Loometalgud 2021

Loometalguteni on jäänud

Kuud
Päeva
Tundi
Minutit
Sekundit

1. - 2. oktoober 2021
Kõrveküla Põhikool, Tartu vald

Partnerid

Avatud on meeskondadesse registreerumine,
mis kestab 20. septembrini.
Tutvu ideedega!
Ootame Sind talgutele osalema!

Kuna teemasid on rohkem kui talgutel kohti, tuleb mängu ka väike võistlusmoment - kes saab oma meeskonna varem kokku?
Meil on ruumi maksimaalselt 12 meeskonna jaoks. Meeskonnas peab olema vähemalt viis ja maksimaalselt kaheksa osalejat, koos idee esitajaga.
Lähtume "kes ees, see sees" põhimõttest.

AJAKAVA

1. oktoober, reede2. oktoober, laupäev
08.30 Kogunemine, tervituskohvi
09.00 Loometalgute avamine ja metoodika tutvustamine
11.00 Algab meeskonnatöö
13.00 Lõuna
14.00 Meeskonnatöö jätkub
18.00 Õhtusöök
19.00 Meeskondade vahekokkuvõtted
21.00 Esimese päeva lõpp

08.00 Hommikusöök
09.00 Meeskonnatöö jätkub
13.00 Lõuna
14.00 Meeskonnatöö jätkub
14.00 Esitluste ettevalmistamine
16.00 Lahenduste esitlemine
19.00 Auhinna tseremoonia ja koosviibimine          

NB! Võivad väikesed ajalised muudatused tulla.

IDEE NR 1. Asumi- ja külaseltside ühise Tartumaise võrgustiku loomine

Mis probleemi lahendama hakkate? 

Asumi- ja külaseltside ühise Tartumaise võrgustiku loomine

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Probleem on ühtse katuseorganisatsiooni puudumine. Omavaheliste koostööpunktide väljatöötamine- näiteks Tartu linna seltside liikmed rendivad aiamaa lapikest külaseltsi käest jms. Ühised koolitused, kogemuste jagamised, projektid jms. Kuidas kõik saada ühise katuse alla ning koostööle korjata asumiseltsid ja külaseltsid.

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

Organisatsioon/huvirühm

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

Mõttekaaslasi, asumiseltside ja külaseltside juhtisid.

REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE NR 2.  Ilmatsalus huvikeskuse loomine

Mis probleemi lahendama hakkate?

Ilmatsalus huvikeskuse loomine, kus pakutakse erinevaid koolitusi, hobitegevusi ja maja renoveerimisel võimalik ka sauna rentida. Samuti soovime avada väikese müügipunkti, kus kohalikud saavad oma toodangut pakkuda.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Ilmatsalus ei ole hetkel ühtegi poodi ja kohta, kus kogukond saaks mõnusalt aega veeta. Ometigi on Ilmatsalus näha, et järjest rohkem noori perekondi jõuab sinna. Seega soovimegi kogukonnale pakkuda kohta, kus mõnusalt aega veeta, kohtumisi teha, koolitusi nautida ja korraldada ka traditsioonilisi üritusi.

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

SA Puhka Jalga koostöös kogukonnaga.

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

Mõttekaaslasi, eksperte, ametnikke ja ka inimesi, kes on nõus rahaliselt panustama.

REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE NR 3. Teeme Kärkna küla elukeskkonna paremaks!

Mis probleemi lahendama hakkate?

Toome välja hetkel kolm probleemi fookust: 

1. Olen märganud, kuidas vallas ehitatakse müratõkkeid maantee äärsete elamute juurde - Kärknas on 3 kortermaja maantee ääres, kus rekkad kihutavad mööda (suured firmad elumajade vastas). Piirdeaed kaitseks müra ja ka sodi eest, mis tekib autode sõiduga. Piirded ehitatakse, kui majad on teest kaugemal, kui Kärkna majad!?

