Ringmajanduse teekaart ja Tartumaa Säästva arengu kogu algatamine

1. detsember 2022
Tartu Linnavalitsus, Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartu Regiooni Energiaagentuur tõstatasid Ringmajanduse teekaardi loomise ja Tartumaa Säästva arengu kogu algatamise teemad. 

Seminaril, mis toimus 25. novembril Tartu Loodusmajas, osales pea 40 erinevate organisatsioonide esindajat - kohalike omavalitsuste spetsialistid, teadlased ja spetsialistid Tartu Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist ja Tartu Kõrgemast Kunstikoolist, ettevõtjad, vabaühenduste esindajad jt.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm, osundas avakõnes, et me ise oleme oma elukeskkonna loojad. „Oleme loonud mitmeid arengudokumente, kuid need on kõigest dokumendid, ellu viib need kogukond. Säästev areng on laiem vaade meie senisele tegevusele.“  

Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts: „Tartumaa energia- ja kliimakava koostamise eesmärke oli määrata valdkonnad ja vajalikud tegevused selleks, et saavutaksime aastaks 2050 kliimaneutraalsuse. Oleme täna siin, et hakata ühiselt seda protsessi suunamaa ja haldama. Ilma koostööta me seda ei saavuta, seetõttu ongi täna siin nii mitme erineva valdkonna esindajad“.

Ringmajanduse teekaardi mõte on võimaldada uute ärimudelite ja ettevõtete teket piirkonnas ning hoida tootmise ja tarbimise ökoloogilist jalajälge võimalikult väiksena. Ringmajanduse rakendamine erinevates valdkondades on suure potentsiaaliga ning pakub märkimisväärset keskkonnasäästu ja sotsiaalset kasu – toob kaasa uute töökohtade tekke. Siht on jäätmeteket vähendada ning suurendada taaskasutust.

Margit Keller, Tartu Ülikooli Kestliku arengu keskuse juhataja julgustas Säästva arengu kogu loomist: „Säästva arengu kogu on potentsiaaliga algatus, see ongi alguses keeruline, kui soovitakse luua midagi pikaajalist ja püsivamat. See on protsess, mis alguses peabki olema ebamäärane ja mis töökäigus asjaosaliste jõul saab selgemad eesmärgid ning tegevussuunad.“

Ringmajanduse teekaardi eesmärk on kujundada Tartumaast 2030. aastaks ringmajanduse eestvedaja ja liider Lõuna-Eestis ning hea partner teistele ringmajanduspiirkondadele Eestis ja välismaal.  
Võtmevaldkonnad oleksid järgmised: ühisloome ja kogukonnad, taastuvenergia, jätkusuutlik toidusüsteem, transport ja liikuvus, tööstus ja teenindus. Ringmajanduse teekaart võiks valmida 2024. aastaks.

Igasuguste arendustegevuste aluseks peavad olema kindlad andmed, millest lähtuda. Mayri Tiido tegi ülevaate Baltikumi ainsast ettevõtetevahelisest tootmisjääkide vahendamise platvormist Materjalivoog.ee. „Ettevõtjad ei tea, mis nende jääkidest saab“, selgitas Tiido ja lisas, et jääkidel on kõiges suurem väärtus ettevõtte juures. „Pärnumaal ja Hiiumaal on tootmisjääkide kaardistamine läbiviidud,“ sõnas ta.  
Seminari teemade ellukutsujad Jaanus Tamm Tartu Linnavalitsusest, Sven Tobreluts Tartumaa Omavalitsuste Liidust ja Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist peavad nüüd paika seadma esmase tegevuskava, et teekonda alustada.    

Seminar viidi läbi „Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" ja Euroopa Liidu poolt toetatava projektide 2ISECAP ja TREASoURcE abil.    


Kaidi Randpõld, Tartumaa Omavalitsuste Liit

Jaanus Tamm, Tartu Linnavalitsus

Foto: Kaidi Randpõld