Töökuulutus kestliku arengu nõuniku leidmiseks

14. aprill 2023

Tartumaa Omavalitsuste Liit ootab meeskonda visiooniga kestliku arengu nõunikku.

Uuendatud Tartumaa arengustrateegias 2040 ja valminud Tartu maakonna energia- ja kliimakavas soovivad omavalitsused ja mitmed maakondlikud organisatsioonid ellu viia tegevusi, mis aitavad kujundada Tartumaa elu- ja ettevõtluskeskkonda kliimasõbralikumaks.

Seetõttu ootame oma meeskonda kestliku arengu nõunikku, kes võtaks kavandada ja eest vedada kestliku arenguga seotud tegevusi.

Hea inimene, kui Sind käivitavad kestliku arengu teemad, soovid olla valdkonna eestkõneleja ning anda oma panuse, et Tartumaa saaks kestlikku arengu teenäitajaks Eestis, siis see töökuulutus on Sulle!

Lähtuvalt Tartumaa arengustrateegiast on Sinu peamised ülesanded järgmised:
 • kohalike omavalitsuste nõustamine ja võimestamine kestliku arengu teemadel, mis tulenevad Tartu maakonna energia- ja kliimakavast;
 • maakondliku koostöövõrgustiku loomine ja juhtimine;
 • valdkondlike arendustegevuste kavandamine ja elluviimine.
Meie ootused Sulle:
 • huvi ja sisemine põlemine kestliku arenguga seotud teemade osas,
 • magistrikraad ja valdkondlikud teadmised,
 • varasem töökogemus kestliku arengu valdkonnas,
 • suurepärane kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus eesti ja inglise keeles,
 • väga hea esinemis- ja veenmisoskus,
 • protsesside käivitamise ja eestvedamise oskus,
 • oskus töötada nii meeskonnas, kui iseseisvalt,
 • nüüdisaegsed digipädevused,
 • rahvusvaheliste projektide koostamise ja elluviimise kogemus.
Kandideerimiseks ootame Sinult CV-d ja kuni kahe leheküljelist motivatsioonikirja, milles palume vastata kolmele küsimusele:
 • Kuidas oled kestliku arengu teemadeni jõudnud?
 • Millised kestliku arengu teemad on Sinu arvates kõige olulisemad?
 • Millised peaksid olema kestliku arengu edendamise esimesed sammud Tartumaal ja kuidas neid algatusi luua?

Kandideerimise tähtaeg 3. jaanuar  2024. a.

CV ja motivatsioonikiri palume saata tol@tartumaa.ee, pealkirjaga: Kestliku arengu nõunik

Lähemat infot annab meelsasti tegevjuht Sven Tobreluts
e-mail: sven.tobreluts@tartumaa.ee
mob: 5552 1465

Meile on väga oluline koosloomeline mõtteviisi, kus arendusprotsessi on kaasatud erinevad osapooled ning mille aluseks on põhiväärtustena koostöövalmidus, uuendusmeelsus, usaldusväärsus, kompetentsus.

Meil on paindlik tööaeg, 35-päevane puhkus, 3 tervise- ja arengupäeva, pakume tervisekompensatsiooni ning vaimset ja füüsilist tervist toetavat töökeskkonda.
Hindame ja väärtustame kõrgelt töötajate arengut.