Tartumaa tunnustamiskonkurss Tartumaa Hea Tegu 2021

27. oktoober 2021

Tartu Ärinõuandla eestvedamisel toimub taaskord tunnustamiskonkurss Tartumaa HEA TEGU. Esimest korda toimus Tartumaa tunnustamiskonkurss HEA TEGU aastal 2010 ning sellega soovime esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.


Soovime leida ning tunnustada ja tänada 2021. aastal silma paistnud ja innukalt tegutsenud:

  • aktiivseid kodanikuühendusi,
  • vabakondlasi/vabatahtlikke,
  • vabasektori toetajaid ja
  • ilma projektitoetuseta sündinud tegu.  

Kandidaate saavad esitada nii:

  • kohalikud omavalitsused, 
  • äriühingud, üksikisikud,
  • kui ka mittetulundusühingud ise.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kuni 3. novembrini 2021.

Kategooriate täpsemad kriteeriumid ja ankeedid esitamiseks leiate siit:

https://arinouandla.ee/mittetulundusuhing/mtu-de-tunnustamine/

Valikukomisjonis on Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Kodukant Tartumaa,  ja Tartumaa Arendusseltsi esindajad.

Kõigis kategooriates tunnustatakse parimat meene ja tunnustuskirjaga. Iga kategooria laureaat saab osalise Tartumaa kontuuriga kella – täielik Tartumaa tuleb välja, kui kõik 4 auhinda kõrvuti asetada.
Selline lahendus sümboliseerib koostegutsemist, üksteisega arvestamist ja ühiseid saavutusi Tartumaa edendamisel ja arendamisel.

Parimate välja kuulutamine toimub 24. novembri tänuüritusel Tartumaa Hea Tegu 2021 ning osalemise kutse saadame kõikidele, keda on tunnustamiseks esitatud kui ka neid esitanutele.

Lisainfo:
Kadri Pau, SA Tartu Ärinõuandla
Tel 742 8491, 5664 8135 ja e-post: kadri.pau@arinouandla.ee  

 Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital