Lätlased tutvusid Tartu linna ja maakonna haridusasutuste toitlustusega

Uudis Toit ja tervis
12. aprill
8.-9. aprillini külastasid Tartu linna ja maakonna haridusasutusi Biedrība “Latvijas Lauku forums” ja Latgale Planning Region spetsialistid.  Külalised tundsid huvi haridusasutuste toitlustamise vastu: kuidas koostatakse menüüd, vähendatakse toidujäätmeid ning viiakse läbi toiduhankeid.


Lisaks sooviti näha igapäevast toitlustuskeskkonda ja tunti huvi, kuidas toimib Tartumaal nii haridusasutuste, kohalike omavalitsuste ja väiketootjate kui ka haridusasutuse juhtkonna ja toitlustaja koostöö.

Läti külalisi võõrustasid arendusspetsialist Kaidi Randpõld, kes veab eest haridusasutuste toitlustamisega seotud projekte Tartumaa Omavalitsuste Liidus ning Tartumaa Arendusseltsi maakonna toiduvõrgustiku koordinaator Katri Kuusk.

Tartu linna haridusasutustest tutvuti Tartu Variku kooliga, Tartumaal käidi Kambja lasteaias "Mesimumm" ja Puhja koolis.  Variku ja Puhja koolis pakuti külalistele ka koolilõunat: toit oli väga maitsev ja rõõm oli näha, et ka lapsed sõid pakutavaid roogasid meelsasti.

Tartu Variku koolis tutvusid külalised toitlustuse korraldusega, haridusastuste toitlustamise teemal pidasid ettekanded Tartu linnavalitsuse  majandamisteenistuse vanemspetsialist Sirle Sõstra-Oru, Tartu vallavalitsuse hankespetsialist  Kadri Leetsaar,  SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse juhataja  Elen Peetsmann. Räägiti vajadusest tõsta toidu kvaliteeti, kaasata toiduhangetes osalema rohkem kohalikke toidutootjaid ja -kasvatajaid, rõhutati toiduhariduse tähtust ning tutvustati  mahepõllumajandusliku toitlustuse ökomärgist ja mahetoidu toetust koolidele ja lasteaedadele. Samuti said külalised hea ülevaate projektist “Kasvades oma toiduga”, mis kuulub ka Tartu 2024 programmi.

Kambja lasteaias "Mesimumm" võttis tutvustas  direktor Terje Rüütel koos oma naiskonnaga pakutavaid teenuseid ning töökorraldust, lasteaia peakokk Ene Rüütli tiim oli külalistele valmistanud kaunilt kaetud kohvilaua koos suupistetega, milliseid ka lastele igapäevaselt pakutakse. Kambja lasteaed  kuulub 2007. a tervist edendavate lasteaedade võrgustikku,  alates 2021-2022 on lasteaed liitunud programmidega „Roheline kool“, „Taimne teisipäev“, „Maaelu Teaduskeskus“ (METK), „Meelte Kool“, „Suukool“, „Kasvades oma toiduga“. Lasteaia menüü valmib tervisemeeskonna osalusel, kuhu on kaasatud ka lapsevanemate esindajad. Tänu programmidele, milles lasteaed osaleb ja töötajaskonna loomingulisusele, on leitud väga vahvaid viise lastele uute toiduainete tutvustamisel. 

Elva vallavalitsuses tervitas Läti delegatsiooni vallavanem Priit Värv, kes tutvustas SA Elva Teenus kontseptsiooni ja igapäevatööd.  Kuigi Elva valla koolides söövad lapsed väga hästi, sest toit on maitsev ja kvaliteetne, siis  aeg-ajalt jääb toitu siiski ka järgi. Liigselt valmistatud toit pakitakse portsjoniteks ja viiakse Elva toidujagamiskappi, kust soovijad sellest Facebooki teel kiirelt infot saavad. Toidujagamiskapp oli külaliste jaoks uudne ja huvitav, sest Lätis ei ole toidupäästmine veel laialt levinud praktika.

Puhja Koolis tutvustas õppejuht Riin Massur kooli igapäevatöö korraldust. Puhja Kool on liitunud programmiga “Liikuma kutsuv kool”, mistõttu on koolis 60-minutiline söömis- ja liikumisvahetund. Kogu päev on selliselt üles ehitatud, et õpilased saaksid pikka vahetundi nautida.

Lätlased on väga huvitatud edasisest koostööst ja kogemuste vahetusest, huvi korral võta ühendust:

Kaidi Randpõld, e-post  kaidi.randpold@tartumaa.ee

Katri Kuusk, e-post  katri@tas.ee

Biedrība “Latvijas Lauku forums” ja Latgale Planning Region spetsialistid külastasid Tartu linna ja maakonna haridusasutusi 8.-9. aprillil 2024 programmi "Horizon 2020" projekt "CITIES2030" raames.

Fotol Elva vallavanem Priit Värv tutvustab toidujagamiskappi, foto autor Kaidi Randpõld