Haridus ja kultuur käsikäes!

19. oktoober 2021

Esmakordselt toimub 19.-20. oktoobril Tartumaa hariduse ja kultuuri sidususe arenguseminar, kus otsitakse kahepoolseid võimalusi selles, kuidas haridusasutused saavad aidata kaasa kultuuri, pärandi ja loovuse arengule ning kuidas kultuurivaldkond saab aidata koole/lasteaedu nende töös.

Täna, 19. oktoobril 2021 kella 10-16, on Nõo Kultuurimajas toimuval seminaril osalemas maakonna koolide ja huvikoolide juhid, õppejuhid ning huvijuhid, kultuurispetsialistid, haridus- ja kultuurinõunikud.

Arutelu teemad on:

  • Tartumaa kultuuristrateegiast hariduse kontekstis, koostöökohtade olulisuse mõtestamisest;
  • kultuuriteest ja haridusasutuste rollist Tartu 2024 programmis;
  • kultuuri ja hariduse koostöö parimatest praktikatest maailmas.

Homme 20. oktoobril 2021 kella 10-16 kogunevad maakonna lasteaiajuhid ja õppejuhid, lasteaia muusikaõpetajad, haridus- ja kultuurinõunikud, kohalike muuseumide ja teatrite juhid.

Arutelu teemad on:

  • Tartumaa kultuuristrateegiast hariduse kontekstis, koostöökohtade olulisuse mõtestamisest;
  • kultuuriteest lasteaiaealiste laste võtmes ja haridusasutuste rollist Tartu 2024 programmis;
  • alushariduse väga suurest rollist teadliku kultuuritarbija kasvatamisel;
  • huvitegevusest/-ringidest lasteaias (kas üldse? mis eesmärki kannab?);
  • kohverteater lasteaias (kuidas ja kas, mis eesmärki kannab? kuidas selekteerida professionaalseid teatreid?) või teater oma kogukonnas, rahvamajas …

Mõlemal päeval on plaan on jõuda ka praktilise osani, et osalejad saaksid arenguseminari mõtteid minna oma KOV-i realiseerima ja edasi arendama. 

Arenguseminari modereerib Ragnar Siil, rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuripoliitika ja loomemajanduse ekspert, Creativity Lab OÜ tegevjuht ja partner.

Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt on päeva korraldamas haridusnõunik Kairi Vasemägi ja kultuurinõunik Astrid Hallik.

Külla on tulemas Tartu 2024 meeskonna esindus.

 

Arvestades tänaseid piiranguid küsime kõikidelt osalejatelt kohapeal ka tõendit koroona-vaktsiini, läbipõdemise või negatiivse testi kohta.


Kairi Vasemägi

haridusnõunik

Tartumaa Omavalitsuste Liit

730 5269, 515 9225

kairi.vasemagi@tartumaa.ee