7. juunil stardib Tartumaa haridusasutuste kohaliku ja mahetoidu hea tahte kokkuleppe koostamine

Toit ja tervis Sündmus Uudis
7. mai

Tartumaa Omavalitsuste Liit on võtnud südameasjaks maakonna avaliku sektori haridusasutuste toitlustuskorralduse arendamise. Põhjaliku ülevaate saamiseks ning tooraine nõudluse ja pakkumise kaardistamiseks tellisime koostöös Tartumaa omavalitsustega Eesti Maaülikooli Mahekeskuselt uuringu "Tartu maakonna haridusasutuste toitlustuse korralduse ja tooraine mahtude kaardistamine ning kohaliku tooraine kättesaadavus". Uuringu tulemuste põhjal valmib maakondlik hea tahte kokkulepe kohaliku ja mahetooraine kasutamiseks avaliku sektori haridusasutustes.  Valminud on uuringu 1. osa, mis käsitleb Tartumaa haridusasutuste toitlustuskorraldust.

Seminar "Tartumaa haridusasutuste kohaliku ja mahetoidu hea tahte kokkuleppe koostamine"

Toimumisaeg ja -koht: 7. juunil 2024 kell 10.00-14.00 Tartus, Pepleri 6, IV korrus (Majanduskõrgkooli Mainor hoone).  Parkida saab vastavalt ümbruskonnas kehtestatud parkimiskorrale. 

Tutvustame uuringu "Tartu maakonna haridusasutuste toitlustuse korralduse ja tooraine mahtude kaardistamine ning kohaliku tooraine kättesaadavus" valminud 1. osa. Ülevaate saab Tartumaa omavalitsuse haridusasutuste toitlustuse korraldusest ja toorainemahtudest. Uuringu 1. osa tulemust tutvustab EMÜ Mahekeskuse juhataja Elen Peetsmann, kellel on põhjalikud kogemused Võru maakonna sarnase uuringuga.

Alustame kohaliku ja mahetoidu hea tahte kokkuleppe koostamisega, eesmärk on kaasata kõik Tartumaa avaliku sektori haridusasutused koostöövõrgustikku, et tagada ühtne toitlustuskorralduse areng ja kohaliku ning mahetoidu osakaalu suurendamine menüüdes.
Hea tahte kokkuleppe koostamise jaoks otsime üheskoos lahendusi järgmistele küsimustele:

  • Kuidas suurendada kohaliku ja mahetooraine pakkumist haridusasutuses?
  • Kuidas tõsta teadlikkust tervislikust toidust ja toiduhariduse kvaliteeti lasteaedades ja koolides (nii õpilasele, õpetajale kui ka lapsevanemale)?
  • Kuidas toetada kokkade enesetäiendamist ja tagada järelkasv?

Osalema on oodatud Tartumaa haridusasutuste juhid, majandusala juhatajad, haldusjuhid, köögijuhid, kokad, kodunduse ja tehnoloogia õpetajad; omavalitsuste juhid, hankespetsialistid, haridusnõunikud ja spetsialistid, kes seisavad head haridusasutuste toitlustuskorralduse eest.

Ootame asjaosalisi ja teemast huvitatuid kaasa kuulama uuringu tutvustust ja mõtlema kaasa hea tahte kokkuleppe koostamisele!

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 4. juunil SIIN.

Seminar toimub koostöös Tartu Biotehnoloogia Pargiga.

***

Mis on eduka koolipäeva ja muretu lasteaiapäeva alustala? See on jõudu ja rõõmu pakkuv maitsev söögikord, mis aitab lapsel ja noorel  lasteaia- ja koolipäeva tegevustes aktiivselt osaleda.

Haridusasutuste toitlustuses saavad kokku täisväärtuslik toit ja piirkonna maamajanduse elavdamine. Tervislik, kohalikult kasvatatud ja toodetud toorainest valmistatud koolitoit avardab talunike ja  põllumajandusettevõtete võimalusi oma toodangut turustada, mis omakorda paneb aluse piirkonna toidujulgeolekule.

"Talust kooli" on programm, mida viljeldakse mitmes riigis just nendest põhimõtetest lähtuvalt: lapsed saavad süüa maitsvat, toitainerikkast kohalikust toorainest valmistatud toitu, elavneb piirkonna maamajandus ning tagatud on toidujulgeolek. Haridusasutuste toitlustuse korralduse arendamisega saavad kohalikud omavalitsused kaasa aidata piirkonna majanduse edendamisele ja töökohtade hoidmisele ning loomisele põllumajandussektoris.

"Talust kooli" põhimõtete rakendamisega on algust tehtud ka Tartumaal. Tartu maakonna omavalitsused on võtnud lasteaedade-koolide toitlustuskorralduse ja kvaliteedi tõstmise oma arendustegevuste fookusesse, sest kvaliteetne toit on investeering laste ja noorte vaimsesse ning füüsilisse tervisesse. Eesmärk on suurendada haridusasutuste menüüdes kohalike toidutootjate ja talunike toodangut, sh mahetoodete osakaalu.

Haridusasutuste ning toidukasvatajate ja -tootjate vahelise koostöö tõhustamiseks on vajalik välja selgitada mõlema poole vajadused, võimalused ja ootused. Uuring koosneb kolmest osast: 1) Tartumaa haridusasutuste toitlustuskorraldus uuring; 2) kohaliku tooraine kättesaadavus Tartumaal (tootjate uuring); 3) tegevuskava koostamine kohaliku ja mahetoidu pakkumise edendamiseks koolides ja lasteaedades.

Uuringu esimene osa keskendub Tartumaa haridusasutuste toitlustuskorraldusest ülevaate loomisele. Arvesse on võetud erinevaid aspekte, näiteks toidupäeva maksumust, kokkade töötingimusi ja järelkasvu vajadust, laste puudumisest teavitamist, haridusasutustes tarbitavaid tooraine koguseid ja hoiustamise võimalusi, millistes toiduainete gruppides peamiselt hankeid tehakse, kust toorainet ostetakse, millised on tooraine hankimisega seotud kitsaskohad jne.

Küsitlusele vastajad ja fookusgrupiintervjuudes osalejad tõid välja ka koostöövajaduse. Kokad, majandusalajuhatajad, köögipersonal jt, kes igapäevaselt lastele toitu valmistavad, soovivad osaleda õppereisidel ja koolitustel. Samuti soovivad nad olla enam märgatud ja kaasatud haridusasutuse toitlustuskorraldusse ning sisulisse koostöösse juhtkonna, õpetajate, õpilaste ja lapsevanematega.

Lisainfo:

Kaidi Randpõld
arendusspetsialist
+372 5326 8963
kaidi.randpold@tartumaa.ee


Uudise foto: Elen Peetsmann