Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024

Tartu kandideeris Euroopa kultuuripealinnaks juba eelvoorus koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega. Tartu koos Lõuna-Eestiga on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn! See on meie suur võimalus ja ühine väljakutse.

"ELLUJÄÄMISE KUNSTID" ehk "Arts of Survival" on Tartu 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna eel- ja lõppvooru taotluse ehk rahvusvahelisele žüriile esitatud kandidatuuriraamatu pealkiri ja kunstiline kontseptsioon.

"Ellujäämise kunstid" on loodushoidlikum linna- ja maakultuur, liikumine ja vaimne tervis, paikkondlike omapärade esiletoomine, haritus ja leidlikkus, põlvkondade koosloome, kriitiline ärksameelsus ja valdkondadeülene koostöö – teemad, mis on olulised vägagi erinevatele huvigruppidele Eestis ning mille kunstilist tõlgendamist Euroopa ootab ja vajab nii täna kui aastal 2024.
Selleks, et Euroopa kultuuripealinna ettevalmistused ja tiitliaasta võimalikult tulemuslikult läbi viia, on loodud ühiste eesmärkidele pühenduv organisatsioon, Sihtasutus Tartu 2024.

Sihtasutus Tartu 2024 teeb tihedat koostööd maakondlike arendusorganisatsioonidega, iga kaasatud maakonna ja Viljandi linna arendusorganisatsiooni kultuurijuht kuulub kultuuripealinna programmi ettevalmistavasse regionaalsesse ekspertkomisjoni, mis nõustab sihtasutust kultuuripealinna programmi regionaalse osa ette valmistamisel.

Tartu maakonna kultuuriprogrammi seiad SIIT