2. Millal tuleb Kärkna-Piibe mnt vahele kergliiklustee?

3. Ammejõe luhale tehti puhkeala - väga tore. Kärknas võrkpalli ala - super lahe. Majade ümber on piisavalt ruumi teha korralik vabaaja/puhkeala, kus noored saavad mängida/sportida ja eakad puhata värskes õhus istudes. Lapsed käivad metsa all mängimas, ehitavad onne - aga see võiks olla mänguala, kus mängida, ehitada, sportida ja niisama hängida. Miks ei võiks just Kärknas olla midagi, mida pole kusagil mujal!!!!! Kuidas saab selle Kärknasse - Tartu vald arvab et maksumus ühe elaniku kohta on liiga kõrge ja Kärkna elaniku elu pole seda väärt (sellise mõttega olete mulle korduvalt vastanud, võibolla juba 6 aastat). Teha Kärkna atratiivsemaks.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Mis on suuruse mõõdupuu!? Kohalike elanike heaolu parandamine - kelle probleem!? Kas probleem on siis, kui noored läinud ja majad tühjad/lagunevad - siis on hilja. 

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

Probleemiga peaks tegelema kogukond koos vallaametnike ja ettevõtjatega. 

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

Eksperte, ametnikke, mõttekaaslaseid - kõik kes soovivad Kärkna elukeskkonda paremaks muuta. REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE NR 4. Vaimse, füüsilise ja emotsionaalse heaolu loomine läbi ühistegevuse

Mis probleemi lahendama hakkate?

Vaimse, füüsilise ja emotsionaalse heaolu loomine läbi ühiselt loodud muusika, keelte, kaunite kunstide, käsitöö, loodushoiu-ja taaskasutuskunsti pidustuste. 

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Põhifookus on emadel, lastel ja noortel, kuid ühiselt loodud pidustustel on kaasatud terve kogukond, kus on esindatud kõik vanusegrupid.

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

Selle probleemiga tegeleb kogukond, keskkonna teadlikud äriettevõtted ning organisatsioonid.

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

Ootame endaga liituma mõttekaaslasi ning oma-ala eksperte.

REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE NR 5. Kuidas läbi kõiki Tartumaa omavalitsusi hõlmava tegevuse võtta Tartu 2024 kultuuripealinnast maksimum?

Mis probleemi lahendama hakkate?

Kuidas läbi kõiki Tartumaa omavalitsusi hõlmava tegevuse võtta Tartu 2024 kultuuripealinnast maksimum?
Ühisalgatuste elluviimine omavalitsuste üleselt on raskendatud, olemasolevad kohalikud toetusmeetmed ei võta sageli arvesse koostööprojektide vajadusi. Euroopa kultuuripealinna tiitel eeldab kohaliku kultuurielu senisest suuremat mitmekesisust, uuenduslikkust ja rahvusvahelisust. Valdkonnas on palju traditsioonilisi tegevusi, kuid vähem kaasatakse uusi sihtgruppe ning julgetakse katsetada uusi formaate.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Probleem ilmnes 2019. aastal Tartumaa Kultuuristrateegiat tehes, kaasamise seminaridelt. Hõlmab tervet maakonda.

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

Probleemiga hakkavad tegelema KOV-ide kultuurielu korraldajad koostöös loov- ja loomeettevõtjatega, turismikorraldajatega, külaliigutajatega, spordivaldkonna eestvedajatega, terviseedendajatega, haridustöötajatega jt huvilistega.

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

KOV-spetsialiste, turismiasjalisi (sh muusemitöötjaid jt), loov- ja loomeettevõtjaid, noori kultuurihuvilisi, külaliigutajaid, spordivaldkonna eestvedajaid, terviseedendajaid, haridusvaldkonna eestvedajaid, IT-valdkonnas tegutsejaid, turundajaid jt loomeinimesi. REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE nr 6. Turismiteenuse mitmekülgsemaks muutmine

Mis probleemi lahendama hakkate?

Turismiteenuse mitmekülgsemaks muutmine.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Probleem on ettevõtja ehk minu kui ka turisti, ehk tarbija probleem. Turistid soovivad kogeda midagi uut. Seega on uus vaja luua ja ellu kutsuda.

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

MTÜ Uhti Küla Süda hakkab probleemi lahendama, kaasates kogukonda, noorsootöö organisatsiooni ja kohalikku omavalitsuse.

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

Ametnikke, eksperte ja mõttekaaslasi.

REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE NR 7. Kuidas muuta Tartumaa vaimne kultuuripärand nähtavamaks?

Mis probleemi lahendama hakkate?

Kuidas muuta Tartumaa vaimne kultuuripärand nähtavamaks?

Keskendutakse vaimse kultuuripärandi hoidmise ja kasutamisega seotud küsimustele ja võimalustele Tartumaa erinevate piirkondade kui ka tervikuna maakonna kestlikus arengus. 

