Veebinar "Kasumlikud ringmajanduse mudelid toitlustusäris" toimus 20. märtsil 2024

Uudis Sündmus
19. märts
Veebinar pakkus võimaluse kaasa mõelda ja arutleda  ringse ärimudeli ja sellega kaasneva kasu üle koos hotelli-, restorani- ja avaliku toitlustuse sektori esindajatega Latgala piirkonnast Lätist ja Vilniuse piirkonnast Leedust.


Veebinar "Kasumlikud ringmajanduse mudelid toitlustusäris"
Toimumisaeg: 20. märts 2024 kell 15.00-16.30
Sihtgrupid:  toitlustusettevõtte juhid, kokad või praktikandid, toitlustuse eriala üliõpilased ja õppejõud

Veebinar on inglise keeles.

HoReCa on lühend, mis tähistab hotelli-, restorani- ja kohvikute (inglise keeles Hotel, Restaurant, Café) sektorit. Tartu maakonnas on HoReCa üks olulisemaid teenindussektoreid.

Toitlustusäri kolm kvaliteedinäitajat on kohalik toit, kõrgetasemeline tehnoloogia ja ringmajanduspõhimõtete rakendamine. Selgitame, kuidas neid mõisteid Balti- ja Põhjamaades käsitletakse ning milline on nende roll ringmajanduse ärimudelis.

Veebinar "Kasumlikud ringmajanduse mudelid toitlustusäris" on esimene kolmest veebinarist, mis keskenduvad edukale kestliku toidu kontseptsiooni loomisele. Sel korral räägime ringmajanduse põhimõtete rakendamisest toitlustusaäris.

Lisainfo on leitav sündmuse kodulehelt

Päevakava

15.00 Sissejuhatus

15.10 Mis on ringsed ärimudelid?

15.20 Head praktikad ringses toitlustusäris

15.30 Baltimaade toidukultuur, tugevused ja vajadused

15.45 Saimaa Euroopa Gastronoomiapiirkond 2024 (Soome)

16.10 Avatud arutelu

16.25 Järgmised sammud ja kokkuvõte

16.30 Veebinari lõpp

Järgmised veebinarid on toimuvad 25. aprillil kell 15.00-16.30 ja 8. mail kell 15.00-16.30.

Projekt “Circular FoodShift” keskendub ringmajanduse võimekuse suurendamisele toiduvaldkonnas ja sektoritevahelise koostöö tugevdamisele.

Interregi Läänemere piirkonna programmi toetuse ja kaasrahastamisega suudame töötada ringsema ja jätkusuutlikuma toiduregiooni suunas.

Projektipartnerid ja toetavad partnerid:
Green Liberty (Läti)
Latgale Planning Region (Läti)
Läti Maapiirkonna Nõustamis- ja Koolituskeskus (Läti)
Sustainable Gastro (Leedu)
Tartumaa Omavalitsuste Liit