Tartumaa haridusasutuste terviseedenduse spetsialist on Allan Hallik

Uudis
7. veebruar
2024. a jaanuaris alustas Tartumaa Omavalitsuste Liidus tööd haridusasutuste tervisedenduse spetsialistina Allan Hallik.  Tervisedenduse spetsialist on partner Tartumaa kohalikele omavalitsustele, haridusasutustele ja Tervise Arengu Instituudile valdkonna strateegilises planeerimises ning ennetustegevuste kavandamises ja elluviimises.


Tegevjuhi Sven Tobrelutsu sõnul loodi ametikoht eesmärgiga pakkuda Tartumaa haridusasutustele süsteemset tuge laste ja noorte tervise hoidmisel ning edendamisel. 

Tervisedenduses peab Allan Hallik oluliseks süsteemset ennetust, märkamist ja motiveerimist. „Tervisedendaja roll on luua keskkond, kus inimesed õpivad arendama oma tervisekäitumist, kuid kuna kõik on erinevad, tuleb leidlikult otsida võimalusi, kuidas nii noored, täiskasvanud kui ka eakad tervisedenduse spetsialisti otsustest maksimaalselt kasu saaksid,“ ütleb ta. 

Allan Halliku sõnul on tervisekäitumise muutmisel oluline arvestada inimeste huvisid ning püüda sellest lähtuvalt leida võimalusi ja motivaatoreid. „Kuna olen üdini inimeste inimene, siis olen enamasti leidnud kontakti nii noorte kui ka täiskasvanutega. Töötades inimestega olen omandanud oskuse olla hea motiveerija ning olen positiivselt mõjutanud sadu inimesi tervise eest paremini hoolitsema, aidanud neil leida võimalusi, motivatsiooni ning viinud neid eesmärkidele lähemale,“ lisab ta. 

Tervisedenduse spetsialist: 

  • osaleb koostöös Tartumaa kohalike omavalitsuste, Tervise Arengu Instituudi, maakonna haridusasutuste ja Eesti kõrgkoolidega tervisedenduse valdkonna strateegilises planeerimises;
  • nõustab ja toetab Tartumaa haridusasutuste juhte ja töötajaid lastele ja noortele suunatud ennetustegevuste kavandamisel ja elluviimisel,
  • on võrgustiku- ja arendustöö eestvedaja maakonnas,
  • koordineerib Tartumaa haridusasutuste koostööd tervise edendamise alal.  
Tartumaa Omavalitsuste Liidu tervisedenduse spetsialist Allan Hallik on eelnevalt töötanud treeneri, SPIN-programmi elluviija, noorsootööjuhi ja asendusõpetajana nii Võru-, Valga-, Põlva- kui ka Tartumaal. Lisaks on ta omandamas tervisejuhi eriala Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis.

Kontaktinfo:

Allan Hallik
tervisedenduse spetsialist
Tartumaa Omavalitsuste Liit
 +372 5196 3684  
allan.hallik@tartumaa.ee