Solman: piirkondlikud nõukogud hakkavad nügima Kesk- ja Lõuna-Eesti arengut

21. veebruar 2023
Teisipäeval koguneb Raplas Kesk-Eesti ning kolmapäeval Tartus Lõuna-Eesti arenguleppe nõukogu. Koostöös ministeeriumite, kohalike omavalitsuste, ülikoolide ja ekspertidega on kavas välja töötada piirkondade arengulepped, mis aitaks riigi tegevused paremini siduda kohapealsete eesmärkidega ning need sihipäraselt ellu viia.

Solman: piirkondlikud nõukogud hakkavad nügima Kesk- ja Lõuna-Eesti arengut
Rahandusministeeriumi pressiteade
21. veebruar 2023

Teisipäeval koguneb Raplas Kesk-Eesti ning kolmapäeval Tartus Lõuna-Eesti arenguleppe nõukogu. Koostöös ministeeriumite, kohalike omavalitsuste, ülikoolide ja ekspertidega on kavas välja töötada piirkondade arengulepped, mis aitaks riigi tegevused paremini siduda kohapealsete eesmärkidega ning need sihipäraselt ellu viia.

„Harjumaast kaugemale jäävate piirkondade arenguks on vaja teha senisest enam, sest paraku on Eestis regionaalne ebavõrdsus senini suur ning me peame leidma tõhusa viisi selle muutmiseks,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Riik on erinevate toetusmeetmete kaudu panustanud piirkondade arengusse üle-Eesti, ent senisest suunast üksnes ei piisa. Ühe uue lahendusena näemegi piirkondlike arengulepete ja nõukogude pilootprojekti, kus riigi, omavalitsuste ja teiste piirkonna ettevõtlike inimeste koostöös pannakse kokku regiooni arenguvajadused ja -suunad. Samuti lepitakse ühiselt kokku, kuidas nende tulemusteni jõuda. Näiteks ühe suunana on laual piirkondliku ettevõtluse arengu toetamine.“

Riik ja kohalikud omavalitsused ning ettevõtjad saavad omavahelises koostöös saavutada kõige paremaid tulemusi piirkondade arenguks. Kohalikud näevad ja teavad kõige paremini piirkonna väljakutseid ja sealseid vajadusi. Riik näeb tervikvaadet ja valitsuse võimalusi, saades selle teadmise abil efektiivselt kaasa aidata paikkonna arenguks vajalike lahenduste ning meetmete välja töötamisega. „Oluline on siin ennekõike kohaliku tasandi ja riigi tahe koos toimetada ning nende arengulepingute puhul on omavalitsusjuhtide enda initsiatiiv ettevõtmise aluseks,“ nentis riigihalduse minister. „Nende pilootprojektidega testime kuivõrd selline formaat töötab ning kui see on edukas, saab mõelda sarnaste arengulepete peale ka teistes Eesti piirkondades.“

Mõlema piirkonna kohtumisel tervitab osavõtjaid riigihalduse minister Riina Solman. Projekti eestvedavad Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna eksperdid teevad ülevaate arenguleppe koostamiseks kavandatud tegevustest. Samuti vaadatakse üle senised sammud, mis on tehtud piirkondlike arengute toetamiseks. Kohtumisel osalevad Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) esindajad, kes kõnelevad oma rollist algavas nõustamisprojektis ning tutvustavad regionaalse arengu toetamise viise mujal maailmas.

Piirkondlike arengulepete nõukogudesse kuuluvad kohalike omavalitsuste, ettevõtjate, teadlaste ning riigi esindajad. 

Kesk-Eesti arenguleppe nõukogusse kuuluvad:

Nõukogu esimees:

Siiri Tamm, OÜ Harviker juhataja (nõukogu moodustamisest kuni 31.08.2023);

Jaanus Marrandi, OÜ Estonia juhatuse liige (01.09.2023-31.01.2024);

Olavi Israel, Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaatori juhataja (01.02-31.05.2024);

Erkki Ehand, JELD-WEN Eesti AS esindaja (01.06.2024-31.12.2024).

 

Kaia Sarnet, Rahandusministeerium, regionaalvaldkonna asekantsler (nõukogu aseesimees)

Külli All, Haridus- ja Teadusministeerium, oskuste ja kutsepoliitika valdkonna juht

Kai Kalmann-Jotautas, Maaeluministeerium, Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna maamajanduse ja konkurentsipoliitika valdkonna juht

Merike Koppel, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna osakonna ettevõtlusvaldkonna valdkonnajuht

Toomas Tammik, SA Järvamaa nõukogu esimees, Järva vallavanem

Gert Villard, Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige, Rapla vallavanem

Heiki Hepner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige, Kohila vallavolikogu esimees

Indrek Kesküla, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse liige, Väike-Maarja vallavanem

Mati Toomsalu, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor, regionaalvaldkonna ekspert

Olavi Israel, Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatori juhataja

Jaanus Marrandi, OÜ Estonia juhatuse liige

Siiri Tamm, OÜ Harviker juhataja

Erkki Ehand, JELD-WEN Eesti AS esindaja.

 

Lõuna-Eesti arenguleppe nõukogusse kuuluvad: 

Nõukogu esimees:

Urmas Klaas, Tartu linnapea

 

Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja (nõukogu aseesimees)

Külli All, Haridus- ja Teadusministeerium, oskuste ja kutsepoliitika valdkonna juht

Anti Allas, Võru linnapea, Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees

Liina Helstein, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Tartu esinduse juhataja

Taavi Kurvits, Maaeluministeerium, maaelupoliitika ja analüüsi osakonna maamajanduse ja konkurentsipoliitika valdkonna nõunik

Karro Külanurm, Põltsamaa vallavanem, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu esimees

Kaarel Lehtsalu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, majandusarengu osakonna ekspert

Kuldar Leis, ettevõtja, SA Tartu 2024 juht

Lennart Liba, Põlvamaa Arenduskeskuse juhatuse esimees

Rivo Noorkõiv, regionaalvaldkonna ekspert

Taivo Raud, Tartu Ülikool, arendusjuht

Maido Ruusmann, Tõrva vallavanem, Valgamaa Arenguagentuuri nõukogu esimees

Sven Tobreluts, Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht

Rando Värnik, Eesti Maaülikool, maamajanduse ökonoomika professor

 

Teisipäeval ja kolmapäeval (21. ja 22. veebruaril) toimuvatest arenguleppe avakohtumistest on ajakirjanikel võimalik osa saada. Huvilistele saadame kohtumise täpsema päevakorra.

 

 

Lugupidamisega

 Kady-Ann Sutt

peaspetsialist | kommunikatsiooniosakond
Tel 611 3089 | 5847 0287  kady-ann.sutt@fin.ee
Rahandusministeerium | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn | www.fin.ee