„Valdkondadeülene ennetustöö konverents“.

25. november 2022

24. novembril „Valdkondadeülese ennetustöö konverentsil “ Lääne-Virumaal, Rakvere vallas, käisid turvalisuse valdkonna eestvedajad ja ennetusvaldkonna koostööpartnerid üle kogu Eesti kuulamas ministeeriumite vaadet ning tutvumas heade praktikate näidetega.  Esindatud olid Siseministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.  Kohal olid ka kõik 4 täna kohalikes omavalitsustes ametis olevat ennetustöö spetsialisti.

Tartumaa heaolu koostöökogu oli esindatud 8 inimesega: Heiki Pruus (Põllumajandus- ja Toidu

amet), Siiri Oja (Sotsiaalkindlustusamet), Sirli Tallo ( Transpordiamet), Ulvar Kuningas ( Eesti Punane Rist), Pilvi Luhaste ( Tervist edendavad lasteaiad), Ülle Närska ( Tervist edendavad koolid ); Karmen Paavel ( Elva vald), Lea Saul( Tartumaa omavalitsuste Liit)

 Häid praktikaid jagasid Rakvere valla ja Elva valla ennetustöö eestvedajad. Rõõmsameelne Karmen Paavel on suutnud hämmastavalt palju ellu viia ning tema särav ettekanne Elva valla tegevustest on Joonmeedia Siiri abil kõigile tutvumiseks visuaalselt jäädvustatud.                

Ennetus on edukam, kui seda tehakse ühiselt ja sarnase eesmärgiga ning paljusid eluvaldkondi hõlmavalt.

21. aprillil 2021 loodi valdkonnaülest ennetust kureerivate ministrite (haridus- ja teadusminister, justiitsminister, kultuuriminister, sotsiaalkaitseminister, siseminister) kohtumisel ennetusnõukogu, kus kohalikke omavalitsusi esindab Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.

Vajadus ühise koordineerimise ja ühtse suuna seadmise järele tulenes sellest, et Eestis on olnud õigusrikkumiste ja riskikäitumise ennetuse elluviimine asutuste vahel killustatud.  Täna on jõutud ühisele arusaamisele, et oluliselt rohkem tuleb panustada riskikäitumise ennetusele ja seda valdkondade üleselt.