Tartumaa alustas arengustrateegia uuendamist

Uudis Sündmus
12. märts 2022
11. märtsil anti Lodjakojas inspireeriva päevaga avastart Tartu maakonna arengustrateegia uuendamisele, mille eesmärk on kujundada maakonnast parima elu- ja töökeskkonnaga maakond.

Arengustrateegia tähendab laiaulatuslikku kokkulepet ja nägemust sellest, milline on maakonna tulevik ning kuidas ühiselt soovitud tulemuseni jõutakse. Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts ütles, et arengustrateegia uuendamine on kui lennureis, kus igal partneril on oma roll, vajalikud oskused ning ühine visioon kui reisi lõppsaihtpunkt.

„Oleme arengustrateegia uuendamisele kaasanud erinevad olulised partnerid, et saaksime üheskoos seada paika sihid ja leppida kokku tegevused, kuidas nendeni jõuda,“ sõnas Tobreluts. Ta lisas, et selleks, et maakond sammuks riigi strateegiliste valikutega „ühte sammu“, tuleb arvesse võtta Eesti 2035 määratletud pikaajalised eesmärgid ja tõlkida need Tartumaale sobivasse konteksti. „Meie soov on, et arengustrateegiast saaks elav dokument, millest juhindutakse muudatuste elluviimisel ja kohaliku elu korraldamisel.“

Tobreluts ütles, et tarvis on üle vaadata senised koostööpunktid, neid uuendada ja luua juurde uusi koostöösuhteid, mis aitavad lahendada kogu Tartumaa arenguvajadusi.

Arengustrateegia uuendamisega vaadatakse muu seas otsa trendidele, mis maakonda mõjutavad nagu näiteks vananemine, elanikkonna vähenemine, uute ärimudelite teke ning jagamis- ja ringmajandus. “Käsitleme kindlasti ka linnastumise, tehnoloogiate arengute ning keskkonnaalaseid muutusi ja vajadusi,” lisas Tobreluts.

Arengustrateegia avapäeval esinesid inspireerivate mõtetega SA Teaduskeskuse AHHAA juhatuse esimees Andres Juur, inspiratsioonikõneleja ja koolitaja Harald Lepisk ning Comedy Estonia lavakoomik Sander Õigus.

Arengustrateegia uuendamise juhtrühma kuuluvad kõikide Tartumaa kohalike omavalitsuste ning partnerorganisatsioonide juhid. Arengustrateegia uuendatud dokumenti tutvustatakse ka kõikides omavalitsustes.

Tartumaa arengustrateegia 2040 uuendamist veab eest Tartumaa Omavalitsuste Liit koos partneritega (Tartu linn, Elva, Kambja, Luunja, Nõo, Peipsiääre, Kastre ja Tartu vald ning Tartumaa Arendusselts, SA Tartumaa Turism, Lõuna-Eesti Turismiklaster, Tartu Ärinõuandla, Tartu Loomemajanduskeskus, Tartu Ühistranspordikeskus ja Tartumaa Spordiliit).

Maakonna arengustrateegia aitab koostada Cumulus Consulting OÜ.

Fotod: Tartumaa Omavalitsuste Liit