Kes on erinevad osapooled ja milline on nende roll ja vahendid oma vaimse kultuuripärandi väärtustamisel, kasutamisel, hoidmisel ja tutvustamiseks?

Loometalgute eesmärk on välja selgitada tugevused ja potentsiaal kui ka takistavad tegurid Tartumaa vaimse pärandi väärtustamisel, hoidmisel, kasutamisel ja tunnustamisel koostöös erinevate osapooltega (kogukonnad, KOVid, mäluasutused, turismiasutused jt piirkondlikud partnerid).

Loometalgutel otsime üheskoos lahendusi, kuidas muuta Tartumaa eriilmeliste piirkondade vaimne pärand nähtavamaks.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

See teema on seotud osapoolte koostööga nii Tartumaal tervikuna kui eriilmelistes piirkondades. Arutame üheskoos, milline on piirkonna partnerite (KOVid, mäluasutused, turismiasutused jt piirkondlikud partnerid) ja kogukondade roll, vahendid ja võimalused oma vaimse pärandi väärtustamisel, hoidmisel ja tutvustamisel.

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

Kogukondade esindajad ja partnerite esindajad (KOV-is, mäluasutused, turismiasutused jt partnerid, kelle huvi on kultuuripärand ja piirkonna rikkuse väärtustamine ning tutvustamine).

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

KOVide, turismiasutuste, mäluasutuste, kultuuritöötajate (sh rahvamajad, külamajad), haridusasutuste ja kogukondade (sh külaseltsid, MTÜd) esindajaid. REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE NR 8. Regionaalse koostöö- ja turism arendamine Tartumaa valdades

Mis probleemi lahendama hakkate?

Regionaalse koostöö- ja turismi arendamine Tartumaa valdades. Kohaliku elu elavdamine.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?
Kogu Tartumaa probleem.
Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?
Eestvedajad: huvirühm. Tegelejad: kogukonnad
Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?
Mõttekaaslasi, iga kogukonna spetsialist, kultuuri- ja arenguspetsialistid.

REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE NR 9. Andekatele koolilastele potentsiaali leidmine ja eakate kaasamine kohaliku kultuurielu säilitamisel, reklaamimisel ja edendamisel

Mis probleemi lahendama hakkate?

  1. Maakohtades on andekatel kooliõpilastel vähe tegevusi, mis vastaksid nende võimetele. Tegemist on üldlevinud probleemiga Eestis, millega tegelemisest on huvitatud paljud inimesed ja organisatsioonid.

  2. Samuti on vajalik eakate kaasamine ühiskondlikes ja sotsiaalsetes tegevustes.

  3. Nende gruppide kaasamine soodustaks ka kohaliku kultuuri ja ajaloo salvestamist, tutvustamist, reklaamimist - kohaliku elu edendamist kohalike inimeste kaasabil.

Probleemile võiks pakkuda lahendust, kui võimalikult paljudes kohalikes omavalitsustes loodaks Vikiklubid. 

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Maailmas on laialt levinud probleem, et ei rakendada piisavalt võimekate inimeste potentsiaali. Kui linnakeskkonnas on tihtipeale inimestel võimalus oma võimekust ja teadmisi hobikorras rakendada, siis väiksemates maakohtades on tihtipeale selliseid võimalusi vähem. Vikiklubide kontseptsioon on sisult väga mitmekesine ja seega sobib erinevate profiilide ja huvidega inimestele, kes kõik on oodatud panustama vabade teadmiste kantsi Vikipeediasse. Vikiklubide loomine aitab kaasa noortetöö edendamisele, eakate kaasamisele ja kohaliku maaelu reklaamimisele. 

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

Vikiklubide edendajaks ja idee algatajaks on MTÜ Wikimedia Eesti. Partneritena näeme kohalikke omavalitsusi, koole, raamatukogusid vm noori ja eakaid koondavaid organisatsioone, samuti on oodatud liituma vabatahtlikud. Tulevikus loodaksime, et põhilist initsiatiivi kannavadki paikkondlikud Vikiklubid ise, keda MTÜ Wikimedia Eesti saab igakülgselt toetada.

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

Kohaliku omavalitsuse ametnikke, koolide (ajaloo-) õpetajaid ja kohaliku elu aktiviste ja mõttekaaslasi, raamatukogude personal ja eksperdid. REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE NR 10. Taaselustada Kriimanis hariduslik - meelelahutuslik kinoklubi tänapäevasel moel


Mis probleemi lahendama hakkate?

