Tartu Linnavalitsus ja Tartumaa Omavalitsuste Liit on koos alustanud ringmajanduse teekaardi loomist

Uudis
25. veebruar
Tartu Linnavalitsus ja Tartumaa Omavalitsuste Liit on koos alustanud ringmajanduse teekaardi loomist, mis paneb aluse uue majandusmudeli juurutamisele kogu piirkonnas. Ringmajanduse teekaart valmib 2024. aastal.


Ringmajandus vastandub praegu valitsevale majandusmudelile, mis põhineb pidevalt uute asjade tootmisele, nende lühiajalisele elutsüklile ja ühekordsele kasutusele. Ringmajandus panustab aga materjalide pikale kasutusajale ja hilisemale taaskasutusele või ümbertöötlemisele. Selliselt on võimalik kord toodetud asju pidevalt uuesti kasutusele võtta ja vähendada jäätmete ning saaste teket.  

Tartumaa omavalitsusi ühendava ringmajanduse teekaardi eesmärk on jäätmetekke vähendamine ning taaskasutuse suurendamine piirkonnas. Võtmevaldkondadeks saavad ühisloome ja kogukonnad, taastuvenergia, jätkusuutlik toidusüsteem, põllumajandus ja maakasutus, tööstus ja teenindus. Oluline on soodustada uute ärimudelite ja ettevõtete teket piirkonnas ning hoida tootmise ja tarbimise ökoloogilist jalajälge võimalikult väikesena. Teekaart on aluspõhimõtete kogum, mis on suunatud nii avalikule sektorile, ettevõtjatele, haridusasutustele ja laiemalt kõigile ühiskonnagruppidele.

21.02.24 toimus esimene ühine seminar Tartumaa omavalitsuste esindajate ja erinevate huvigruppide osavõtul, kus anti ülevaade teekaardi koostamise esimese etapi tulemustest ja Tartumaa ringmajanduse hetkeolukorrast. 

Ringmajanduse teekaardi loomine on Tartu Linnavalitsuse ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu ühine projekt, mis valmib 2024. aastaks. Uue kümnendi alguseks soovitakse Tartumaast teha ringmajanduse eestvedaja Lõuna-Eestis ning hea partner teistele ringmajanduspiirkondadele Eestis ja välismaal.

Teekaardi loomist toetab Euroopa Liit läbi projektide 2ISECAP, CERITA ja TREASoURcE ning EUKI projekt CURE+.

Allikas: Tartu Linnavalitsuse pressiteade 21.02.2024