„ Õpin õues, tervis põues!"

27. september 2021

 5. ohutusalane õuesõppepäev Tartumaa tervist edendavatele lasteaedadele

Teisipäeval, 28. septembril 2021 kell 9-12, toimub  Kambja Põhikooli staadionil traditsiooniline 5. Tartu maakonna tervist edendavate lasteaedade võrgustiku ohutus ja ennetusalane õuesõppe päev, mille motoks: tean ohte ja oskan aidata!
Osalejateks on registreerunud 11 linna ja konna lasteaiast üle kahesaja 6 aastase lapse.

Tegevused toimuvad erinevates "tarudes". Iga lasteaed tegutseb ühes tarus orienteeruvalt 8 minutit, seejärel liigutakse järgmisesse tarukesse. Tegevustarude ülesehitus õpetlik, mänguline ja lapsesõbralikult põnev. Erinevad ohuolukordi ning nendes käitumist selgitavad MTÜ Tõrvandi Päästeselts, Keskkonnaamet, Transpordiamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Punane Rist, Päästeamet, Suukool ja veepäästekoerad. Osalejaid tervitavad laste sõbrad maskotid Bruno, Lotte, Lõvi Leo, Nublu ja kohaliku lasteaia Mesimumm, kes aitavad lastel tegevuspunktide vahel orienteeruda.
Õuepäeva korraldajaks on Kambja Lasteaed Mesimumm, Tartumaa Rahvatervise- ja turvalisuse nõunik Lea Saul ja Tartumaa TEL koordinaator Pilvi Luhaste. Läbiviimist toetab Tartumaa Omavalitsuste Liit.

Maakondliku programmi „Tean ohte ja oskan aidata!“ eesmärgiks on süsteemne lähenemine lastele ja noortele õppekava täiendavate tegevuste näol, et eakohaste tegevustega järjepidevalt õpetada/kinnistada tervislikku mõtteviisi ning oskusi ohuolukordades käitumiseks.
Seeläbi omakorda varasest east alates kasvatada kodanikujulgust nii ohuolukordades oskuslikuks käitumiseks, kui ka tervist toetava mõtteviisi arendamiseks. Samas toimub sihtgrupi mõjuisikute kaasamine ja koolitamine uuenduslike meetodite rakendamiseks ennetusvaldkonna integreerimisel haridusvaldkonda.