Uurides Läti noortepoliitika edu: Rural Youth Future projekti partnerid osalesid inspireerival õppereisil

17. oktoober 2023

Oktoobri esimesel nädalal toimus Lätis Interreg Eupopa projekti Rural Youth Future – maapiirkonna noorte tulevik teine kohtumine.

Rural Youth Future - maapiirkonna noorte tuleviku projekti partnerid osalesid 3.-4. oktoobrini 2023 Läti ülikooli poolt korraldatud põneval õppevisiidil, mis tutvustas Läti noortepoliitikat ja noorte aktiveerimise edulugusid.

Läti õppevisiidi käigus tutvuti inspireerivate noorteprogrammide ja algatustega, mis on suurendanud piirkonna noorte kaasatust ja huvi. Kohtumistel, kus osalesid ka kohalikud huvirühmad, tekkisid põnevad arutelud, vahetati ideid ja jagati parimaid praktikaid noorte kaasamise ja tööhõive parandamiseks maapiirkondades.

Õppevisiidi esimese päeva fookuses olid Läti noortepoliitika eesmärgid ja tegevused, tööturu dünaamika ja noorte aktiveerimise strateegiad. Tutvuti maapiirkondadele suunatud ettevõtlusprogrammiga "Laukiem Būt" (Maapiirkond saab olema!) ning kaug- ja hübriidtööd võimaldava platvormiga "Go Remote".

Lisaks külastasid projekti partnerid erinevaid noortekeskusi ja muid noortega seotud organisatsioone, jagasid kogemusi Jurmala linnavolikogu esindajatega ning kohtusid Kauguri ja Liepaja noortekeskuste noortega.

Teise päeva fookuses oli noorte roll ühiskonnas ning noortele suunatud teaduse ja hariduse võimalused. Partnerid said ülevaate kohalike organisatsioonide kogemustest noorte kaasamisel ühiskondlikesse tegevustesse ning noorte poliitilise osaluse edukatest tavadest. Esinejate hulgas olid Liepaja linna haridusosakonna juht ning organisatsioonide "You+", Impact Hub Liepaja ja Hope Maja esindajad.

Õppevisiit kulmineerus teaduskeskuses VIZIUM, kus tutvuti Ventspilsi kogemusega noorte võimestamisel digitaliseerimise ja tehnoloogiliste vahendite kaudu. Kohapeal saadi ülevaade, kuidas mitteformaalse hariduse, vabatahtliku töö ja loovuse ühendamise kaudu noorte arengut toetada ja kaasatust suurendada. Visiidi käigus osaleti töötubades ning tutvuti, kuidas teaduskeskus on edukalt omavahel sidunud STEM-hariduse ja meelelahutuse.

Õppevisiit pakkus partneritele väärtuslikke teadmisi ning inspiratsiooni noorte jõustamiseks oma kogukondades. Saadud kogemused ja ideed on partneritele toeks oma piirkonna noortepoliitika rakendamisel ja arendamisel.

Projekti ning maapiirkonna noorte võimestamise kohta saab lisainfot projekti sotsiaalmeedia platvormide kaudu:

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/93205221/admin/
 
Twitter:
https://twitter.com/ruralyouth_eu
 
Facebook:
https://www.facebook.com/ruralyouthfutureproject
 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoQCrQznORrpIju_Ge7E5gw