Tartumaa täiskasvanuhariduse parimad 2020

25. september 2020
Traditsiooniliselt tunnustatakse sügisel, täiskasvanud õppija nädala paiku, ka täiskasvanute õppimisalaseid saavutusi, õppima ergutavaid õpitegusid, innustavaid koolitajaid ja õppimist toetavaid organisatsioone.

„Heameel on tõdeda, et meil on palju tublisid tegijaid ja tegusid ka täiskasvanuhariduses ning et jagub nende märkajaid. Kevadel avalikult esitatud aasta õppija, õpiteo, õppijasõbraliku tööandja ja koolitaja kandidaatide hulgast on praeguseks välja valitud Tarumaa parimad“, rõõmustab Tartumaa täiskasvanuhariduse koordinaator Ena Drenkhan.

Tunnustused antakse üle Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tänusündmusel neljapäeval, 24. septembril kell 14 Tartu Ülikooli aulas.

Tartumaa aasta õppija 2020 – Marili Uluots

Terviseprobleemide tõttu ei saanud Marili enam töötada kokana ja otsustas astuda Tartu Ülikooli, et tööturul jätkata. Bakalaureuseõpingud loodus- ja reaalteaduste õpetajana lõpetas ta cum laude juunis 2020. Hetkel töötab ta õpetajana ja jätkab magistriõpingutega.

Tartumaa aasta õppija 2020 eripreemia – Merlyn Karu

Merlyn oli algselt seotud lasteaiaga lapsevanemana ja tugiisikuna ning asus seejärel kolleegide soovitusel õppima koolieelse lasteasutuse õpetajaks. Praeguseks on õpingud edukalt lõppenud ja Merlyn töötab õpetajana Valguta Lasteaed-Algkoolis.

Tartumaa aasta õppija 2020 eripreemia – Janeli Juhkam

Janeli on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Tartu Kutsehariduskeskuse juuksuri erialal. Tänu õpingutele on Janeli leidnud oma kutsumuse ja seob juuksurina oma loovuse ning praktilised oskused, täites klientide unistusi olla kaunis.

Tartumaa aasta õppija 2020 eripreemia – Aigar Leok

Pärast tippspordiga lõpparve tegemist asus Aigar õppima Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumisse, mille 2020. a suvel edukalt lõpetas. Praeguseks jätkab Aigar oma õpiteed Tartu Ülikoolis kehakultuuriteaduskonnas. Teda võib iseloomustada kui pühendunud õppijat!

Tartumaa aasta õppijasõbralik organisatsioon 2020 – Estover Piimatööstus OÜ

Estover Piimatööstus OÜ, mille Kaarlijärve meierei asub Tartumaal Elva vallas, peab oluliseks oma personali arengu toetamist ning koolitamist, et tagada nii ettevõtte kui ka töötajate areng. Esiletõstmist väärib koostöö Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga õpipoisiõppe korraldamisel.

Tartumaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020 eripreemia – Valguta Lasteaed-Algkool

Valguta Lasteaed-Algkoolis väärtustavad kõik töötajad elukestvat õppimist nii personaalseid vajadusi arvestades kui kooli ja kogukonna üldist arengut silmas pidades. Nii panustatakse ühtlasi ka maapiirkonna ja kohalike elanike arengusse.

Tartumaa aasta koolitaja 2020 – Eva Krivonogova

Eva Krivonogova keraamikakursused Tartu Rahvaülikoolis on tuntud Tartust palju kaugemalgi. Õpetajana on Eva kannatlik ning seob oskuslikult praktilised tegevused teooriaga. Õppijad hindavad lisaks Eva professionaalsetele oskustele ka tema sõbralikkust, soojust ja pühendumist.

Tartumaa aasta õpitegu 2020 – ERM hariduskeskuse kultuurikursus „Ela eestlaste elusid“

ERMi hariduskeskus korraldab tasuta kultuurikursuste sarja Eesti kultuuri tutvustamiseks meil elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele. Tegevusi toetab  Integratsiooni Sihtasutus. Praeguseks on osalenud juba üle 450 kultuurihuvilise ja tegevused jätkuvad.

Tartumaa aasta raamatukoguhoidja 2020 – Sirje Leini, Koosa raamatukogu – Peipsiääre Valla Keskraamatukogu

 Palju õnne kõikidele laureaatidele!