Uuring  „Tartu maakonna haridusasutuste toitlustuse korralduse ja tooraine mahtude kaardistamine ning kohaliku tooraine kättesaadavuse uuring“ ehk „Toiduvaldkonna uuring“.

Projekti algus ja lõpp: 17.05.2023 - 12.09.2024

Projekti nr: 2021-2027.5.02.23-0134

Kogumaksumus 25 050 eurot

Toetuse määr 70%.

Toetussumma 17 535 eurot, omafinantseeringu summa 7515 eurot.

Uuringu teostaja on SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus (registrikood: 90011326)

Aadress: Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald, 61713 Tartumaa; 

Telefon 53044003, e-post mahekeskus@emu.ee.

Esindaja: juhatuse liige Elen Peetsmann

Kontaktisik: arendusspetsialist Kaidi Randpõld, kaidi.randpold@tartumaa.ee