Pakume välja idee see praegu veel inimeste elavas mälus olev traditsioon Kriimanis taasluua tänapäevasel sootuks uuel hariduslik-meelelahutuslikul kinoklubi moel, näidates koos kommentaaride ja aruteludega filmiklassikat, korraldades filmi- ja visuaalkunsti alaseid õpitubasid lastele ja noortele. Kriimanis on veel alles filminäitamise putka, kuhu sobib sisse seada väike nõukaaegsest kinoajaloost jutustav nurgake.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Miskipärast alahinnatakse maapiirkondades elavate inimeste kultuuritarbimise huvi ja haritust kino ja visuaalkunsti osas. Näiteks pakuvad kohalikud kultuurimajad vaatamiseks enamasti "kindlalt peale minevaid" filme nagu "Klassikokkutulek" või "Eesti matus". Hariv ja mitmekülgne maakino on kadunud nähtus. Samas on juba aastaid otsitud rakendust Kriimani mõisale, kus tervelt pool sajandit töötas rändkino ja koos sellega pakuti ka meelelahutust ja suhtlemisvõimalust ümbruskonna inimestele. Ja mitte ainult ümbruskonna, sinna käidi 20 km raadiusest.

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

Idee eestvedajaks oleks Kriimani Küla Selts, kes on palju teinud mõisa ja mõisapargi heakorra jaoks.

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

Kahtlemata oleks vajalik Kastre valla toetus, koostöö kohaliku kultuurinõuniku ja kogukonnatöö spetsialistiga. Filmi- ja visuaalkunsti valdkonnas kaasaksime spetsialiste, teeksime koostööd nt Kinobussiga.
REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE NR 11. Kuidas liigub info – rõõm/mure külast valda ja vallast külla?

Mis probleemi lahendama hakkate? Kuidas liigub info – rõõm/mure külast valda ja vallast külla?

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Head infovahetust ja suhtlust erinevate osapoolte vahel ootame me ju kõik: valla elanikud soovivad teada, mis on vallavalitsusel plaanis, millal ja kuidas on võimalik oma ideed vallavalitsuseni või volikoguni viia, millal ja kellega saab mure ja rõõmude korral rääkida ja võimalikke lahendusi arutada. Ka vallavalitsusel on soov teada, kuidas kogukonnal ja elanikel läheb. Seltsidesse ja ühingutesse on koondunud tarku ja aktiivseid inimesi, kellega koostöö ja ühiselt peetud arutelud valla jaoks olulised on. Aga kuidas seda koostööd teha?

Tänasel päeval liigub info järjest rohkem virtuaalseid kanaleid pidi ja vahel ei liigu üldse. Kuidas suurendada kogukonna esindajate ja valla esindajate omavahelist koostööd, ühe asja ajamise tunnet? Kuidas tunneb ka tavaline külaelanik, kes ei ole kogukonna liider, et tema rõõmud/mured on olulised ning kuidas ja kellele ta neist teada saab anda. On selleks vaja valitud kogukonna esindajat, ametlikku külavanemat? Või saab ka kuidagi teisiti?

Probleemi suurus on omavalitsustes ja külades erinev – mõnes vallas on külade esindajate ja valla juhtide kokkusaamine juba regulaarne. Samas teises kohas ei ole kogukonna eestvedajat välja kujunenud ja ega ka valla poolt nähta, et selline koostöövorm tingimata olema peaks. Mõnes külas jällegi on senine kogukonna eestvedaja, kes oli küla elanike kui ka valla poolt hästi omaks võetud, väsinud ja sooviks oma kontaktisiku rolli üle anda - kuid kellele? Väljakutseid rahuldavaks koostööks on kahtlemata kõikidel juhtudel.

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

Külli Pann (Kodukant Tartumaa, juhatuse esimees) ja Kadri Pau (SA Tartu Ärinõuandla, MTÜ konsultant).

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

Kõiki, kel sama kitsaskoht on silma jäänud. Ootame nii avaliku sektori ehk valdade töötajaid, volikogu liikmeid kui ka erinevate kogukondade esindajaid, inimesi küladest ja alevikest. REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE NR 12. Eesti kirja-ja keelemehe Äksi Andrease kiriku pastori Otto Wilhelm Masingu tuba/kodu/kirikumuuseumi rajamine Äksi Pastoraadi hoonesse

Mis probleemi lahendama hakkate?

