Esimene Interreg Euroopa programmi toetatud jagamismajanduse koostööprojekt alustas Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel

Elukeskkond Uudis
27. mai

Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel alustati uuendusliku jagamismajanduse projektiga, mis aitab panustada ületarbimise vähendamisse: 27.-29. mail toimus Tartus rahvusvahelise projekti  "GOOD CITIES"  avasündmus. Kolmepäevase kohtumise jooksul viidi läbi nii projektipartnerite esimene kokkusaamine kui ka õpitoad, kus teadmisi vahetama kogunesid poliitikakujundajad Euroopa seitsmest piirkonnast. 

Projekt "GOOD CITIES" on märgilise tähtsusega, sest tegemist on esimese jagamismajanduse arendamisele keskendunud ettevõtmisega terves Interreg Euroopa rahastusprogrammis. Tartumaa Omavalitsuste Liidugi jaoks on projekt eriline, kuna oleme esimene organisatsioonina Eestist (ja Balti riikidest) Interreg Euroopa  projekti juhtpartneriks, samuti ainus Eesti esindaja selles projektis.  

Euroopa kodudes leidub miljoneid kasutuna seisma jäänud tarbekaupu, näiteks erinevaid vabaajatarbeid, kodumasinaid, tööriistu, mis aitavad kaasa ühele suuremale tänapäeva keskkonnaprobleemile, jäätmetekkele. Ületarbimine on aga vaatamata märkimisväärsele keskkonnamõjule jätkuvalt poliitiliselt madala prioriteetsusega. 

Kaupade jagamismajandus on üks lahendus ületarbimisele,  edendades sotsiaalset, keskkonnaalast ja majanduslikku jätkusuutlikkust. Projekt võimaldab saada teadmisi Euroopas toimivate jagamismajanduse lahenduste kohta ning neist vähemalt ühe töötava lahenduse lähiaastate jooksul ka Tartumaal kasutusse võtta

Projekti avakohtumisel Tartus jagati praktilisi kogemusi ja väljakutseid eesmärgiga mõtestada tänast olukorda piirkondlikus jagamismajanduses, arendada kohaliku tasandi jagamisvõrgustikke, edendada säästvamat tarbimist ja parandada sotsiaalset heaolu. Lisaks sõnastati eesmärk: suurendada jagamise ja proaktiivse juhtimise nähtavust, et saavutada muutusi tarbijate käitumises ning toetada ELi ja kohalikku keskkonnapoliitikat. Järgnevate aastate jooksul viiakse neist eesmärkidest kantud tegevusi läbi nii rahvusvahelise teadmussiirde kui ka kohalike sidusrühmadega koostöö kaudu. 


Projekt "GOOD CITIES" saab teoks tänu Euroopa Liidu rahalisele toetusele Interreg Euroopa programmi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) kaudu. 

Projekt viiakse ellu ajavahemikul 1. aprill 2024 - 30. juuni 2028, kogueelarve on 1 571 330 eurot.

Lisaks Tartumaale on projektis esindatud partnerid Soomest (Jyväskylä linn), Rootsist (Malmö linn), Hollandist (Tilburgi piirkond), Kreekast (Lääne-Makedoonia piirkonna keskkonna- ja biomajanduse klaster)  ning Ungarist (Ujbuda piirkond Budabestist), eksperdina on kaasatud nõuandev partner Eutropian Austriast Viinist.

Rohkem informatsiooni projekti "GOOD CITIES" kodulehelt ja Linkedini lehelt.

Lisainfo:

Villem Lõbu
kestliku arengu nõunik
+372 516 8521
villem.lobu@tartumaa.ee