Mida teevad maakondlikud organisatsioonid?

10. juuni 2021

Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartu Ärinõuandla algatusel toimus 10. juunil esimene maakondlik arutelupäev. Arutelupäeva eesmärgiks oli jagada infot ja korraldada arutlusi maakonna ülestel teemadel, kus osalevad kohalike omavalitsuste ja maakondlike organisatsioonide spetsialistid.
Esimesel kohtumisel tutvustasid Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Arendusseltsi esindajad oma tegevusi.

Sven Tobreluts, omavalitsuste liidu tegevjuht, rääkis maakonna ülestest algatustest ja tutvustas maakonna arengustrateegia uuendamise protsessi. Ühiselt arutleti maakonna arengustrateegia ja omavalitsuste arengukavade sidususe üle. Osalejad tõid välja, et suurema sidususe loovad maakonna ülesed koostööprojektid. Leiti, et arengustrateegia peab looma maakonna ülese raamistiku ja andma valdkondlikud arengusuunad, avardama piire ja kaasama omavalitsusi veelgi enam koostööle.

Tartu Ärinõuandla ettevõtluskonsultant Elo Mets tutvustas ettevõtjate hommikukohvi seminaride ideed, mis sai teoks eelmisel aastal Kastre vallas. Elva valla arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp tõi esile, et nendel käib regulaarselt koos ettevõtjate mentorklubi: https://www.elva.ee/mentorklubi .
Ärinõuandlal on ootus, et ka teised omavalitsused leiaksid koostöös nendega võimaluse ettevõtjatele kokkusaamiste korraldamiseks. Kohtumiste mõte on inspireerida ettevõtjaid, kutsuda esinema parimaid spetsialiste ja vahetada kogemusi.

Tartu Ärinõuandla koostöös Tartumaa omavalitsustega viib käesoleval aastal juba 7ndat korda läbi Tartumaa ettevõtluse auhinna konkurssi autasustamaks maakonna parimaid ettevõtteid. Sel korral on kõikidel maakonna elanikel võimalus kaasa lüüa – märgata tublit kohalikku ettevõtet ja esitada ta kandidaadiks, selgitas Elo Mets. Vaata lähemalt: https://arinouandla.ee/voog/aita-leida-tartu-maakonna-tublimad-ettevotted2020/?news

Kadri Pau, MTÜ-de konsultant Tartu Ärinõuandlast tõi välja, et uue teenusena on ärinõuandlal pakkuda korteriühistute nõustamist KredExi teenuste osas.
Loe lähemalt: https://arinouandla.ee/mittetulundusuhing/korteriuhistute-noustamine-kredexi-teenuste-osas/
Lisaks andis Kadri Pau põhjaliku ülevaate Tallinna Ülikooli poolt teostatud uuringust „Kohalike omavalitsuste vabaühenduste rahastamise analüüs“.
Vaata lähemalt:
https://www.kysk.ee/uuring-vabauhenduste-rahastamine-kohalikes-omavalitsustes-on-muutunud-labipaistvamaks

Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht, andis ülevaate LEADER tegevusgrupi tegevustest, projektidest ja uutest üleminekuperioodi meetmetest. TAS on alustamas strateegia 2015-2022 uuendamist ja ootab kõiki huvilisi 16. juunil strateegiapäevale kaasa mõtlema. Registreeri end osalema: https://www.tas.ee/16-juunil-toimub-tasi-strateegia-uuendamise-paev/

Kaidi Randpõld, omavalitsuste liidu arendusspetsialist, tutvustas loometalgute ettevalmistusprotsessi ja kutsus kõiki üles infot jagama ning ideealgeid märkama. Loometalgute ideede esitamise tähtaeg on 30. august. Ideid saab esitada läbi loometalgute kodulehe: https://www.tartumaa.ee/loometalgud2021

Leiti, et selline arutelupäev on väga oluline, kuna saab väga hea ülevaate maakonnas toimuvast. Järgmine maakondlike organisatsioonide ja omavalitsuste spetsialistide kohtumine saab toimuma septembris.

 

Kaidi Randpõld

arendusspetsialist