Pakume tööd heaolunõunikule

22. november 2023

Tartumaa Omavalitsuste Liit ootab oma meeskonnaga liituma heaolunõunikku, kelle ülesanne on luua eeldused rahvastiku tervise ja heaolu parandamiseks maakonnas.


Nõunikult ootame valdkonna strateegilist juhtimist, vajalike võrgustike koosloome arendamist ning protsesside planeerimist ja suunamist.  

Heaolunõuniku töö sisu:

 • heaolu valdkonna strateegiline planeerimine, arengueesmärkide loomine ja tegevuskava elluviimise protsessi juhtimine;
 • heaolu valdkonna strateegiliste alusdokumentide ja rakenduskavade koostamine;
 • kohalike omavalitsuste nõustamine valdkonna arendamisel ning strateegilistesse eesmärkidesse panustamisel;
 • võrgustike nõustamine maakonna rahvatervishoiu strateegilistesse eesmärkidesse panustamisel, lähtudes teadus- ja tõenduspõhisusest;
 • võrgustike toetamine vajalike kompetentside arendamisel;
 • maakondlike uuringute, analüüside, hindamiste planeerimine, korraldamine ja ekspertarvamuste tellimine. 

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad);
 • põhiteadmised ennetusvaldkonnas ja rahvastiku tervise arengute kujundamiseks ja valdkonna eestkõnelejaks olemiseks;
 • juhtimisoskused, sh strateegilise planeerimise ning enese- ja meeskondade juhtimise oskus;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus nii eesti kui ka inglise keeles (C1 tase);
 • suurepärane eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus;
 • väga hea stressitaluvus;
 • B-kategooria juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Meil on ootus, et ametikohale tööle asuv inimene lähtub oma töös koostöö ja kaasamise põhimõtetest.

 

Pakume:

 • kokkuhoidvat ja toetavat kollektiivi;
 • võimalust rääkida kaasa maakonna arendustegevuses ja kujundada Tartumaa elanike heaolu mõjutavaid protsesse;
 • võimalust kaasa lüüa uuenduslikes lisaprojektides, s.h EL-i projektides;
 • võimalust enesetäiendamiseks heaolu edendamise valdkonnas;
 • konkurentsivõimelist töötasu.
Kandideerimiseks palume saata oma CV koos palgasooviga ning kuni kahe lehekülje pikkuse essee, milles vastate küsimusele: missugusena näete teie maakonna heaolunõuniku tööd ning peamisi väljakutseid selles.

CV ja essee palume saata e-mailile tol@tartumaa.ee märksõnaga Heaolunõunik. 

Kandideerimise tähtaeg: 08. detsember 2023.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel      

Tööaeg: täistööaeg.

 

Lisainfo:
Sven Tobreluts, tegevjuht      
sven.tobreluts@tartumaa.ee