Tartumaal käivitus biomajanduse valdkondlik võrgustik

Uudis Ettevõtlus
19. aprill

17. aprillil sai Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel avalöögi Tartumaa biomajanduse arendamise valdkondlik võrgustik. Eesti Maaülikoolis said kokku Tartumaa omavalitsuste, ettevõtluse tugistruktuuride, Eesti Maaülikooli Biomajanduse arenduskeskuse ja Tartumaa Omavalitsusliidu esindajad.

Koos kaardistati valdkondlikud teemad, millega võrgustikupõhiselt edasi liikuda ning koos lahendusi leida. Eesti Maaülikooli teadusprorektor Rein Drenkhan tõi välja metsade kestlikkuse temaatika ning rõhutas vajadust tihedamaks koostööks maaomavalitsustega. Näiteks on Peipsi ümbruses palju pilliroogu ja muda, mis ootab väärindamist ja vajab täpsemaid uuringuid. Ka koolitoidu temaatika on mitmes omavalitsuse väga aktuaalne. Ärinõuandla juht Jan Lätt märkis järjest kasvavat vajadust ja nõudlust ärimudeli muutmiseks rohepöörde suunas ning ringmajanduse põhimõtete juurutamisel.

Esimene kohtumine andis laiema pildi valdkondlikest initsiatiividest Tartumaal. Lisaks tekkis juba mitu ühistegevuse võimalust lähitulevikus, näiteks Eesti Maaülikooli Biomajanduse arenduskeskuse ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu vahel biomajanduse häkatonide korraldamisel. Ühine võrgustikupõhine inforuum annab võrgustikus osalejatele võimaluse olla paremini kursis üksteise valdkondlike initsiatiividega, panustada ideid uutesse ühisprojektidesse ning käivitada maakondlikke ühistegevusi, parandada oma teadmisi ja valdkondlike kompetentse ning võimendada biomajanduse valdkondlikku fookust Tartumaa arengus.

Järgmine kohtumine on plaanis juba enne jaanipäeva ning siis on kavas külastada biomajanduse ettevõtteid, kellelt on õppida valdkondliku arendustöö ja ringbiomajanduse põhimõtete rakendamise kohta.

Tartumaa Omavalitsuste Liit osaleb Interregi Läänemere piirkonna programmi projektis „eRural resilience“, mille fookus on samuti biomajanduse valdkondlikke teadmiste ja kompetentside arendamisel omavalitsuste ja ettevõtluse tugistruktuuride seas ning regionaalse valdkondliku ümarlaua käivitamine on esimene samm laiemast tegevuspaketist.

Ürituse toimumist toetas Interregi Läänemere piirkonna programm.

Kui tahad jagada oma biomajanduse valdkondlikku kogemust ringmajanduse põhimõtete rakendamisest, digitaliseerimisest või uute toodete arendamise protsessist, võta ühendust!

Lisainfo:
Piret Arusaar
ettevõtluse projektijuht 
+372 516 2945
 piret.arusaar@tartumaa.ee