Mai alguses toimus Hispaanias rahvusvahelise projekti Rural Youth Future avakohtumine

16. mai 2023
Tartumaa Omavalitsuste Liit on partneriks rahvusvahelises koostööprojektis RuralYouthFuture, milles osaleb kokku 6 riiki. INTERREG Europe rahastatava projekti eesmärgiks on parandada noorte töövõimalusi maapiirkondades ja toetada maapiirkonna säästlikku arengut.

3. ja 4. mail 2023 toimus Santiago de Compostelas projekti Rural Youth Future, avakohtumine.  Projekti avakohtumist koordineeris projekti juhtpartner Galicia Europe Foundation ning kohtumine toimus Hispaanias Santiago de Compostelas Consello Economico y Socialis ruumides.

Projekti avakohtumisel osalesid Galicia Euroopa Sihtasutus, Hispaania noorte, osaluse ja vabatahtlike peadirektoraat, jätkusuutlikkuse ja majanduskasvu assotsiatsioonikeskus ja Peshtera omavalitsus Bulgaariast, Tark Maja, teadusuuringute ja säästva arengu institutsioon Martjanci Sloveeniast, Läti Ülikool, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Portugali Spordi- ja Noorsooinstituut ning KMOP Poliitikakeskus ASBL Belgiast. Partnerite ühiseks missiooniks on parandada maapiirkonna noorte töövõimalusi.

Kohtumise fookuses olid arutelud seitsme osaleva riigi maapiirkondades elavate noorte ees seisvate peamiste väljakutsete üle. Partnerid tegid tõhusat koostööd, otsides uuenduslikke lahendusi, et edendada noorte tööhõivepoliitikat ja kaasatust, toetada maaelu jätkusuutlikku arengut ning avada maanoorte kasutamata potentsiaali.

Projekti eesmärkide saavutamiseks kasutavad partnerid järgmisi poliitika kujundamise instrumente:
  • ESF+ Galicia 2021-2027 rakenduskava (Hispaania),
  • Peshtera omavalitsuse (IDP) integreeritud arengukava 2021-2027 (Bulgaaria),
  • kohaliku tegevusgrupi Goričko kohaliku arengu strateegia 2020 (Sloveenia),
  • riiklik noortekava ning programmiperioodiks 2021-2027 (Portugal),
  • laste, noorte ja perede suunised aastateks 2021-2027 (Läti),
  • Tartumaa arengustrateegia 2040 (Eesti).
Lisaks korraldas Galicia Euroopa fond 4. mail pressikonverentsi, kus osalesid välissuhete ja Euroopa Liiduga suhtlemise ning Galicia Euroopa Fondi peadirektor hr Jesus Gamallo ning noorte osaluse ja vabatahtliku töö peadirektor Cristina Pichel.

Oma avakõnes rõhutas hr Gamallo projekti Rural Youth Future elluviimise tähtsust. "Meid ootab ees 4 aastat tööd: iseseisev uurimistöö, olukorra analüüs, heade praktikate otsimine noorte tööhõive parandamiseks ja suurendamiseks ning noortele kvaliteetsete ja kättesaadavate töökohtade tagamiseks meie maapiirkondades," selgitas Gamallo.
Proua Pichel nentis: “Ilma noorteta pole arengut ja jätkusuutlikku tulevikku” ning rõhutas vajadust maakondade noori toetada.

Meie tegemiste kohta saab lisateavet järgmistelt sotsiaalmeedia platvormidelt:
LinkedIn ja Twitter