Eest kirja-ja keelemehe Äksi Andrease kiriku pastori Otto Wilhelm Masingu tuba/kodu/kirikumuuseumi rajamine Äksi Pastoraadi hoonesse.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Eesti Kiriku-ja kultuurilugu, hõlmab riiklikku mastaapi.

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

Kohalik Äksi kogukonna huvigrupp.

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

Kirjandusteadlasi, kirikutegelasi, ametnikke, mõttekaaslasi ja kohalikku kogukonda. REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE NR 13. Kuidas tõsta Kiikingu populaarsust soovitud rahastuse leidmiseks Dorpat Kiikingu MTÜ eestvedamisel?

Mis probleemi lahendama hakkate?

Spordiklubil Dorpat Kiiking MTÜ-l puudub piisav rahastus oma kiikede ostmiseks, millega kaasnevad järgnevad probleemid:

- ei ole võimalik toetada kiikingu harrastamist juba laste seas, mis kaotab kiikingust profispordi ja olümpiaala väljakujunemise võimaluse. Mis on see väljund, mida sponsor ootab, et sponsoreerida kiikede ostu? Kiikingu harrastamine peaks toimuma juba rohujuure tasandilt, et sellest saaks areneda välja profisport ja olümpiaala.

- kiikingu harrastajatel pole Tartu lähistel võimalik treenida nii palju, kui oleks vaja oma täieliku potentsiaali kasutamiseks. 

- ei ole võimalik kiikingut Tartus püsiva turismiatraktsioonina esitleda, 

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Dorpat Kiikingul pole oma kiikesid ja muud vajalikku inventari - probleemi omanik on Dorpat Kiiking, kes peab kiikesid ja muud vajalikku inventari pidevalt rentima, et üritusi läbi viia, kulutades sellele väga suure summa sissetulekutest. Sponsorite leidmine on väga keeruline, sest tegemist on sisuliselt individuaalalaga, millega masse võistlema ei haara (erasektor sponsoreerib sagedamini ja parema meelega massiüritusi ja meeskonna spordialasid). Samuti takistab see spordiklubi tegevuste viimist uuele tasemele, sest puudub kiikingu teenuse terviklik kontseptsioon. Lisaks võib kaasnevate probleemide omanikena välja tuua:

- Eesti üldine avalikkus, kes ei oska hinnata kiikingu kui rahvusspordiala väärtust. Teadlikkus kiikingust on aastatega arenenud, aga oodatud tulemust ehk ala harrastatavuse ja populaarsuse kasvu pole toimunud. Probleem on päris suur, sest kui kaob paar initsiatiivi hoidvat klubi, siis võib selle spordiala surnuks kuulutada (jääb järgi ainult meelelahutuslik vorm).

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

Spordiklubi Dorpat Kiiking MTÜ ja kõik seotud huvipooled, kes eelpool välja toodud punktides esinevad (Tartumaa turismi esindajad, Tartumaa koolid, Tartumaa Noortekeskused, Tartumaa ettevõtjad, ja muud huvilised kes oskavad ja tahavad lahendusi välja pakkuda)

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

Sõltuvalt teemast (teenusedisainereid ja arendajaid, projektijuhte, projektikirjutajaid, kommunikatsioonijuhte, turismiarendajaid, spordiklubide juhte, turundusjuhte või -spetsialiste, noorsootöö spetsialiste jne). REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE NR 14. Ühisloome platvormi "Ajapaik" jätkusuutlikkus digiteeritud pildilise kultuuripärandi rikastamiseks.

Mis probleemi lahendama hakkate? 

Ajapaiga ühisloome platvorm on mõeldud digiteeritud pildilise kultuuripärandi rikastamiseks – selleks, et ajaloolised pildid (ennekõike fotod, aga ka maalid) oleksid digikujul rohkem kasutatavad, tuntud, pakuksid inimestele avastamisrõõmu ja ainet õppimiseks.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Tegemist on ühiskondliku probleemiga. Kõigis muuseumides-arhiivides on fotokogud – väiksemad kogu on enamasti paarikümnetuhande pildiga, suuremad (Eestis) mitusada tuhat pilti, digiteerimise järel on pildid otsitavad piltide kirjelduste põhjal, aga kirjeldused on läbivalt väga ebatäielikud, piltidel on miljoneid tuvastamata isikuid, kes on kellegi esivanemad, sugulased jne, selleks, et piltide infot täiendada, on vaja luua lihtsad ja mugavad võimalused piltide infoga rikastamises kaasa lüüa.

