Tartumaa toidupiirkond

Kohaliku ja tervisliku toidu teema kogub populaarsust nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt. Üheks globaalseks megatrendiks on ökoloogiliste väärtuste mõjujõu kasv, mis hõlmab nt mahepõllumajandust, aga laiemalt ka tervislikku toitumist ja kohaliku toidu väärtustamist. Toiduvaldkonnaga seotud ettevõtlus on Eestis traditsiooniliselt väga oluline majandussektor, mis annab tööd kümnetele tuhandetele inimestele ning on ka oluline ekspordiharu.

Tartumaa toidupiirkonna arendamiseks on loodud Tartu maakonna toidustrateegia 2022-2030 ning moodustatud Tartumaa toiduvõrgustik. Tartu maakonna toidustrateegia koostamise koordinaatoriks oli Tartumaa Arendusselts, strateegiaprotsessi aitas läbi viia ja lõppdokumendi koostada OÜ Cumulus Consulting. Protsessis osales ligi 100 era-, avaliku ja kolmanda sektori esindajat, kelle baasil loodi Tartumaa toiduvõrgustik. 

Tartumaa toiduvaldkond on tugev ja mitmekesine. Tartumaa toiduvõrgustiku eripäraks on teadus- ja arenduspotentsiaali olemasolu, mis baseerub ülikoolidel ning valdkonnas tegutsevatel arendusorganisatsioonidel. Teistest sarnastest võrgustikest eristab Tartumaad laiapõhjalisus ja mitmekesisus, selles on esindatud nii suuremad kui väiksemad tootjaid, toitlustajad nii linnast kui maapiirkonnast, avaliku sektori asutused (sh ülikoolid), sündmuste korraldajaid jt. Samuti on Tartumaal head looduslikud eeldused ja piisavalt suur kohalik turg.

Loe lähemalt Tartumaa toidustrateegia 2022-2030 kohta siit

Tartumaa toiduvõrgustikku koordineerib Tartumaa Arendusselts

Toiduvõrgustikuga liituma on oodatud kõik Tartu maakonnas toiduvaldkonnas tegutsevad ettevõtjad - liitumisankeet

Lisainfo:
Katri Kuusk
Tartumaa toiduvõrgustiku koordinaator
Tartumaa Arendusselts
+372 5358 4035
katri@tas.ee