Praktiline töötuba "Toiduraiskamise vähendamine haridusasutustes"

23.11.2023
Tartu

Oleme võtnud südameasjaks tegeleda kohaliku toidu tootmise ja tarbimise edendamisega Tartu maakonnas ning toiduraiskamise vähendamine on vältimatu osa jätkusuutlikust toidusüsteemist.


Eesti koolid ja lasteaiad kokku tekitavad hinnanguliselt ligikaudu 2400 tonni toidujäätmeid aastas, millest toidukadu on ligikaudu 1900 tonni. Koolides tekkis ühe õpilase kohta päevas 0,039 kg toidujäätmeid, millest toidukadu moodustas 85% ehk 0,034 kg. See moodustas 6% keskmisest toiduportsjonist. Valdav osa (80%) toidukaost moodustas taldrikutele jäetud toit, ülejäänud viiendik moodustas üleliia valmistatud toit. Riknenud ega rikutud toitu uuringu perioodil koolides ei tekkinud. Koolisööklate planeerimine on paranenud ning valmistatud toidu kogus on läinud täpsemaks, mis tõttu on üleliia valmistatud osakaal langenud ning taldrikule jäetud toidu osakaal on tõusnud, kuigi mõlemad kogused on kokkuvõttes langenud. (Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidutarneahelas, 2021). Kokku kaasati 2020. a uuringusse 56 kooli ja kolm lasteaeda. Tekkiva toidujäätmete, sh toidukao, üldise aastase tekkekoguse arvutamisel võeti aluseks toidujäätmete keskmine teke ühe portsjoni kohta (ühe lapse/õpilase kohta) ning õpilaste ja lasteaialaste arv.

Toidukao ehk raisatud toidu all mõistetakse toitu või toiduainet, mis mingil põhjusel jääb tarbimata (nt riknenud, kasutustähtaja ületanud toit, vale hoidmise ja käitlemise tulemusel kasutamata jäänud toit, toidu serveerimisel või söömisel ülejäänud toit, samuti, nt saiade ära lõigatud ääred).
Toidujäätmed on jäätmed, mis ei kõlba söömiseks (nt kartuli- ja munakoored).


 Toimunud töötoa ajakava:

12:00-12:45 Registreerimine & ühine lõuna Restoranis Fii.

12:45-13:00 Sissejuhatus ja inspiratsiooniminutid, päevajuht Triin Muiste

13:00-13:20  Ettekanne „Miks me räägime toiduraiskamisest“ MSc Kersti Aro, Eesti Maaülikool, maamajanduse ökonoomika õppetooli spetsialist-analüütik

13:30-13:50 Ettekanne „Võru maakonna kogemusest”Kaja Kesküla, Võrumaa Arenduskeskuse projektijuht

14:00-14:20 Ettekanne „Toiduraiskamise vähendamine Daily koolisööklates“Tiiu Endrikson, Baltic Restaurantsi müügi- ja turundusjuht

14:30-14:50 “Koolitoidu väärtustamisest Puhja Kooli näitel”, Päivi Märjamaa, Puhja Kooli direktor

15:00-16:00 Arutelud rühmades, kokkuvõtted

Töötoa kokkuvõtet saab lugeda siit.

Kontakt: Kaidi Randpõld, kaidi.randpold@tartumaa.ee