Tunnustame tervist edendavaid haridusasutusi

9. juuni 2021

Tartumaa Omavalitsuste Liit tunnustas tegusaid tervisesse ja heaolusse panustavaid lasteaedasid ja koole seinaplaadiga.

Tartumaa tervist edendavate koolide (TEK) ja lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad 16 maakonna ja 17 Tartu linna lasteaeda ning 18 kooli maakonnast ja 11 linnast.
Tegemisi koordineerivad maakonna koolides Ülle Närska ja lasteaedades Pilvi Luhaste, Tartu linnas Ülle Prommik. Aastatega on ellu viidud väga palju tervist – ja turvalisust toetavaid programme ning algatatud traditsioone.

Tänaseks on koolidele lisandunud põnevaid väljakutseid. Hea on, kui soovitud valikutega suudetakse kaasa minna tervisedenduse visiooni järgides ka laiemas vaates. Enamasti ongi tervist edendavad haridusasutused seotud kiusamisvaba kooli, liikuma kutsuva kooli, rohelise kooli, hea kooli, ettevõtliku kooli ja paljude teiste projektide-programmidega.

Maakonna koolidest olid esimesed Võnnu Keskkool, Kambja Põhikool ja Ülenurme Gümnaasium. Maakonna lasteaedadest Kambja lasteaed, kelle meeskond on olnud maakonna võrgustiku ellu kutsujaks eesotsas direktori Terje Rüütliga ja Soinaste lastead Laulind. Tartu linnas kaunistavad majade seinu ilusad sildid lasteaedades Klaabu, Tähtvere, Tõruke ja Maarjamõisa.

Märkame ja väärtustame teie panust!


Lea Saul
rahvatervise- ja turvalisuse nõunik