Loometalgud 2021


II Tartumaa loometalgud on edukalt läbi saanud.
Palju õnne kõikidele osalejatele!
Kuna pilte sai kahe päeva peale tehtud väga palju, siis me veel tegeleme nendega!

💛 Peaauhinna 3000 eurot võitis meeskond Kriimani MõisaKino ja neid tunnustas ka Tartu Loomemajanduskeskuse 1-aastase inkubatsioonipaketiga.
Kui loomemajanduskeskuse esindaja Juta Kuhlberg küsis, kas kino saab, siis omavalitsuste liidu tegevjuht Sven Tobreluts ütles liidu auhinda üle andes, et kino peab saama!

💛 Tartumaa Arendusseltsi toetus 1000 EUR idee elluviimiseks läks meeskonnale, kes tegelevad vaimse kultuuripärandi nähtavamaks tegemisega.

💛 SA Tartumaa Turismi auhind annab hoogu juurde ideele Õ-tiimile ehk O. W. Masingu pärandi jäädvustajatele.

💛 Naiskond Väekad Naised pälvisid Tartu Ärinõuandla ja ka Tartumaa Omavalitsuste Liidu heaolu auhinna.

💛 Rohetiiger võimestab naiskonda, kes hakkavad ellu viima algatust "Kultuurikodaniku Akadeemia" programm.

💛 Eesti Rahvakultuuri Keskus jõustab ideed "Ajapaik".

PALJU ÕNNE! 💛

Partnerid


Toimunud talgute ajakava
1.-2. oktoober 2021

1. oktoober, reede2. oktoober, laupäev
08.30 Kogunemine, tervituskohvi
09.00 Loometalgute avamine ja metoodika tutvustamine
11.00 Algab meeskonnatöö
13.00 Lõuna
14.00 Meeskonnatöö jätkub
18.00 Õhtusöök
19.00 Meeskondade vahekokkuvõtted
21.00 Esimese päeva lõpp

08.30 Kogunemine, tervituskohv
09.00 Meeskonnatöö jätkub
13.00 Lõuna
14.00 Meeskonnatöö jätkub
14.00 Esitluste ettevalmistamine
16.00 Lahenduste esitlemine
19.00 Auhinna tseremoonia ja koosviibimine          

NB! Võivad väikesed ajalised muudatused tulla.

Mis on loometalgud?

Tartumaa Loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, mis põhineb võrumaalaste Vunki mano! meetodil, kus igaüks saab osaleda maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. See on mõtteviis, et igaüks saab käivitada muutuseid, mida ühiselt ellu viia. Koosloome, kus probleemide lahendamisse on kaasatud kõik seotud osapooled, seal hulgas ka sihtgrupp, aitab jõuda paremini toimivate lahendusteni.


Toome loometalgutele kokku kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne.

Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Igaühe panus on hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.

Kuidas toimuvad loometalgud?

Loometalgute korraldusmeeskond on loonud Sinu idee arendamiseks suurepärase platvormi. Peale ideede esitamist, avame keskkonna meeskondade moodustamiseks.

Sinu idee ümber koonduvad erineva taustaga inimesed: ettevõtjad, avaliku sektori esindajad, mittetulundussektori aktivistid, hingelt noored, tegusad ja aktiivsed inimesed igas vanuses.

Võid juba mõelda, et tuled sinu ideega seotud inimestega koos loometalgutele, kuid ära pelga vastu võtta uusi inimesi uute mõtete ja nägemusega – see rikastab Sinu ideed.


Talgud toimuvad Kõrveküla Põhikoolis, Tartu vallas, kus on tagatud vajaliku tehnikaga ruumid meeskondadele ja toitlustus mõlema päeva vältel.

Loometalgud toimuvad Vunki mano! metoodikal ja mentorite juhendamisel tegutsev meeskond annab julgelt hoogu juurde Sinu ideele. Kui hoog sees, siis peale loometalguid aitavad hoogu üleval hoida kohtumised mentoritega ning ka heade koostööpartnerite auhinnad.

Kodavere Pärimuskeskuse esindaja Ergo-Hart Västrik, kes osales esimestel loometalgutel on öelnud:
     „1 + 1 on loometalgute mõistes 11. Loometalgutel osalemisega on Sul võimalik ainult võita!"Mentorid

Jorma Sarv

Jorma Sarv

Creativity Lab OÜ

asutaja ja partner

Kertu Vuks

Kertu Vuks

Elva Vallavalitsus

abivallavanem

Erkki Peetsalu

Erkki Peetsalu

Maailm & Mõnda OÜ

kommunikatsioon

Priit Tannik

Priit Tannik

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Tartu õppekeskuse juhataja

Heleriin Jõesalu

Heleriin Jõesalu

Kasvulava OÜ

andragoog/koolitaja

Taavi Karu

Taavi Karu

Võru Kreutzwaldi Kool

direktor

Jelena Žovnikova

Jelena Žovnikova

MTÜ Loov Eesti

finants- ja ärinõustaja

Indrek Maripuu

Indrek Maripuu

Loovusait

ärimudelite nõustaja

Roman Kaljuorg

Roman Kaljuorg

Bigbank AS

 IT-valdkonna nõustaja

Mai Timmi

Mai Timmi

Kasvulava OÜ

koolitaja
mentorite juhendaja

Auhinnad

Auhinnad, mis aitavad Sinu ideel lendu tõusta ja viia meeskonna tööd edasi peale loometalguid!

Toetaja

Projekt „Tartumaa kogukondlikud loometalgud“

Tartumaa Loometalgute korraldust toetab Euroopa Liidu Leader programm. Leader toetuste eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks.

Projekt on rahastatud Tartumaa Arendusseltsi meetmest 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine.

Projekti eesmärk

Projekti üldiseks eesmärgiks on võimestada maapiirkondade arengut Tartumaal läbi koosloomelise mõtteviisi levitamise. Projekti eesmärgi elluviimiseks algatame uuendusliku maakondliku ürituste sarja – loometalgute häkatoni. Loometalgute häkatoni idee on kogukondades eri valdkondade vahelist aktiivset koostööd juurutades luua uusi innovaatilisi tooteid ja teenuseid, mis aitavad tugevdada Tartumaa jätkusuutliku arengut ja toetada Tartumaa kui innovaatilise piirkonna kuvandit. Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse kahed loometalgud häkatoni meetodil. TAS-i visioon on, et aastal 2022 on TAS-i piirkonnas nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus ning elujõuline kogukond. Sellest lähtuvalt on TAS-il kaks strateegilist eesmärki. Loometalgute projekt toetab mõlemat. Strateegiline eesmärk 1: kuna talgute eesmärk on välja töötada innovatiivseid kogukonnateenuseid, panustavad uued ideed omakorda nutika ja spetsialiseerunud ettevõtluse arengule. Talgute meetod ehk piirkonnale pühendatud häkaton on nutikas ja piirkonnas uudne. Välja töötatud lahendustest saavad nõustamise toel välja kasvada uued ettevõtmised. Loometalgud toetavad integreeritud koostööd üle sektorite ja üle terve TAS-i piirkonna. Strateegiline eesmärk 2: loometalgud ühendavad kogukonna eri liikmeid, kes muidu tegutsevad eri piirkondades-valdades, eri asutustes ja isegi eri sektorites. Tuues inimesed kokku, soodustatakse kogukonnatunde arengut. Kuna TAS-i eesmärk on tugev koostöövõrgustik, siis projekt saavutab seda, ühendades loometalgutel üle piirkonna kokku tulnud inimesi.


Loometalgut
Osalejat
Tundi panustatud