Heaolu ja turvalisuse edendamine - kas Kükametsa või Toompea asi?

26. veebruar 2021

5. märtsil 2021. a toimuva foorumi vebinari raames püüame saada selgemaks riigi ootused heaolu- ja turvalisuse edendusele. 


Lõuna-Eesti otsustajatel ja sädeinimestel on võimalus kaasa rääkida ja teha konkreetseid ettepanekuid poliitikakujundajatele ning õigusloomega tegelejatele – millised võiksid olla valdkondade ülese ennetuse piirkondlikud mudelid ja struktuurid, mida tuleks riigi tasandil teha, et aidata luua toimivaid koostöövõrgustikke, kuidas peaks toimuma rahastus, milliste uute ägedate algatustega võiks tegeleda jne.


Vebinari teema aktuaalsus ja taustainfo:

  • Siseturvalisuse tagamiseks on vaja arendada kohalikke koostöövõrgustikke. Vabariigis tervikuna on lähenetud turvalisuse nõukogude ülesehitusele ja tegevusele väga erinevalt. Aastatel 2021–2030 on fookuses kohalik tasand ja omavalitsused.
  • Riigiasutuste piirkondlikus juhtimises ja otsustuspädevuses on toimunud muudatused, mistõttu pole enam maakonna tasandil nii laiapõhjalist ja suurte volitustega esindatust kui varasemalt. Samas on mitmed riigiasutused pakkumas oma teenuseid maakondade üleste üksustena.
  • Piirkondlikul tasandil valitseb erinevate töögruppide ja komisjonide paljusus - tervisenõukogud, turvalisuse nõukogud, KOVide kriisikomisjonid, regionaalne kriisikomisjon, liikluskomisjonid, sotsiaalkomisjonid jne.
  • COVID eriolukorra ajal hakkas Siseministeerium arendama vabariigi ülest vabatahtlike koostöövõrgustikku, milles on oma koht Punasel Ristil, Päästeliidul, külaliikumisel Kodukant jt.

Foorumile on oodatud maakondlike tervise- ja turvalisuse nõukogude liikmed ning koostööpartnerid.

Päevakava ja rohkem infot leiad heaolufoorumi kodulehelt.

Turvalisuse teematoa vebinari korraldavad Lõuna-Eesti maakondade arendusorganisatsioonid, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, maakondade turvalisuse nõukogude koordinaatorid. Koostöös maakondlike arenduskeskustega on 2020 alguse saanud sisukas heaolufoorumi teematubade sari „Maailm algab sinust!“.