Tartumaa kultuuristrateegia 2025 

Maakondlik kultuurikorraldus lähtub kultuurivaldkonna arengustrateegiast, mis määratleb detailsemad eesmärgid maakondlikus arengustrateegias määratletud visiooni elluviimiseks. Maakondliku arengustrateegia 2040 visiooniks on Tartumaa kui Eesti kultuuri ja hariduse keskus. Teadmine Tartust kui rohelisest ülikooli- ja Euroopa kultuuripealinnast levib 2024. aastal üle Euroopa. Tartumaa on koht, kus saab elada kauem ja tervemalt, kasvatada lapsi turvalises ja puhtas keskkonnas, omandada head haridust, teha huvitavat ja tasuvat tööd ning osaleda aktiivsete kogukondade tegemistes.Tartumaa elav ja mitmekülgne kultuurielu rikastab elukeskkonda. Kultuuris osalemise kaudu toetatakse inimeste loovust, mis omakorda toetab ühiskondlike ja ettevõtluse väljakutsete lahendamist. Kultuuri-, spordi- ja looduselamused on turistide jaoks peamine põhjus Tartumaa külastamiseks.

Kultuuristrateegia eesmärk on määratleda kultuurivaldkonna prioriteedid maakonnas ja leppida kokku kultuurikorralduse põhimõtetes. Tartumaa kultuuristrateegia sisaldab ainult selliseid tegevusi, kuhu on kaasatud enam kui üks omavalitsus. Arengukava ei maini üksikuid kultuurisündmusi, organisatsioone ega asutusi, vaid keskendub sellele, kuidas omavalitsused saaksid üheskoos saavutada rohkem kui vaid üksi tegutsedes.

Kultuuristrateegia koostamise algatas Tartumaa Omavalitsuste Liit, sellesse panustasid kõik omavalitsused ja paljud kultuurijuhid, kultuuriasutuste esindajad ning kolmanda sektori esindajad. Arengukava suurim väärtus on selle koostamise protsess, mis on avatud, kaasav ja pidevas muutumises.

Käesolev strateegia on elav dokument, mida hakatakse edaspidi regulaarselt uuendama ning selle täitmist korrapäraselt hindama. Kutsume kõiki aktiivselt panustama, et Tartumaal läheks elu paremaks.

Meid ühendab veendumus, et kultuur on tähtis!

Täisdokumenti loe siit.

Tegevuskava loe siit