Aasta õpitegu 2022 tunnustus tuli meie õuele

12. oktoober 2022

Aasta õpitegu 2022 konkursil sai tunnustatud omavalitsuste liidu algatus - Loov Tartumaa arendus- ja koolitusprogramm.
Uhkusega saame öelda, et programmi hing ja eestvedaja oli meie Astrid Hallik.
Nõu ja teoga aitas kaasa hea partner Ragnar Siil Creativity Lab OÜ-st, mis tõttu arendus- ja koolitusprogramm valmis sünergilises koosloomes. 

Sihtgrupiks (50) olid maakonnas tegutsevad kultuurijuhid, kuid ka omavalitsuste kultuurinõunikud, peamiste kultuuriasutuste eestvedajad ja kultuurivaldkonna eestvedajad erasektoris, loomeettevõtjad, omavalitsuste arendusspetsialistid ning ettevõtluse ja turismivaldkonna arendamisega tegelejad. 
Programm viidi ellu ajavahemikul aprill 2020 – november 2021.

Loov Tartumaa arendus- ja koolitusprogrammi tegi väärtuslikuks see, et:

  • Mitte ühelgi teisel maakonnal ei ole maakondlikku kultuurivaldkonna arengustrateegiat ja selle tegevuste saavutamiseks loodud spetsiaalne koolitusprogramm.
  • Arendus- ja koolitusprogramm on aidanud kaasa kogu maakonna kultuurikorralduse taseme tõusule ja võimaldab seeläbi kohalikul tasemel pakkuda parimat kultuuriteenust oma kodanikele, olles seeläbi suurima mõjuga koolitusprogramm.
  • Tänu programmile on Tartumaa omavalitsustes loodud kaasamisprogramme ning tugisüsteeme.
  • Mitte ükski Eesti haridusasutus ei paku sellelaadset täiskasvanu täiendkoolitust.

Programmi aluseks oli Tartumaa kultuuristrateegia 2025 ja eesmärgid olid järgmised:

1. Toetada Tartumaa kultuuristrateegia 2025 elluviimist, sh iga-aastaselt tegevuskava koostamist ja elluviimise hindamist.

2. Arendada Tartumaa kultuurijuhtide oskusi ja pädevusi kultuurikorralduse, loomemajanduse ja loomeettevõtluse, strateegilise planeerimise, projektide koostamise ja juhtimise, uute tehnoloogiate rakendamise, rahvusvahelise koostöö, kommunikatsiooni jt seotud teemadel.

3. Tõsta Tartumaa omavalitsuste võimekust kasutada Euroopa kultuuripealinna 2024 tiitliga kaasnevaid võimalusi maksimaalselt omavalitsuste ja maakonna kultuuri ja loomemajanduse arendamiseks.

4. Toetada Tartumaal kultuurijuhtimise võrgustik loomist ja arendamist haldus- ja riigireformi järgselt, sh nii vallasiseste võrgustike kui ka maakonnaülese koostöövõrgustiku toimimist, mis aitaks kaasa tegevuste paremale planeerimisele, koostööprojektide algatamisele ja elluviimisele. 

Kuna programmi algus juhtus just meie esimese kriisiaasta algusesse, siis sai planeeritud kontaktkohtumistest otseselt kohe erinevate veebiplatvormide ja veebikoolituste õppelava. Vaata toimunud töökava siit

Läbi kaheaastase regulaarse arendus- ja koolitusprogrammi ühtlustati kultuurijuhtide ametialaseid pädevusi mis erinevate omavalitsuste liitmiste tagajärjel olid ebaühtlased, sest valdkondlikud koolitusvõimalused ja selle vajaduse mõistmine oli Tartumaa endises 22 omavalitsuses väga erinev.

Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt ellu kutsutud programm aitas oluliselt tuua fookusesse:

  • Kultuurivaldkonna strateegilise planeerimise olulisuse.
  • Ette valmistada Tartumaa kultuurikorraldajaid eelseisvaks väljakutseks Euroopa Kultuuripealinna programmi loomisel.
  • Viia omavalitsuste kultuuristrateegiatesse ka loomemajanduse, kui olulise ettevõtlusvaldkonna, mõiste ja alustada mõtestatud koostööd selle valdkonna tegijatega.

Lisaväärtusena sündis:

1. Arendus- ja koolitusprogrammi 2020 aasta kevadel kaardistasid Tartumaa 7 vald oma loomemajanduse ettevõtted ja algava koostöö ühe konkreetse väljundina lõi iga omavalitsus 2020 a augustis Elva Elamusfestivalil #tartumaine oma omavalitsuse elamuste tutvustamise ala Elva tänavatel. Vaata järgi siin.

2. Loov Tartumaa programmist kasvas, iga omavalitsuse vajadusi arvestades, 2021. aastal välja alaprogramm LOOV VALD, mille käigus arendati igas omavalitsuses välja konkreetseid ideid omavalitsuse loomemajanduse tegevuskavas toodud väljakutsete lahendamiseks ning piloteerimiseks.
2021. aastal esitati omavalitsuste juhtgruppide eestvedamisel kokku 100 ideed, mida omakorda valideeriti kogukondades, nendest valiti igas omavalitsuses välja üks idee, mis viiakse ellu 2021 suveks. Uuri lähemalt siin.

3. Praeguseks on see pilootprojekt saanud ka Tartumaa Arendusseltsist (LEADER programm) positiivse vastuse ja käesoleva aasta sügisest algab Loov Tartumaa kogukonna arenduskiirendi LOOV VALD kaheaastane periood (2022-2024), mis keskendub omavalitsustes ja maakonnaüleselt kogukondi arendavate ning kokku toovate erinevate valdkondade ideede initsieerimisele, käivitamisele ja toetamisele ning kuhu integreeriti juurde ka Tartumaa loometalgud

4. Alustati hariduse ja kultuurivaldkonna vahelist koostööd. Oleme endale ilma häbitundeta teadvustanud meie silotornimaailma kitsaskohti ja läbi programmi oleme kaardistanud ühiseid koostöökohti, kus saame vähendada dubleerimist ja suurendada "KOOSTÖÖ ON PAREM, KUI KONKURENTS" põhimõtet. 

Programmi kohta saab lugeda siin, meie kodulehel.

Palju õnne!