Planeeritav ajakava 2023-2024


Tartumaa kogukonnakiirendi "Loov vald" kahepäevasel ideesprindil osales 12 meeskonda, võitjaks kuulutati idee “Koosa kultuuri- ja vabaajapark”

Kogukonnakiirendi “Loov vald” keskendub nii Tartumaa omavalitsustes kui ka maakonnaüleselt kogukondi arendavate ning kokku toovate ideede märkamisele, käivitamisele ja toetamisele. 2.-3. veebruaril tõi ideesprint Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusesse 12 meeskonda üle Tartumaa, et oma ideed edasi arendada, saada nõuandeid ja tagasisidet mentoritelt ning inspiratsiooni esinejatelt.  Žürii tõstis teiste seast esile neli ideed, lisaks andis eriauhinna välja Tartu Loomemajanduskeskus.

Kogukonnakiirendi "Loov vald"

I koht:

“Koosa kultuuri- ja vabaajapark”

 (Sirje Leini, Eleen Kalm, Raido Tamm, Martin Tens) - Peipsiääre valla suuruselt teises asula Koosa ning selle lähiümbruse elanikele, sh peredele ja lastele aktiivse ajaveetmise ja turvalise liikumise võimaluste loomine.  

 II kohta jagasid võrdsete punktidega:

"Precious Plastic Tartu avatud töökoda”

(Eva Üprus, Aldo Raudver, Tambet Krinal) - ületarbimise ja plastireostuse vähendamiseseks avatud töökojas plastijäätmete taaskasutuse töötubade pakkumine;  

 “Tänavakunsti ring täiskasvanutele”

(Condrad, Sänk, Von Bomb) - huvitegevuse võimaluste mitmekesistamiseks ja avaliku ruumi rikastamiseks maapiirkondades pakutakse täiskasvanutele võimalust tegeleda professionaalse juhendaja käe all tänavakunstiteoste loomisega;

 “Noored kultuuriloojad”

 (Mari-Liis Vanaisak, Mirtel Miia Kivirähk, Linde Leetberg) - Elva valla noortelt noortele suunatud omanäolise kultuuriürituse väljatöötamine ja korraldamine koostöös noorte vabatahtlike võrgustikuga Noored Loojad.  

Eriauhinna, kuuekuulise inkubatsiooni Tartu Loomemajanduskeskuses võitis idee “Precious Plastic Tartu avatud töökoda”.  

Kaotajaid “Looval vallal” ei ole – lisaks väärtuslikule kogemusele on kõigil kiirendis osalenud projektidel mentortugi 2024. a sügiseni. Eva Üprus “Precious Plastic Tartu avatatud töökoja” tiimist toob välja, et “Loova valla” ideesprint andis meeskonnale mitmekülgse kogemuse: "Hea võimalus harjutada koostööd, mängida ideid ümber, õppida parimatelt, inspireeruda säravatest silmadest, katsetada uusi viise, küsida küsimusi ja tunnetada, et oled kogu protsessis hoitud ja toetatud! Oleme ülitänulikud kogemuse eest ja nii elevil võimalustest, mida see kaasa toob.”

Rohkem loe SIIT

Kogukonnakiirendi "Loov vald" ideesprint
2.-3. veebruaril 2024 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses

Programmiga saab tutvuda SIIN.

Kontakt:
Astrid Hallik, Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik, astrid.hallik@tartumaa.ee
Ragnar Siil, Creativity Lab juht, ragnar.siil@creativitylab.ee

_____________________

Kogukonnakiirendi “Loov vald” ootab eriilmelisi ideid

Tartumaa kohalikel omavalitsustel ja kogukondadel on taas võimalik esitada oma ideid kogukonnakiirendisse “Loov vald”. Kiirendi eesmärk on leida üles ja toetada ideid, mis aitavad kultuuri ja loovuse abil leida lahendusi kogukondade ees seisvatele väljakutsetele.

Kiirendisse ootame uuenduslikke, realistlikke ja kogukondade vajadusi arvestavaid ettepanekuid, mis vastaksid mõnele järgmistest küsimustest:

Kuidas tuua rohkem lapsi ja noori kultuuri juurde nii tegijate kui ka osasaajatena?
Kuidas kasutada piirkondade kultuuripotentsiaali turismi arendamiseks?
Kuidas edendada piirkondades loomeettevõtlust ja elamusmajandust?
Kuidas kujundada mitmekülgset, ligipääsetavat ja loovust toetavat avalikku ruumi?
Kuidas tugevdada loomeinimeste- ja ettevõtjate koostööd ning võrgustikke?
Kuidas suurendada Euroopa kultuuripealinna pikaajalist mõju kohalikul tasandil?

Oodatud on nii sellised ideed, millel on juba selge tegevusplaan, kui ka alles algstaadiumis mõtted, mida soovitakse kiirendi raames arendama hakata. Oluliseks eeltingimuseks on meeskonna olemasolu, kes on valmis kiirendi järgselt ideed ellu viima. Eriti on oodatud ideed, mis toovad kokku kogukondi erinevatest omavalitsustest ning toetavad maakonnaülest koostööd.

Esitatud ideedest valitakse välja kuni 15 ettepanekut, mis kutsutakse 2.-3. veebruaril 2024 toimuvale ideesprindile Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses, kus mentorite ja ekspertide toel vormitakse ideedest elluviidavad projektid koos tegevuskavaga. Kolmele parimale ideele on Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt ette nähtud auhind.

Ideede esitamise tähtaeg on 22. detsember 2023.

Ideid ootame SIIA

Loov vald keskendub omavalitsustes ja maakonnaüleselt kogukondi arendavate ning kokku toovate ideede märkamisele, käivitamisele ja toetamisele. Kogukonnakiirendi läheneb ideede arendamise protsessile teisiti kui tavapärased kiirendid ja häkatonid.

“Tähelepanu alla võetakse kogu idee arengu algusest lõpuni, olles toeks nii ideestamise kui ka elluviimise või piloteerimise faasis,” ütles Astrid Hallik. “Kui paljudel juhtudel lõppeb tugi häkatoni toimumise ja auhindade jagamisega, siis meie koos oma partnerite ja mentoritega aitame projekte ellu viia kuni 2024. aasta sügiseni,” lisas Hallik.

Kogukonnakiirendi käivitus eelmisel aastal, kui kokku esitati programmi 35 ideed seitsmest omavalitsusest. Ideesprindile valiti osalema 13 projekti. Eelmisel aastal osutus võitjaks Kallaste linnasüdame arendamise projekt. Peipsiääre vallavanem Piibe Koemets: “Aitäh Tartumaa Omavalitsuste Liidule “Loov valla” projekti eest, millest saime väga palju tuge Kallaste arendamisel. Läbi kiirendi mentorluse saime arengutõuke, et minna edasi linnasüdame arhitektuurikonkursiga, leidsime partnerid ja lõpuks valisime viie töö hulgast välja parima projekti. Ilma kogukonnakiirendita poleks me praegu veel nii kaugel.”

Kogukonnakiirendi “Loov vald” elluviijateks on Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös Tartu Ärinõuandla, SA Tartumaa Turismi ja Tartu Loomemajanduskeskusega. Kiirendi formaadi loojaks ja projekti eestvedajaks on kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekoda Creativity Lab. Projekti rahastab Tartumaa Arendusselts LEADER programmi meetmest “Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine”.

Lisainfo:

Astrid Hallik
Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik
astrid.hallik@tartumaa.ee