuuri auhinna “20 tundi konsultatsioone oma ala spetsialistidelt”.


Maarja küla võlumaa

Maarja küla võlumaa – Mida teha küla ümbritseva 10 hektari maaga? Loomulikult midagi erakordset.


Õpimotivatsiooni hoidmine läbi kutse/tööõppe

Õpimotivatsiooni hoidmine – Kuidas luua KOV-ide ülesena ühiselamu võimalusega kool, kus saab noortele pakkuda töiseid tegevusi, mis neil silmad särama panevad ja aitavad hoiduda halvale teele minekust?

Kooli(veebi)tunnid mitmekesisemaks  - Digiõpsid

Kuidas rikastada koolitunde mitmekesisemate meetodite, uute teadmiste ja kogemustega? Veebitundides saaksid õpetajad jagada oma teadmisi suuremale ringile. 


Kodavere murraku hääbumine

Kuidas laiendada Kodavere murraku kasutajaskonda ja seda edasi anda noorematele? Kuidas aktiveerida passiivse keeleoskusega inimesi, et nad enamal määral murrakut kasutama hakkaksid? Kuidas “normaliseerida” avalikus ruumis murraku kasutamine ka Peipsiääre piirkonnas? Kuidas tuua murdekeel piirkonnas nähtavamalt esile, nt siltidel, viitadel, avalikel üritustel jne?

Maalapse minikool

Kuidas tuua maaelu linnalapsele lähemale?

Kuidas erivajadustega inimeste maailm viia suure hulga inimesteni?

Kuldvõtmeke – Kuidas erivajadustega inimeste maailm viia suure hulga inimesteni?

Kogukonna juturobot

Kuidas kasutada "Juturobotit" kogukonna sõnumi võimendamiseks?

Hollywoodi mägi

Tartumaal asuv Hollywoodi mägi on teada-tuntud pea igale eestlasele. Täna on kahjuks mägi võssa kasvanud ja tähedki unustusehõlma vajunud. Milliseks saab mägi tulevikus?

Fotod, videod

Esimeste loometalgute fotogaleriid saad vaadata siit.

Mentorid

Sven Tobreluts

Sven Tobreluts

Tartumaa Omavalitsuste Liit

Tegevjuht

Kadri Kangro

Kadri Kangro

Võrumaa Arenduskeskus

Heaolu nõunik

Roman Kaljuorg

Roman Kaljuorg

Bigbank AS

IT

Siim Pütsepp

Siim Pütsepp

2500 B.C

Brändid ja turundus

Berit Rohtjärv

Berit Rohtjärv

Sotsiaalministeerium

Nõunik

Taavi Karu

Taavi Karu

Võru Kreuzwaldi Kool

Direktor

Helen Avarlaid

Helen Avarlaid

Avalike teenuste arendamise ekspert

Indrek Maripuu

Indrek Maripuu

Loovusait

Ärimudelid

Alice Juurik

Alice Juurik

Sotsiaalministeerium

Peaspetsialist

Täname

23. oktoobril toimunud #tartumaine ideede kiirendi võttis vastu 8 ideed, mille ümber koondunud meeskonnad pühendasid pea 15-tunnise tööpäeva, et jõuda parimate tulemusteni.
Loometalgutel osales kokku 43 talgulist, 9 mentorit, 7 žüriiliiget, 4-liikmeline korraldusmeeskond kohapeal Nõos ja 5-liikmeline Nõo Põhikooli meeskond.
Loometalguid aitas ette valmistada 30-liikmeline Tartumaa juhtgrupp, kuhu kuulusid Tartumaa Turismi, Tartu Ärinõuandla, Tartu Loomemajanduskeskuse, Tartumaa Arendusseltsi ja Tartumaa kohalike omavalitsuste spetsialistid.

Aitäh Sulle - idee esitaja
, et sa uskusid meisse ja tulid oma mõtetele loometalgutele lahendusi leidma.
Aitäh Sulle - meeskonnas osaleja
, et sa usaldasid meid ja andsid suure panuse parema Tartumaa nimel.
Aitäh Tartumaa Arendusseltsi
meeskonnale, et te mõistsite LEADER koostööprojekti olulisust Tartumaa kogukondadele.
Aitäh Võrumaa Arenduskeskusele
, et olite nõus oma kogemusi jagama ja talguid läbi viima.

