Kogukonnakiirendi "Loov vald"

Kogukonna arenduskiirendi "Loov vald" toetub senisele kogemusele ja parimatele praktikatele ning võtab arvesse teisi maakonnas ja Eestis toimuvaid arendusprotsesse.

Kogukonnakiirendi "Loov vald" ülesanne on toetada meie kogukondi ja tuua esile eriilmelisi keskkondi, loomeettevõtlusega tegelejaid ja kultuurinähtusi, et pakkuda mitmekülgseid võimalusi erinevateks tegevusteks ja Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 laiemast mõjust osasaamiseks.
Projekt on kaheaastane ja kogu programm viiakse läbi kaks korda, 2022-2023 ja 2023-2024.
Projekti on kaasatud Tartumaa seitse omavalitsust: Elva, Kambja, Kastre, Luunja, Nõo, Peipsiääre ja Tartu vald.

Rahastab:

Tartumaa Arendusselts
Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
Projekt nr. 19202100937