Loometalgud 2021

Loometalguteni on jäänud

Kuud
Päeva
Tundi
Minutit
Sekundit

1. - 2. oktoober 2021
Kõrveküla Põhikool, Tartu vald

Partnerid

Teema esitamine

Teema saab esitada kuni 30. augustini.
Peale seda avaldame teemad siin kodulehel ning algab osalejate registreerimine meeskondadesse.


Palun esita oma teema klikates siia.Mis on loometalgud?

Tartumaa Loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, mis põhineb võrumaalaste Vunki mano! meetodil, kus igaüks saab osaleda maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. See on mõtteviis, et igaüks saab käivitada muutuseid, mida ühiselt ellu viia. Koosloome, kus probleemide lahendamisse on kaasatud kõik seotud osapooled, seal hulgas ka sihtgrupp, aitab jõuda paremini toimivate lahendusteni.


Toome loometalgutele kokku kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne.

Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Igaühe panus on hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.

Kellele on loometalgud?

Tartumaa loometalgud ehk #tartumaine ideede kiirendi on mõeldud just Sulle, kes Sa märkad kogukonnas esile kerkinud kitsaskohtade lahendamise või uute algatuste kasvatamise vajadust.


Kas Sul on mõtetes mõlkumas mõni idee, millegi kohta, NÄITEKS:

  • kas on see kodukandis mõne teenuse või paiga arendamisega seotud;

  • kas näed vajadust ja võimalust, kuidas midagi konkreetset ära teha keskkonna teemadel ehk rohelisema Tartumaa nimel, mõtiskled mõne vahva rohelahenduse idee üle?

  • kas oled mõelnud, kuidas noori kaasata ja nendega koos tegevusi kavandada;

  • kas oled mõlgutanud mõtet, kuidas eakatele inimestele tegevusi pakkuda;

  • kas tajud, et nõrgemad kogukonnaliikmed ei oma võrdseid võimalusi teistega ja sul on idee, mida paremaks muuta;

  • kas näed reaalset vajadust turismivaldkonnas või mõnes muus ettevõtlusvaldkonnas mõne toote või teenuse arendamise järele;

  • kas soovid viia sinuga seotud seltsingu, klubi või ühingu tegevuse uuele tasemele;

  • siin on ainult valik valdkondi. Kindlasti ei ole see veel kõik, millega saab loometalgutele osalema tulla - ideede valikul on piiriks vaid taevas!

Kui mõni teema Sind kõnetas või kui vastasid mõnele välja pakutud idee-algele JAH, siis ära kõhkle, tule ja ESITA OMA IDEE loometalgutele.

Ideede esitamise tähtaeg on 30. august!

Osalemine on tasuta!


Kuidas toimuvad loometalgud?

Loometalgute korraldusmeeskond on loonud Sinu idee arendamiseks suurepärase platvormi. Peale ideede esitamist, avame keskkonna meeskondade moodustamiseks.

Sinu idee ümber koonduvad erineva taustaga inimesed: ettevõtjad, avaliku sektori esindajad, mittetulundussektori aktivistid, hingelt noored, tegusad ja aktiivsed inimesed igas vanuses.

Võid juba mõelda, et tuled sinu ideega seotud inimestega koos loometalgutele, kuid ära pelga vastu võtta uusi inimesi uute mõtete ja nägemusega – see rikastab Sinu ideed.


Talgud toimuvad Kõrveküla Põhikoolis, Tartu vallas, kus on tagatud vajaliku tehnikaga ruumid meeskondadele ja toitlustus mõlema päeva vältel.

Loometalgud toimuvad Vunki mano! metoodikal ja mentorite juhendamisel tegutsev meeskond annab julgelt hoogu juurde Sinu ideele. Kui hoog sees, siis peale loometalguid aitavad hoogu üleval hoida kohtumised mentoritega ning ka heade koostööpartnerite auhinnad.

Kodavere Pärimuskeskuse esindaja Ergo-Hart Västrik, kes osales esimestel loometalgutel on öelnud:
     „1 + 1 on loometalgute mõistes 11. Loometalgutel osalemisega on Sul võimalik ainult võita!"Auhinnad

Auhinnad, mis aitavad Sinu ideel lendu tõusta ja viia meeskonna tööd edasi peale loometalguid!

Toetaja

Projekt „Tartumaa kogukondlikud loometalgud“

Tartumaa Loometalgute korraldust toetab Euroopa Liidu Leader programm. Leader toetuste eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks.

Projekt on rahastatud Tartumaa Arendusseltsi meetmest 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine.

Projekti eesmärk

Projekti üldiseks eesmärgiks on võimestada maapiirkondade arengut Tartumaal läbi koosloomelise mõtteviisi levitamise. Projekti eesmärgi elluviimiseks algatame uuendusliku maakondliku ürituste sarja – loometalgute häkatoni. Loometalgute häkatoni idee on kogukondades eri valdkondade vahelist aktiivset koostööd juurutades luua uusi innovaatilisi tooteid ja teenuseid, mis aitavad tugevdada Tartumaa jätkusuutliku arengut ja toetada Tartumaa kui innovaatilise piirkonna kuvandit. Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse kahed loometalgud häkatoni meetodil. TAS-i visioon on, et aastal 2022 on TAS-i piirkonnas nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus ning elujõuline kogukond. Sellest lähtuvalt on TAS-il kaks strateegilist eesmärki. Loometalgute projekt toetab mõlemat. Strateegiline eesmärk 1: kuna talgute eesmärk on välja töötada innovatiivseid kogukonnateenuseid, panustavad uued ideed omakorda nutika ja spetsialiseerunud ettevõtluse arengule. Talgute meetod ehk piirkonnale pühendatud häkaton on nutikas ja piirkonnas uudne. Välja töötatud lahendustest saavad nõustamise toel välja kasvada uued ettevõtmised. Loometalgud toetavad integreeritud koostööd üle sektorite ja üle terve TAS-i piirkonna. Strateegiline eesmärk 2: loometalgud ühendavad kogukonna eri liikmeid, kes muidu tegutsevad eri piirkondades-valdades, eri asutustes ja isegi eri sektorites. Tuues inimesed kokku, soodustatakse kogukonnatunde arengut. Kuna TAS-i eesmärk on tugev koostöövõrgustik, siis projekt saavutab seda, ühendades loometalgutel üle piirkonna kokku tulnud inimesi.


Loometalgut
Osalejat
Tundi panustatud