Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamine 

Projekti eesmärk: Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi (VEP) veetee ja võrgustiku arendamine, mille raames ühendatakse piirkonna kogukonnad, arendusorganisatsioonid, kohalikud omavalitsused, kodanikuühendused ja piirkonna teenuseid pakkuvad ettevõtjad. Rajatakse ja parendatakse olulised taristuobjektid, et tagada VEP-veeteel oluliste objektide ja teenuste tasakaalustatud paiknemine. Lisaks saab piirkond ühtse identiteedi, turunduse ning uued teenused, mida pakkuda nii kogukondadele kui külastajatele.  

Projekti väljundid:  turismisektori sihtpiirkonna terviklik arendamine ning sihtpiirkonna turundamine; avalike teenuste, ühisteenuste ja koostöövõrgustike käivitamine, arendamine ja turundamine.

Sihtrühmad: projekti sihtrühma hulka kuuluvad Emajõel puhkavad aktiivsed veematkajad (nii enda veealustel kui turismiettevõtjate alustega), harrastuskalamehed, piirkonna ettevõtjad/teenusepakkujad, Emajõe piirkonna kallasala lähistel elavad elanikud ja kogukond, kogukonna ühendused/organisatsioonid ja veekogudega piirnevad kohalikud omavalitsused.

Projektipartnerid: Tartumaa Omavalitsuste Liit (juhtparner), Elva Vallavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Sihtasutus Luunja Jõesadam, Luunja Vabatahtlik Jõepääste MTÜ, Pedajased paadimehed OÜ, Tartumaa Arendusselts, Viljandi Vallavalitsus, Viljandimaa Omavalitsuste Liit ja Võrtsjärve Sõprade Selts MTÜ.  

Kaasatud organisatsioonidena osalevad projektis SA Tartumaa Turism, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Sibulatee ja Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ.

Tegevused: projekti käigus töötatakse välja VEP-võrgustiku strateegia ja tegevuskava, piirkonna veeteede turvalise liiklemise strateegia ja tegevuskava, samuti ühtne turismipiirkonna CVI, turundusstrateegia ja tegevuskava koos kodulehe, mobiilisõbraliku kaardi, andmebaasi, trükise ja paberkaardiga. Projekti raames korraldatakse väikesündmusi, talguid ja veeretki, koolitusreise võrgustiku liikmetele Eestisse ja Rootsi ning pressi- ja tootetutvustusreis reisiajakirjanikele ja reisikorraldajatele.  

Lisaks on projektis kavandatud investeeringud

  • Jõesuu randumisala taristu arendamine: slipi manööverdusala, laudtee ja ujuvkai ehitamine; olemasolevate teede ja platside katte uuendamine; liikluskorraldusvahendite soetamine.
  • Reku sadamaala teenustaristu arendamine:  I etapi ehituslik projekteerimine;  akvatooriumi rajamine koos ujuvate paadisildadega (2tk);  randumisalade rajamine (3 tk);  parkla, sh karavanidele, karavanide purgimisala;  pilsivee loovutamise koht; ala valgustus, vee-, kanalisatsiooni- ning elektrisüsteem rajamine, alajaama ringi tõstmine;  tuletõrje veevõtukoht;  konteineris tualetid; vanade slippide lammutus ning uute ehitus (15m ja 30m);  planeeringuala pinnase tõstmine. 
  • Võrtsjärve Paadikoja rajamine Ulgele: ehitatakse 300 m2 ehitusaluse pinnaga paadikuur, milles on planeeritud köetav töökoda koos teisel korrusel asuvate olmeruumidega ning mitteköetav kuur.
  • Luunja sadamakoja arendamine: Sepikoja hoone välisfassaadi korrastamine, katuse ja vahelae rekonstrueerimine ning teise korruse väljaehitamine, sh seminariruum, sadamakapteni administratsioon/ koosolekuteruum, hoone teenindamiseks vajalikud abiruumid.
  • Oiu sadamaala edasiarendus:  250 jm matkaraja pikenduse ehitamine olemasolevale rajale; sadamasse 80 jm ujuvkai rajamine paatide vastuvõtuks. 
  • Võrgustiku päästeteenuse/jõevahi pakkumiseks päästekaatri soetamine: täiskomplektse täispuhutava RIB tüüpi päästepaadi soetamine.

Projekti elluviimise periood: juuli 2023 - august 2026

Projekti eelarve: 2 671 049,52 eurot, kaasrahastab Euroopa Liit.

Projektijuht Silvia Leiaru on eelnevalt töötanud Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse, Sihtasutuse Tartu Pauluse Kirik ja Sihtasutuse Tartumaa Turism juhatajana, varasemalt ka Sihtasutuse Tartumaa Turism projektijuhi ja Võrtsjärve Sihtasutuse turismikorraldajana. Silvia õpib Hiiumaa Ametikoolis väikesadama spetsialistiks ning teeb Võrtsjärvel soovijatele reise kalepurjekaga. Ta on lõpetanud Mainori Kõrgkooli ärijuhtimise eriala spetsialiseerumisega turundusele.

Lisainfo:
Silvia Leiaru
projektijuht
+372 5665 0956
silvia.leiaru@tartumaa.ee