Projekt Rural Youth Future - maapiirkonna noorte tulevik sai hoo sisse

Uudis
15. juuni 2023

29. mail toimus Tartumaa Omavalitsute Liidus projekti Rural Youth Future - maapiirkonna noorte tulevik avakohtumine, kus tutvustati ülevaadet Tartumaa noorsootööst ning seati sihte tulevikuks.

Projekti eesmärgiks on parandada noorte kaasatust ja töövõimalusi maapiirkondades ning toetada maapiirkonna säästlikku arengut ning projekti rahastab INTERREG Europe programm. Projekti juhtpartneriks on Galicia Europe Foundation Hispaaniast. Lisaks Tartule osalevad projektis partnerid Portugalist, Sloveeniast, Bulgaariast, Lätist ja Eestist.

Projekti tegevused on tihedalt seotud Tartumaa Arengustrateegia 2040 eesmärkidega ning toetab otseselt nende saavutamist. Tegemist on kolmeaastase projektiga, mille tulemused on järgmised:

  • Tartumaal tegutseb aktiivne maakonna noorsoovaldkonna poliitikakujundajate võrgustik.
  • Loodud on noorte kaasamise mudel ning noored on kohaliku elu arendamisse aktiivsel kaasatud.
  • Tartumaal on loodud, testitud ja aktiivses kasutuses tööriistakast, mis toetab noorte ettevõtlikkust ning võimaldab neil oma teadmisi ja oskusi rakendades kodukohas sissetulekut teenida.

Projekti juhtrühm kohtub taas septembri alguses, mil hakatakse koostama konkreetsemat projekti eesmärkide saavutamise tegevuskava.


Lisainfo:

Marleen Viidul
projektijuht
tel 5271723