Tartu linn ja viis maakonda sõlmisid koostöölepingu

4. veebruar 2020

Lõuna-Eesti viis maakonda ja Tartu linn sõlmisid koostöölepingu.
Tartu raekojas allkirjastasid 24. jaanuaril 2020 Tartu linna ja viie maakondliku arendusorganisatsiooni esindajad Lõuna-Eesti koostöölepingu.


Leping sätestab koostöö valdkonnad ja põhimõtted, et viia ellu Lõuna-Eesti piirkonda – Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonda hõlmavaid ühiseid koostöö- ja arendustegevusi. Ühistegevusi planeeritakse viies valdkonnas: taristu; haridus ja elukestev õpe; majandusareng ja tööturg; rahvatervis ja heaolu ning kultuur ja turism.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on esimesed sammud sisuka koostöö suunas astutud Euroopa kultuuripealinna projekti raames. „Üheks koostöövaldkonnaks on kindlasti paremad ühendusvõimalused nii riigisiseselt kui ka Euroopa suunal.“

Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts: „See leping väljendab viie Lõuna-Eesti maakondliku arendusorganisatsiooni ja Tartu linna koosloomelist mõtteviisi ning usku, et koos saavutame rohkem kui üksinda.“ Ta lisas, et koostöös on juba algatatud Lõuna-Eesti turismiklastri moodustamine, mille eesmärk on suurendada kogu Lõuna-Eesti nähtavust ja turismitulu.

Koostöölepingu lisana koostatakse täpne tegevuskava aastaks 2020.

Teadaolevalt ei ole sellisel tasemel maakonnaüleseid kokkuleppeid varem sõlmitud.

Lepinguga saab tutvuda siin