Aitäh Helen Avarlaid
, kellega koos oli hea ja turvaline loometalgute ettevalmistuste rägastikus orienteeruda ning kes võlus kohale mentorid ja organiseeris nende tööd.
Aitäh Kadri Kangro
, et mõtlesid kaasa ja julgesid rasket otsust - muuta talgud ühepäevasteks - vastu võtta.
Täname teid Helen ja Kadri loometalgute päeva modereerimise eest.

Aitäh IT-võlurile Martin Mark
- sinu ehitatud veebisillad olid kindlad ja kiired.
Aitäh Nõo Vallavalitsus ja Nõo Põhikooli meeskond
, et usaldasite meid ning lubasite toimetama kooliruumidesse. Kuldvõtmekese meeskond hindas kooli ligipääsetavust ja mugavust ratastooliga inimestele väga kõrge hindega!
Suured tänud Liis Mändma, Anne Otti ja Eda Toomsalu - teie poolt pakutud koolitoit oli imemaitsev! Õnnelikud on need lapsed, kes Nõo Põhikoolis koolilõunat söövad.

Aitäh Nõo Põhikooli IT-juht Jaak Rooden ja majandusjuhataja Urmas Kask, tänu teile saime toimima kindla veebisilla klassiruumide ja stuudio vahele.
Head mentorid
, tänu teie ärakuulamisele, selgitamisele, küsimuste esitamisele, suunamisele ja kaasa mõtlemisele suutsid meeskonnad suunda hoida ning jõuda parimate tulemusteni. Aitäh teile!
Aitäh žüriiliikmetele
, sest teie kanda oli kõige suurem vastutus!
Aitäh foto- ja videomeistrile Timo Arbeiter
. Tänu sulle on meil võimalik ikka ja jälle ajas tagasi minna ning taaskord meenutada neid töiseid, pingelisi, kuid õnnelikke ja rõõmsaid hetki.
Aitäh Peep Puis ja Tauri Anni Reola Kultuurimajast
, et usaldasite stuudio valgustamiseks oma tehnika.

Tänud Elmet Neumann Neumann Stuudio OÜ-st
helitehnika eest.
Maitsvad meened panid välja Nõo Lihavürst ja Lõunakeskuse Taluturg. Aitäh teile!
Aitäh Anneli Saar ja Anneli Annama asutusest Estonian Gift OÜ loometalgute särkide ja roll-up´ide eest!

Toetaja

Projekt „Tartumaa kogukondlikud loometalgud“

Tartumaa Loometalgute korraldust toetab Euroopa Liidu Leader programm. Leader toetuste eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks.

Projekt on rahastatud Tartumaa Arendusseltsi meetmest 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine.

Projekti eesmärk

Projekti üldiseks eesmärgiks on võimestada maapiirkondade arengut Tartumaal läbi koosloomelise mõtteviisi levitamise. Projekti eesmärgi elluviimiseks algatame uuendusliku maakondliku ürituste sarja – loometalgute häkatoni. Loometalgute häkatoni idee on kogukondades eri valdkondade vahelist aktiivset koostööd juurutades luua uusi innovaatilisi tooteid ja teenuseid, mis aitavad tugevdada Tartumaa jätkusuutliku arengut ja toetada Tartumaa kui innovaatilise piirkonna kuvandit. Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse kahed loometalgud häkatoni meetodil. TAS-i visioon on, et aastal 2022 on TAS-i piirkonnas nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus ning elujõuline kogukond. Sellest lähtuvalt on TAS-il kaks strateegilist eesmärki. Loometalgute projekt toetab mõlemat. Strateegiline eesmärk 1: kuna talgute eesmärk on välja töötada innovatiivseid kogukonnateenuseid, panustavad uued ideed omakorda nutika ja spetsialiseerunud ettevõtluse arengule. Talgute meetod ehk piirkonnale pühendatud häkaton on nutikas ja piirkonnas uudne. Välja töötatud lahendustest saavad nõustamise toel välja kasvada uued ettevõtmised. Loometalgud toetavad integreeritud koostööd üle sektorite ja üle terve TAS-i piirkonna. Strateegiline eesmärk 2: loometalgud ühendavad kogukonna eri liikmeid, kes muidu tegutsevad eri piirkondades-valdades, eri asutustes ja isegi eri sektorites. Tuues inimesed kokku, soodustatakse kogukonnatunde arengut. Kuna TAS-i eesmärk on tugev koostöövõrgustik, siis projekt saavutab seda, ühendades loometalgutel üle piirkonna kokku tulnud inimesi.


Loometalgut
Osalejat
Tundi panustatud