Tartumaa aasta huvialaõpetajad 2021

Uudis
8. oktoober 2021

Teie ees on täna Tartumaa aasta õpetajad 2021 huvialaõpetaja kategoorias – Nikolai Djukov, Inge Päkk, Priit Rusalepp! 

30. septembril 2021 tunnustati Tartu Ülikooli aulas Tartu linna ja maakonna parimaid haridustöötajaid.

Õpetajate päeva nädala jooksul tutvustame kõiki selleaastaseid aasta õpetaja konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tartumaa laureaate.

 ❤       Nikolai Djukov on Kolkja Lasteaed-Põhikooli pikaaegne ja vankumatu maadlustreener, kes väikeses Peipsiääre piirkonnas juhendab juba aastaid edukalt just naismaadlejaid.

Õpetaja Nikolai ei tegele huvialatunnis pelgalt oma maadlusala spetsiifikaga, vaid tegeleb julgelt paljude erinevate spordialadega, et noored areneksid kehaliselt ja vaimselt mitmekülgselt. Huvialatundides osalevad kakskeelsed poisid ja tüdrukud, mis aitab noortel õppida ja areneda erineva keelekultuuri eripärasid arvestades.

Huvialaõpetaja paneb suurt rõhku võistlustel osalemisele, et juhendatavad noored näeksid ka oma spordisaalist ja kitsast Peipsiääre piirkonnast kaugemale ning täidab noortega võistlustel käies mitut erinevat rolli bussijuhist vanaisani välja.

Õpetaja Nikolai on kindlasti oma sisuka ja kirega tehtud juhendamisega hoidnud Tartumaal naistemaadlust tugevalt pildis ja seda mitte üksikute sähvatuste, vaid järjepidevalt kõrgel tasemel tulemuste näol.

❤      Inge Päkk on Ülenurme Muusikakooli klaveriõpetaja ja kontsertmeister, kes on väga pühendunud ja suurepärane spetsialist, oma tööd ja õpilasi armastav ning kolleegidele eeskuju andev pedagoog.

Õpetaja Inge kasutab klaveriõpetamise metoodikas nii klassikalisi kui kaasaegseid lähenemisi. Eriti on see tunnetatav, kui õpingud on läinud distantsile. Õpetaja Inge klaveriklassi kuulub mitu erivajadusega õpilast, ta lõimib kokku igale lapsele sobiva ja jõukohase ainekava.

Huvitavaid ideid õpetaja Ingel jagub- kontsertidele ja videosalvestustele järgnevad arutelud ja analüüsid, suviti võetakse ette pillilaagrid suvekoolides ning aastaringi korraldatakse valla kontserdielu. Läbi suvekoolide, meistrikursuste jm vahvate koostegemiste, on õpetaja osanud õpilaste motivatsiooni suurendada ja huvi muusikaõpingute jätkamiseks kasvatada. Ta on osanud kaasata ka osavalt lapsevanemaid õpetamisprotsessi.

Ülenurme Muusikakoolil on õnn omada oma kollektiivis nii pühendunud, mitmekülgset ja tulemuslikku õpetajat.

❤      Priit Rusalepp on Ülenurme Muusikakooli trompetiõpetaja, kes on uue põlvkonna väga andekas trompetist ja puhkpilliõpetaja.

Õpetaja Priit oma positiivsusega nakatab õpilasi ja kasvatab neis enesekindlust. Tihe ja regulaarne töö koostöös lastevanematega on andnud väga häid tulemusi. Ta on olnud mentoriks noortele puhkpilliõpetajatele. Tema tunnid on haaravad ja õpilasi paeluvad.

Õpetaja Priit on poistele vääramatu autoriteet, ta on nii mõnegi pillimängust loobuja toonud trompetimängu juurde tagasi. Hinnatav on tema organisaatorivõime ja oskus erineval tasemel õpilasi motiveerida, seda saab suuresti saavutada läbi ansambli- ja orkestrimängu.

Noore õpetajana kasutab Priit väga palju uusi digi-tehnilisi vahendeid, see vaimustab tema põhiliselt poistest koosnevat trompetiklassi. Poisid kasutavad innukalt õpetaja poolt pakutavaid uudseid lahendusi.

Lisainfo

2021. aasta Tartu maakonna laureaate vaata siit, https://www.tartumaa.ee/haridus/aasta-opetaja/2021 ja Tartu linna laureaate näed siit, https://www.tartu.ee/et/aasta-opetaja#2021

Tänusündmusest väikese pildigalerii leiad siit, https://www.tartu.ee/et/opetaja-elutoo-auhindade-ja-aasta-opetaja-tiitlite-uleandmine

Tänusündmusest otseülekande video on järelvaadatav Tartumaa Omavalitsuste Liidu YouTube`i kanalilt, https://www.youtube.com/watch?v=DROGlB-AVFo

Aitäh teile, Tartumaa tänab!