Head õpetajate päeva!

Uudis
5. oktoober 2021
Tänasest alates õpetajate päeva nädala jooksul tutvustame kõiki selleaastaseid aasta õpetaja konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tartumaa laureaate.

30. septembril 2021 tunnustati Tartu Ülikooli aulas Tartu linna ja maakonna parimaid haridustöötajaid.

Tänasest alates õpetajate päeva nädala jooksul tutvustame kõiki selleaastaseid aasta õpetaja konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tartumaa laureaate. Teie ees on Tartumaa aasta õpetajad 2021 lasteaiaõpetaja kategoorias – Marje Norman, Tea Nõmme, Taavi Ojaniit, Krista Raave, Karin Tuvikene!

❤      Marje Norman on Puhja lasteaed Pääsusilm õpetaja, kes ergutab küsima, vaatlema probleeme eri nurkade alt. Julgustava eeskujuga loob õpetaja Marje last toetava keskkonna, väärtustab lapse huve, andeid, isikupära, erilisust. Lapsest lähtuvalt arvestab ta lapse võimeid ning kohandab erinevaid tehnikaid lastega loovtööde tegemisel

Marje on traditsioone austav õpetaja, kes on panustanud Puhja lasteaia väärtuste edasikandmisse. Ta on nagu Puhja lasteaia maa sool, õuesõppe tegevuste eestvedaja, lasteaia aiamaa ja loodusraja üks loojatest, maaelu ja-töö tutvustaja. Õpetaja Marje on meie kõigi eeskuju oma aktiivse eluhoiakuga kaasates nii õpetajaid kui lapsi kogukonna tegemistesse.

❤      Tea Nõmme on Kõrveküla lasteaed Päikeseratas, kes muudab lapse päeva põnevaks, arvestades tema uudishimu ja avastamisvajadusega, viies tegevusi läbi looduses, mida ta ise väga armastab, andes oma teadmisi edasi lastele ja kolleegidele.

Oma töös lähtub õpetaja Tea lapse individuaalsest eripärast, peab oluliseks laste vaimset, emotsionaalset ja füüsilist kasvukeskkonda, kus on hea ja turvaline. Õpetaja peab oluliseks lapse enda algatatud vaba ja ideede rohket mängu, suunates ja innustades lapsi seoseid looma. Iga-aastase rühma dramatiseeringu ehitab õpetaja Tea üles Teadusteatrina.

Õuesõppe puhul peab ta oluliseks, et laps kasutaks erinevaid meeli, oskaks märgata ja näha looduses toimuvat. Selle tulemusel tahavad lapsed palju viibida õues ja ootavad huviga järjekordset aastaaegade matka, mis on õpetaja Tea rühmas saanud iga-aastaseks traditsiooniks.

Õpetaja Tea tegeleb teadlikult rühmas väärtuskasvatusega. Lastega arutletakse koos, millised väärtused ja tõekspidamised on rühma toimimiseks vajalikud ja olulised. Iga-aastases Tarkusekaevu projektis saavad lapsed koos perega täita oma Tarkusekaevu meeldivate mõtetega. Üksteisest hoolimine ja laste omavahelised head suhted väljenduvad igapäevastes tegevustes.

❤      Taavi Ojaniit on Raadi lasteaed Ripsik liikumisõpetaja, kes tegutseb tervist ja liikumist väärtustades koos lastega suurema osa päevast õues. Tema õuetegemisi jälgides ei saagi aru, kus lõpeb plaaniline liikumistegevus, kust algab mäng.

Tema kui õpetaja eesmärgiks on tekitada lastes armastust liikumise vastu ja see saab tekkida ainult läbi liikumisrõõmu. Iga laps saab leida endale sobivaima liikumisviisi, tunda oma edusammude üle rõõmu.

Taavi on keskkonna looja. Ta korraldab õpetajatele näidistegevusi erinevate keskkondade kasutusvõimaluste tutvustamiseks, ikka selleks, et liikumisrõõmu tekitamine ei jääks ainult liikumisõpetaja pärusmaaks, vaid ka rühmaõpetaja saab sellesse panustada.

Taavi algatusel on hoo sisse saanud ise valmistatud liikumisvahendite „töökoda“. Koostöös on meisterdatud-ehitatud puidust liikumiskargud, vanadest toolidest ja suuskadest on saanud tõukekelgud, taaskasutatud materjalidest "sõiduautod". Need isetehtud asjad on laste lemmikud!

❤      Krista Raave on Elva lasteaed Õnneseen õpetaja, kes kannab Õnneseene väärtusi olles ise sõbralik, originaalne, usaldusväärne, seikluslik, tervistedendav, aktiivõppe meetodeid rakendav.  Krista on oma kogemusi jagav kõigi laste ja lastevanemate soovunelmate mänguline õpetaja! Ta korraldab mitmekülgseid ja fantaasiarikkaid tegevusi nii, et kindlasti saab iga laps võimaluse särada, end proovile panna ja oma võimeid avastada.

Krista valdab nutivahendeid nii toas kui õues. Tal on esteetiline vaist dekoreerijana ning on suurepärane suhtleja ja meeskonnamängija. Õnneseene juhtkond saab igapäevaselt Kristale öelda tänu ettevõtlikkuse eest pildigaleriide, sünnipäeva õnnitluste, plakatite, videoklippide ja -filmide koostamisel.

❤      Karin Tuvikene on Rannu lasteaed Naerupesa õpetaja, kes oskab näha lapsi ühtaegu koos ja eraldi, teades hästi kõigi tugevusi ja nõrkusi ning luua tasakaalu rõõmu, mängu, õppimise ja reeglite vahel. Õpetaja Karin läheneb lastele individuaalselt ning võtab aega nendega tegelemiseks ja uute oskuste harjutamiseks. Ta pöörab tähelepanu erivajadustega lastele ja rakendab kaasavat haridust. Loovust arendab õpetaja Karin sõna- ja liikumismängudega ning kunstiharjutustega. Talle on oluline laste loomisrõõmu arendamine. Ta peab tähtsaks kodu ja lasteaia koostööd, kuna see on üks olulisemaid aspekte lapse eduka arengu tagamiseks.

Kui õpetaja Karin on tööst eemal olnud, siis lapsed igatsevad teda väga. Karin teeb oma tööd südamega!

Head õpetajate päeva!

Lisainfo

2021. aasta Tartu maakonna laureaate vaata siit,  https://www.tartumaa.ee/haridus/aasta-opetaja/2021 ja Tartu linna laureaate näed siit, https://www.tartu.ee/et/aasta-opetaja#2021

Tänusündmusest väikese pildigalerii leiad siit, https://www.tartu.ee/et/opetaja-elutoo-auhindade-ja-aasta-opetaja-tiitlite-uleandmine

Tänusündmusest otseülekande video on järelvaadatav Tartumaa Omavalitsuste Liidu YouTube`i kanalilt, https://www.youtube.com/watch?v=DROGlB-AVFo

Aitäh teile, Tartumaa tänab!