Lõppes Tartumaa haridusametnike arenguprogramm

Uudis Haridus
10. mai
Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös MTÜga Hea Hariduskorraldus  tõi 11. jaanuarist 10. maini väldanud arenguprogrammis kokku Tartumaa kõigi kohalike omavalitsuste haridusametnikud. Viiest koolituspäevast koosnev programm andis võimaluse minna süvitsi  hariduskorraldusega seotud teemadesse ning ühendada erinevad teadmised ja kogemused. 


Arenguprogrammis osalesid kõigi Tartumaa omavalitsuste haridusjuhid ja/või -ametnikud, lisaks oli ühele koolituspäevale kaasatud laiem võrgustik: maakonna koolidirektorid ja vallavanemad. 

Arenguprogrammi viiel koolituspäeval käsitletud teemad katsid strateegilist juhtimist, haridusvaldkonna õigusruumi, erinevate sidus- ja huvigruppide kaasamist, koolipidaja ja haridusjuhi partnerlust ning haridusvõrgu väljakutsete lahendamise võimalusi.    

„Hea ja mõtestatud hariduskorraldus on eesmärgistatud ja tulemuslik süsteem, kus nii haridusasutus kui ka koolipidaja on strateegiliselt läbi mõelnud planeerimise ja juhtimise, koolipidaja ja haridusjuhi partnerluse, õigusruumi, eelarve, võrgustikutöö, haridusvõrgu ja koostöö kogukonnaga,“ selgitavad programmi ülesehitust koolitajad,  kogemustega haridusuuendajad Marika Saar ja Triin Kaaver.

Koolitajad tõid välja, et Tartumaa haridusametnike arenguprogrammi väärtus seisnes osalejate vahelisel kogemuste ja teadmiste vahetusel ning aruteludel. "Meil koolitajatena oli hea meel toetada ja suunata arutelusid nii teooriast kui meie senisest praktikast lähtuvalt. Usume, et arenguprogramm andis osalejatele tuge ja julgustust haridusuuendusteks ning oma töö süsteemsemaks planeerimiseks," lisasid nad.

Õppimise ja arutelude käigus tõdeti ühiselt, et jätkusuutliku hariduskorralduseni jõudmiseks on oluline usalduslik suhe koolijuhi ja koolipidaja vahel ning osapoolte oskuslik kaasamine. Samuti leiti, et haridusametnike, valla- ja koolijuhtide ühine koolituspäev on väga vajalik ning lepiti kokku, et Tartumaa Omavalitsuste Liit korraldab tulevikus sarnaseid kohtumisi ja arutelusid vähemalt korra aastas.  

Tartumaa haridusametnikud on regulaarselt kohtunud alates 2019. aastast, loodud on Tartumaa Hariduse Koostöökogu ehk TAHK.  

Lisainfo:

Kairi Vasemägi
haridusnõunik
+372 515 9225
kairi.vasemagi@tartumaa.ee