Teema olulisust tõestab genealoogia populaarsus, aga ka nt ajaloolistele piltidele pühendatud grupid ja lehed Facebookis.

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

Ajapaik on juba olemasolev platvorm. Kuidas tagada sellise ettevõtmise jätkusuutlikkus, kuidas jõuda rohkemate kaasalööjateni. Millised on erinevad siht- ja huvigrupid – 1) mäluasutused, kelle ainese rikastamisega me tegeleme, 2) KOVid, kellele saaksime pakkuda ajaloolist pildimaterjali nt kodulehtedele, 3) haridussektor, kus digitaalset pildiainest ja sellega seotud tegevusi saab kasutada nii formaalses kui ka mitteformaalses hariduses, 4) turismisektor, kus andmetega rikastatud pildist pärandit saab kasutada nt giidirakenduste loomiseks jms, 5) laiem publik.

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

Otsime igasugust sisendit ja kaasamõtlemist, väga teretulnud oleks nt KOVide, turismi- ja haridusekspertide vaatepunktid ja teadmised, aga ka nt äriarendus. REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE nr 15 Kikassaare-Tasa talvetee kultuuriloo uurimine ja taastamine matkarajana

Mis probleemi lahendama hakkate? Kikassaare-Tasa talvetee kultuuriloo uurimine ja taastamine matkarajana.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Suures osas on hävinud ajalooline ühendustee Peravallaga ning looga kaasnevad andmed. Kultuuriloolise teadmuse kogukonda ja rahva teadvusse viimine. Loodusturismi arendus nii kohalikul kui riiklikul tasemel on järjest enam saamas tähelepanu ning Emajõe-Suursoo aladel on seni vähesel määral ühiskondlikult kasutatavaid võimalusi selleks loodud.

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

Lahendamisega tegeleb MTÜ Kikassaare Sadam ja Matkarada ning kaasatud kogukond.

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

Ootame liituma kohalikke ametnikke, matkahuvilisi ning pärimusuuurijaid. REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE NR 16. Keskkonnaameti, kohalike omavalitsuste ja elanikkonna huvigruppide kaasamine üld - ja detailplaneeringutesse, rohevõrgustikesse jne.

Mis probleemi lahendama hakkate? Keskkonnaameti, kohalike omavalitsuste ja elanikkonna huvigruppide kaasamine üld, - ja detailplaneeringutes. Rohealad, rohevõrgustikud, puhveralad jne. Lisaks raied, kaevandused, tööstus- ja jäätmekäitlusrajatised jne. Veel laiemas võtmes üldine infovahetus ja kommunikatsioon KOV, riigiametite ja elanikkonna liinil. Kas ja kuidas saaksime kõik paremini?

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Probleem lai ja hõlmab tänu hajalinnastumisele mitmeid piirkondi riigis. Üldvaade mõjutab kogu ühiskonda. Teema aktuaalsus tõuseb järjest teravamaks.

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

Seotud peavad olema kõik osapooled.

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

Erinevad osapooled Keskkonnaametist, KOV keskkonna - ja ehitusnõunikud. Kohaliku elanikkonda esindavate huvigruppide esindajad. REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

IDEE NR 17. Malepõllu ja mälupiltidele digiplatvormi loomine

Mis probleemi lahendama hakkate?

Üks meeldiv võimalus on rikastada tänavaid malepõlluga (ehk malelaudadega), kus saavad kõik soovijad mängida erinevaid mänge. 

Teine talletada mälestusi digitaalsel platvormil. Luua koduleht, kuhu hakata mälupilte koguma.  Sooviks kokku koguda niipalju ajalugu ja kodulugu piltide näol, et saaks seda pidevalt täiendada. Mälupildid, kus on kõrvutatud endist pilt-kirjeldust ja näidatud hoonet-kohta-inimest läbi aegade. Oleks ju põnev kas äpi või pildi abil minna ajas tagasi nii kaugele, kui see üldse võimalik on. 

Kes selle probleemi lahendamisega tegelema hakkab (kogukond, huvirühm, organisatsioon)?

Mäluasutused, inimesed, kellel on soov talletada ajalugu, luua ühisosa mälupiltide näol.

Keda eelkõige endaga liituma ootate (eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi jne)?

