Siseministeerium ootab 28. aprillini ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamiseks

Uudis Tunnustamine
14. aprill
Aita leida need, kes vääriksid tunnustust oma läinud aastal tehtud panuse eest siseturvalisusesse – olgu nendeks siis vabatahtlikud ise või nende toetajad.  Siseministeerium ootab ettepanekuid 28. aprillini 2024.a 


Vabatahtlikud on igapäevaselt abiks kutselistele päästjatele, politseinikele, päästekorraldajatele ja merepäästjatele. Nad panustavad oma vabast tahtest ja ajast ootamata selle eest mingit tasu, kuid teevad kõike sealjuures hinge ja südamega olles eeskujuks paljudele teistele. Vabatahtlikud on meie superkangelased, kes väärivad samamoodi tähelepanu ja tunnustust oma panuse eest. Lähiaastatel on igapäevase turvatunde ja ohutuse tagamise kõrval vabatahtlikel ka järjest olulisem roll elanikkonnakaitse edendamisel, kus loodame nende abiga muuta oma elanikkonda kriisikindlamaks. Abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad, Häirekeskuse vabatahtlikud, vabatahtlikud merepäästjad ja naabrivalve piirkonnaga liitunud elanikud – nad kõik on lahutamatu osa meie suures siseturvalisuse peres, kes kannavad edasi meie väärtusi oma kogukonnas.

Kogukonna turvalisuse loomisel on vabatahtlikele oluliseks toeks ja partneriks ettevõtted, omavalitsused ja üksikisikud, kes vabatahtlike tegevust otseselt või kaudselt toetavad. Olgu toetuseks ruumide kasutada andmine, koolituse korraldamine, vahendite soetamine või tunnustamine – igal juhul aitab heade toetajate panus ja kaasa elamine tõsta vabatahtlike motivatsiooni. Just sellepärast tulebki tänada ja tunnustada ka neid ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes siseturvalisuse vabatahtlikke toetades panustavad meie riigi turvalisusse.

 Siseministeerium ootab ettepanekuid seitsmes kategoorias:

  • aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm
  • aasta vabatahtlik merepäästeühing
  • aasta abipolitseinike rühm
  • aasta naabrivalve piirkonda
  • aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja
  •  aasta vabatahtlike tugisammas
  • aasta uuendaja
Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehel asuva veebivormi kaudu. Samal leheküljel saab tutvuda ka eelmiste aastate tunnustatud vabatahtlike rühmadega.

Hindamiskomisjoni ettepanekul tunnustatakse sel aastal kuni kümmet vabatahtlike toetajat, nelja vabatahtlike rühma, ühte vabatahtlike tugisammast ja ühte uuendajat.

Info edastas:
Lauri Läänemets
siseminister