Tartumaa Omavalitsuste Liit alustab uuenenud juhatuse ning uue esimehega

21. jaanuar 2022
Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek kinnitas 19. jaanuaril juhatuse uuenenud koosseisu ja juhatuse koosolekul valiti uueks esimeheks Tartu vallavanem Jarno Laur.
„Kaheksat omavalitsust koondav Tartumaa Omavalitsuste Liit on maakonnas see ümarlaud, mille ümber arutada ja otsustada ühised teemad, kavandada piire ületavaid ettevõtmisi,“ selgitab värske juhatuse esimees ja lisab: „Kindlasti on väljakutseks leida tasakaal linnaliste ja maaliste kantide huvide vahel. Meil on vastutus, et Tartu linn ja Tartumaa püsiks konkurentsis hea elu- ja töökeskkonnana. Väga heaks omavalitsuste koostöö näiteks on Tartu 2024 protsess, kus kõik maakonna omavalitsused on aktiivsed osalised, samuti ühise maakondliku kliima- ja energiakava koostamine, mis tänaseid olusid arvestades väga aktuaalne.“
Juhatuse esimehena leiab Jarno Laur, et omavalitsusliidu juhatuses on kõik liikmed võrdsed ja toob välja, et esimehena pühendab ta aega juhatuse tegevuste ettevalmistusele ning vajadusel võtab aega erinevaid huvisid tajuda, tasakaalustada ja vajadusel leida sobilikke kompromisse.

Omavalitsuste liidu kui maakondlik arendusorganisatsiooni tegevusvaldkondadeks on kultuur, haridus, heaolu ning erinevad koostöötegevused nii maakonnas, regioonis, kui ka üle-eestiliselt ning siseriiklike programme rakendamine. Tegevuse eesmärgiks on kaasa aidata maakonna arengule ja omavalitsuste vahelisele koostööle ning olla maakonnaüleste teemade eestvedajaks, tasakaalustajaks ja Tartumaa identiteedi hoidjaks.

Lähemalt saab lugeda kodulehelt.