Assistente, mõttekaaslaseid, toimetajaid, suguvõsa uurimushuvilisi, ajaloohuvilisi. REGISTREERIDA MEESKONDA SAAB SIIN.

Mis on loometalgud?

Tartumaa Loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, mis põhineb võrumaalaste Vunki mano! meetodil, kus igaüks saab osaleda maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. See on mõtteviis, et igaüks saab käivitada muutuseid, mida ühiselt ellu viia. Koosloome, kus probleemide lahendamisse on kaasatud kõik seotud osapooled, seal hulgas ka sihtgrupp, aitab jõuda paremini toimivate lahendusteni.


Toome loometalgutele kokku kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne.

Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Igaühe panus on hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.

Kuidas toimuvad loometalgud?

Loometalgute korraldusmeeskond on loonud Sinu idee arendamiseks suurepärase platvormi. Peale ideede esitamist, avame keskkonna meeskondade moodustamiseks.

Sinu idee ümber koonduvad erineva taustaga inimesed: ettevõtjad, avaliku sektori esindajad, mittetulundussektori aktivistid, hingelt noored, tegusad ja aktiivsed inimesed igas vanuses.

Võid juba mõelda, et tuled sinu ideega seotud inimestega koos loometalgutele, kuid ära pelga vastu võtta uusi inimesi uute mõtete ja nägemusega – see rikastab Sinu ideed.


Talgud toimuvad Kõrveküla Põhikoolis, Tartu vallas, kus on tagatud vajaliku tehnikaga ruumid meeskondadele ja toitlustus mõlema päeva vältel.

Loometalgud toimuvad Vunki mano! metoodikal ja mentorite juhendamisel tegutsev meeskond annab julgelt hoogu juurde Sinu ideele. Kui hoog sees, siis peale loometalguid aitavad hoogu üleval hoida kohtumised mentoritega ning ka heade koostööpartnerite auhinnad.

Kodavere Pärimuskeskuse esindaja Ergo-Hart Västrik, kes osales esimestel loometalgutel on öelnud:
     „1 + 1 on loometalgute mõistes 11. Loometalgutel osalemisega on Sul võimalik ainult võita!"Auhinnad

Auhinnad, mis aitavad Sinu ideel lendu tõusta ja viia meeskonna tööd edasi peale loometalguid!

Toetaja

Projekt „Tartumaa kogukondlikud loometalgud“

Tartumaa Loometalgute korraldust toetab Euroopa Liidu Leader programm. Leader toetuste eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks.

Projekt on rahastatud Tartumaa Arendusseltsi meetmest 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine.

Projekti eesmärk

Projekti üldiseks eesmärgiks on võimestada maapiirkondade arengut Tartumaal läbi koosloomelise mõtteviisi levitamise. Projekti eesmärgi elluviimiseks algatame uuendusliku maakondliku ürituste sarja – loometalgute häkatoni. Loometalgute häkatoni idee on kogukondades eri valdkondade vahelist aktiivset koostööd juurutades luua uusi innovaatilisi tooteid ja teenuseid, mis aitavad tugevdada Tartumaa jätkusuutliku arengut ja toetada Tartumaa kui innovaatilise piirkonna kuvandit. Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse kahed loometalgud häkatoni meetodil. TAS-i visioon on, et aastal 2022 on TAS-i piirkonnas nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus ning elujõuline kogukond. Sellest lähtuvalt on TAS-il kaks strateegilist eesmärki. Loometalgute projekt toetab mõlemat. Strateegiline eesmärk 1: kuna talgute eesmärk on välja töötada innovatiivseid kogukonnateenuseid, panustavad uued ideed omakorda nutika ja spetsialiseerunud ettevõtluse arengule. Talgute meetod ehk piirkonnale pühendatud häkaton on nutikas ja piirkonnas uudne. Välja töötatud lahendustest saavad nõustamise toel välja kasvada uued ettevõtmised. Loometalgud toetavad integreeritud koostööd üle sektorite ja üle terve TAS-i piirkonna. Strateegiline eesmärk 2: loometalgud ühendavad kogukonna eri liikmeid, kes muidu tegutsevad eri piirkondades-valdades, eri asutustes ja isegi eri sektorites. Tuues inimesed kokku, soodustatakse kogukonnatunde arengut. Kuna TAS-i eesmärk on tugev koostöövõrgustik, siis projekt saavutab seda, ühendades loometalgutel üle piirkonna kokku tulnud inimesi.


Loometalgut
Osalejat
Tundi panustatud