Algas arenguprogramm Tartumaa kohalike omavalitsuste haridusametnikele

Uudis Haridus
11. jaanuar
Tartumaa Omavalitsuste Liit on käivitanud arenguprogrammi Tartumaa kohalike omavalitsuste haridusametnikele eesmärgiga anda ülevaade koolipidaja rollist, vastutusest ja võimalustest kvaliteetse kättesaadava hariduse, hästi toimiva haridusvõrgu ja tõhusa hariduskorralduse tagamisel. 


11. jaanuaril 2024 alustanud arenguprogrammis osalevad haridusametnikud kõigist Tartumaa kohalikest omavalitsustest, kohtutakse kord kuus jaanuarist maini Tartus. Programmi viivad läbi Marika Saar ja Triin Kaaver Hea Hariduskorraldus OÜst, viiel koolituspäeval käsitletakse järgmisi teemasid:

  • kohalik omavalitsus kui hea hariduse tagaja (koolipidaja ülesanded ja väljakutsed, hariduskorralduse hindamismudel: seire, haridusuuendus, strateegia, õigusruum, eelarve, meeskonnatöö, võrgustikutöö, haridusvõrk);
  • kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna õigusruumi loomine (ülevaade vajalikest õigusaktidest, huvide konflikt, õigusaktide sisuline roll hariduskorralduses, hoolekogude tugevdamine);
  • usalduslik suhe koolijuhi ja omavalitsusjuhi vahel (koolijuhtide värbamine ja sisseelamise toetamine, mentorlus, kokkulepped, osapoolte ootused ja vastutus, keerukad ja tunnustavad vestlused);
  • sidususe loomine kohalikul tasandil (seosed teiste valdkondadega ning koostöö ja partnerlus teiste hallatavate asutuste, volikogu ja komisjonide, ettevõtete ja kolmanda sektoriga, ühiste sihtide seadmine, uued algatused);
  • haridusvõrgu väljakutsete lahendamine (andmete analüüs, alternatiivide kaalumine, võimalused ja ohud, finantsanalüüs, kogukonna kaasamine, ümberkorralduse ajaplaan ja õiguslik vorm).
Sisukat ja arendavat koostööd kõigile programmis osalejatele!

Lisainfo:
Kairi Vasemägi
haridusnõunik
Tartumaa Omavalitsuste Liit
730 5269 | +372 515 9225