Kompleksse abivajadusega inimesele ja tema lähedastele pakub tuge hoolduskoordinaator

Heaolu
17. mai

Alates maikuust pakub Tartumaa kõigis valdades kompleksse abivajadusega inimesele ja tema lähedasele tuge hoolduskoordinaator. Hoolduskoordinaator toetab kompleksse abivajadusega inimesi ehk neid, kes vajavad abi eri valdkondades, peamiselt tervise- ja sotsiaalsete muredega.  Samuti saab hoolduskoordinaator olla abiks peredele, kes vajavad tuge ja infot lähedase hooldamisel.

Hoolduskoordinaatori töö on parandada kompleksse abivajadusega inimeste jaoks teenuste kättesaadavust, pakkuda õigeaegset ja vajadustele vastavat abi ning toetada võimalikult pikaajalist toimetulekut oma kodus. Pakume tuge igas vanuses inimestele, abivajaja puhul pole määrav mitte vanus, vaid abivajaduse olemasolu.

Kompleksse abivajadusega inimesele korraldatakse tema vajadustele vastav tervikhindamine, koostatakse juhtumiplaan ja leitakse sobivad toetused ning teenused. Hoolduskoordinaator on vahelüli erinevate valdkondade vahel, ta teeb tihedat koostööd kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate, perearstide, koduõdede, kiirabi, politsei ja päästeametiga ning võtab abivajadusega inimeselt ja tema perekonnalt asjaajamisega seotud koormuse osaliselt üle. Hoolduskoordinaator tegeleb kliendiga seni, kuni murele on leitud sobiv lahendus.

Hoolduskoordinaatoriga võivad ühendust võtta suure hoolduskoormusega inimesed, nende lähedased või tähelepanelikud kaaskondsed, kes soovivad nõu, milline on sobivaim abi ja kuidas seda leida.

  • Hoolduskoordinaator Peipsiääre, Nõo ja Tartu vallas:

Laura Perillus
+372 5196 0475
laura.perillus@tartumaa.ee 

  • Hoolduskoordinaator Luunja, Kambja ja Kastre vallas:

Ranno Palloson
+372 5390 8327
ranno.palloson@tartumaa.ee 

  • Hoolduskoordinaator Elva vallas:
Sille Kask
+372 5390 2436
sille.kask@tartumaa.ee

Projekti “Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsiooni jätkumudeli rakendamine Tartumaal” raames töötab Tartumaa Omavalitsuste Liidus kolm hoolduskoordinaatorit, kes aitavad parandada Elva, Nõo, Kambja, Luunja, Kastre, Peipsiääre ja Tartu valla kompleksse abivajadusega inimeste jaoks teenuse kättesaadavust ning on abiks peredele, kes vajavad tuge ning infot lähedase hooldamisel. Projekti viiakse ellu perioodil märts 2024 - veebruar 2026, kaasrahastab Euroopa Liit.