Tartumaa Kuldne Tammeoks

Uudis
28. veebruar 2020
Tartu maakonna kõrgeima teenetemärgi Tartumaa Kuldne Tammeoks pälvisid Eesti Geenivaramu looja ja biopanga juht Andres Metspalu, loomakasvatusteadlane Olev Saveli ning kultuuritöötaja, Puhja Seltsimaja kauaaegne juhataja Kaja Udso.

Tartu maakonna kõrgeima teenetemärgi Tartumaa Kuldne Tammeoks pälvisid Eesti Geenivaramu looja ja biopanga juht Andres Metspalu, loomakasvatusteadlane Olev Saveli ning kultuuritöötaja, Puhja Seltsimaja kauaaegne juhataja Kaja Udso.

Aumärgid annab üle Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo 24. veebruaril 2020. a Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi valges saalis Toomemäel.

Eesti Geenivaramu looja ja biopanga juht Andres Metspalu

Professor Andres Metspalu on andnud suure panuse geenitehnoloogia ja molekulaardiagnostika arendustegevuse edendamisse Eestis ning saavutanud sellele laiaplaanilise rahvusvahelise nähtavuse. Tema tulevikku suunatud ideede ja pikaajalise töö tulemusena on arendatud Eestile oma biopank – Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu, mis on loonud eeltingimused personaalmeditsiini juurutamiseks Eestis. Täna on seal hoiul enam kui 200 000 geenidoonori andmed, ehk 20% Eesti täiskasvanud elanikkonnast. Ta on olnud Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi biotehnoloogia õppetooli rajaja ja juhataja ligi 25 aastat ning tal on märkimisväärne roll geenitehnoloogia kui eriala ja õppesuuna tekkimisel ning arengul ülikoolis ja Eestis tervikuna. Kolleegidele on Andres Metspalu suurepärane juht ja visionäär. Eesti Euroopa Liikumine nimetas ta 2019. aasta eurooplaseks. Aastast 2015 on Andres Metspalu Tartu linna aukodanik.

Loomakasvatusteadlane Olev Saveli

Emeriitprofessor Olev Saveli on andnud suure panuse loomakasvatuse ja veterinaarmeditsiini arendamisele. Ta on pühendunud loomakasvatuse väärtustamisele, aretustööle ning noortele teadmiste jagamisele. Olev Saveli on juhtinud rektorina Eesti Põllumajanduse Akadeemiat (EPA) 02.07.88 – 01.07.93 (alates 1991. a Eesti Põllumajandusülikooli). Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu presidendi ja Tõuloomakasvatuse ajakirja toimetajana on tema südameasjaks veiste, hobuste jt loomade aretustegevus Eestis. Olev Saveli osaleb üleriigiliste erinevaid tõuge ja aretustegevust tutvustavate suursündmuste nagu Tõuloom ja Tartu Sügisnäitus, näitus-konkurss Viss, Tori hobusekasvanduse hobuste jõudluskatsed jt korraldamises.
Eesti Põllumajandusmuuseumi viimase näituse „Loomade tervis ja biotehnoloogiad“ koostamisel 2019. aastal, andis ta nõu ning juhendades koostajaid, jagades lahkelt oma teadmisi ja kogemusi. Muuseumi ja prof. Olev Saveli koostöö jätkub, kuna järgnev koostöö saab olema põllumajandusmuuseumi Ülenurme mõisalauda juurde kuuluvate silotornide renoveerimise järgselt uue näituse – loomakasvatuse uued suunad ja innovaatilised lähenemised – koostamine, kus hr Saveli osaleb eksperdina. Professor Olev Saveli on teadlane, oma valdkonna eest vastutav unikaalsete teadmistega erialaspetsialist, kes südamlikkusega jagab oma teadmisi ja elukogemust valdkonna aretustöö väärtustamisel.

Kultuuritöötaja Kaja Udso

Kaja Udso on Puhja Seltsimaja juhatanud 35 aastat. Ta on aktiivne kaasalööja Puhja naiskooris Läte ja Puhja näiteringi töös ning rahvatantsurühma OPSAL asutajaliige ja tantsija. Rahvatants on saatnud teda läbi elu. Kultuuritöö korraldamisel on tal alati kindel nägemus ning vana kooli kultuurijuhi imeline käsitööoskus osata lavastada, lavale seada ja kokku panna imelisi kavasid ja kontserte. Kajal on oskus luua näitusi ja liikuda oma töös eesmärgistatult ning oma kogukonna eest seisjana on ka eestkõnelejate rivis. Ta austab ajaloolist pärandit ja peab oluliseks selle säilitamist, aidates kaasa Puhja ajaloo uurimisele ja selle talletamisele raamatutes.

Kaja on kogukonna hing. Tema rahva kaasamise oskust imetlevad kõik alustades maakonna kultuurijuhtidest lõpetades Puhja kandi inimestega. Inimesed armastavad teda, sest ta oskab välja tuua selle, mis on neis väärtuslikku ja hindab kõrgelt oma kogukonna inimeste aega ning tööd. Tema kõnepruugis on tihti lause, et me peame mõistlikult kasutama inimese aega.

Kogu tema pere on ühel või teisel viisil olnud seotud Puhja Seltsimaja tööga. Proua Udso on kõige staažikam Tartumaa rahvamaja juhataja, nii-öelda Tartumaa kultuurimaastiku ajalooline mälu.

 

Teenetemärgiga Tartumaa Kuldne Tammeoks tunnustatakse Tartumaa kodanikke, kes on kaua aega oma tegevusega võimestanud ja rikastanud Tartumaa arengut, andnud suure panuse siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonnale ja inimeste heaolule. Aumärgid antakse üle vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul kontsertaktusel.