Projekt „eRural resilience“ võtab fookusesse bioettevõtluse toetamise

Uudis Ettevõtlus
2. aprill
Biomajandus on Euroopas oluline majandusharu, mis mõjutab maapiirkondade arengut ja kestlikkust ning mängib strateegilist rolli Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamisel.
Biomajanduse areng mitmekesistab maapiirkondade ettevõtlusmaastikku, luues uusi innovatiivseid võimalusi selliste traditsiooniliste majandusharude kõrvale, nagu põllumajandus ja metsandus.


Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts selgitab, et biomajanduses on endiselt palju kasutamata potentsiaali, seda nii biomassi väärindamise kui ka biomajandusettevõtete innovatsioonivalmiduse osas. Nimetatud kitsaskohtadele lahenduste leidmiseks käivitati seitsme riigi koostöös Interregi Läänemere piirkonna programmi projekt „eRural resilience“, mille eesmärk on töötada välja kohalikele omavalitsustele ja ettevõtluse tugistruktuuridele mõeldud terviklik lahendus bioettevõtluse arendamiseks maapiirkondades.

“Projekti „eRural resilience“ raames on meil suurepärane võimalus keskenduda biomajandusele: pakkuda professionaalset ekspertabi, arendada piirkondlikel teadmistel põhinevaid võrgustikke ja julgustada bioettevõtteid tootearendusega tegelema," ütleb Tobreluts. "Bioettevõtluse arendamine soodustab innovatsiooni erinevates tööstusharudes, uute töökohtade loomist ja majanduskasvu. Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset tugiteenust ja seeläbi võimestada maapiirkondi oma potentsiaali kasutama,“ lisab ta.

Projekti Poola partneri esindaja Staropolska tööstus- ja kaubanduskoja direktori Dorota Tekieli-Bisińska sõnul on Euroopa Liidu roheleppest tulenevalt bioettevõtluse areng maapiirkondadele oluline, pakkudes majanduslikku mitmekesisust, jätkusuutlikku ressursihaldust ning kliimamuutuste leevendamist ringmajanduse põhimõtete, bioenergia ning jätkusuutliku põllumajanduse edendamise kaudu.  

Projekti esimeses etapis, 2024. aastal arendatakse välja ettevõtluse tugiorganisatsioonidele mõeldud bioettevõtete nõustamise ja e-bioettevõtete käivitamise toetamise metoodika ning tööriist nõustamiskompetentside hindamiseks.

Projekti teises etapis, 2025. aastal testitakse hindamisvahendeid ning bioettevõtete nõustamise metoodikat. 14-liikmeline partnerite konsortsium pakub 60 tegutsevale või alustavale ettevõttele nõustamis- ja mentorteenust vastavalt välja töötatud metoodikale, kaasates vajadusel rahvusvahelisi eksperte. 

Lisaks luuakse projekti raames kaks rahvusvahelist teadmuskeskust Bio-Hub ja Digitalization Hub, kuhu kaasatakse projekti partnerriikidest valdkondlikke eksperte, kes pakuvad maapiirkondade bioettevõtetele erialast abi ja nõustamist. 

Tartumaal osalevad projektis Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartumaa Arendusselts ning koostööd tehakse nii erinevate ettevõtluse tugistruktuuride kui ka kohalike omavalitsustega.

Projekti “eRural resilience” toetab Interregi Läänemere piirkonna programm. 

Lisainfo:
Piret Arusaar
ettevõtluse projektijuht
+372 516 2945
piret.arusaar@tartumaa.ee