Programmi koolitajad

Juhtivkoolitaja: Ragnar Siil

Ragnar on rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuripoliitika ja loomemajanduse ekspert. Ragnar on viinud läbi projekte ja koolitusi, teinud ettekandeid ning nõustanud valitsusi ja kultuuriorganisatsioone enam kui 30 riigis üle maailma. Ta on nõustanud enam kui poolesaja strateegia koostamist kultuuri, spordi, kohaliku arengu, turismi, küberturvalisuse, noorsootöö ja paljudes teistes valdkondades. Ragnar toetas Tartumaa Omavalitsuste Liitu Tartumaa kultuuristrateegia koostamisel. Varasemalt on Ragnar töötanud Kultuuriministeeriumi asekantsleri, Euroopa Liidu loomemajanduse ekspertgrupi eesistujana ning nõustajana Ukraina, Gruusia, Armeenia, Moldova ja teiste riikide kultuuripoliitikate reformimisel. Ragnar on lõpetanud Tartu Ülikooli politoloogia eriala. Hetkel on ta läbimas doktoriõpinguid loomemajanduse valdkonnas Estonian Business Schoolis.

Koolitaja: Jorma Sarv

Jorma ekspertvaldkondadeks on strateegiline kavandamine, kultuuri- ja spordipoliitika ning loomemajandus. Lisaks pakuvad talle suurt huvi kultuuri seosed teiste valdkondadega, kultuurikorralduse mudelid ja praktikad ning erinevate projektijuhtimise tööriistade analüüsimine. Koolituste valdkonnas on ta keskendunud organisatsioonide toimimise ning juhtimisega seotud teemadele. Varasemalt on Jorma töötanud Kultuuriministeeriumis osakonnajuhatajana. Kuni 2019. a alguseni juhtis Jorma Eesti Vabariik 100 ja Euroopa Liidu eesistumise rahvusvahelist programmi.

Programmi kaasatud eksperdid ja koolitajad

Lisaks Ragnarile ja Jormale kaasatakse programmi koolitajaid ja eksperte disainjuhtimise, kommunikatsiooni, uute tehnoloogiate, loovmõtlemise, kultuurivaldkonna ärimudelite, strateegilise kavandamise, kultuuriteooria jt teemadel:
  • Märt Treier (ajakirjanik ja kommunikatsioonioskuste koolitaja)
  • Markko Karu (teenusedisainer ja loovjuht)
  • Ott Sarapuu (kultuuriturism ja uued tehnoloogiad)
  • Eva Leemet (Loov Eesti juht ja ettevõtluskonsultant)
  • Leonora Riitsalu (käitumisökonoomika)