Tartumaa aasta põhikooli aineõpetajad ja gümnaasiumiõpetaja 2021

Uudis
7. oktoober 2021
Teie ees on täna Tartumaa aasta õpetajad 2021 põhikooli aineõpetaja kategoorias – Ain Sutt, Marje Koorits, Monika Laisaar, Liis Rüütel ja gümnaasiumiõpetaja kategoorias- Mairi Küberson!

30. septembril 2021 tunnustati Tartu Ülikooli aulas Tartu linna ja maakonna parimaid haridustöötajaid.

Õpetajate päeva nädala jooksul tutvustame kõiki selleaastaseid aasta õpetaja konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tartumaa laureaate.

❤     Ain Sutt on Kammeri Kooli õpetaja, kes toetab õpilaste individuaalset arengut, pakub ea- ja võimetekohast õpet, toetab keeruliste sotsiaalse taustaga noorte eneseusaldust oma tee leidmisel elus.

Õpetaja Ain selgitab õpilastele õppimise olulisust tulevikuks lihtsalt ja inimlikult, lahendab läbi huumori pingeid. Ta õpetab, kuidas mõelda järele, mitte reageerida kohe. Tema inimlik võime olla vaikivalt kohal, on taganud tulemuse- õpetaja Aini rahulik, stabiilne, heatahtlik huumor ja eluteadlikkus on taltsutanud noorte tormakuse ja mõtlematu tegutsemise. Toetava arengu ja õpilase usalduse võitmine on aidanud suunata õpilast vajadusest ja huvidest lähtuvalt. Õpilased on öelnud, et ta on maailma parim õpetaja ja õpetab selgelt ning hästi. Teda saab usaldada.

Õpetaja Aini kutsutakse kuldsete kätega meheks. Huumor ja praktiline meel teevad temast suurepärase kolleegi ja parima õpetaja.

❤       Marje Koorits on J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kelle sooviks on igas õpilases esile tuua tugevaimad keelelised oskused ning motiveerida õpilasi saavutama järjest parimaid tulemusi, luues õppimiseks sobiva keskkonna.

Õpetaja Marje kasutab tundides palju enesekontrolli meetodeid. Selle käigus õpilased kontrollivad ühiselt nii koduseid kui ka tunnis tehtud töid, st loetakse valjult ette oma ülesanne ning ühiselt leitakse vead ja parandatakse need.

Kuna õpetaja Marje töötab koolis ka logopeedina, omab ta erinevaid oskusi ja meetodeid töö diferentseerimiseks. Mitmekesine kogemuste ja ülesannete pagas võimaldavad tal anda tundi samaaegselt mitme erineva tasemega õpilastele, samuti liitklassidele.

Õpetaja Marje missiooniks on tutvustada eesti luulet kõikidele õpilastele, ka neile, kellele see võib jääda ainsaks kokkupuuteks luulega terve elu jooksul. Luule väärtustamisel on Marje heaks eeskujuks luuletusi ise tihti luues ja ilmekalt ette kandes.

❤      Monika Laisaar on Sillaotsa Kooli loodusainete õpetaja, kes tunneb maailma vastu meeletut huvi ja soovib, et tema õpilased saavutaksid parima ning toetab neid selles.

Õpetaja Monika põhimõte on, et õpilane õpib iseendale ja oma tuleviku jaoks. Ise mõtlemine, läbi kirjutamine, analüüsimine ja argumenteerimine on see, mis viib elus edasi.

Õpilased on tema kohta öelnud: "Õpetaja Monika on loodusainete fänn, tema silmad löövad lapsi õpetades särama, talle meeldib õpetada. Ta oskab teemasid hästi lahti seletada. Ta õpetab rohkem kui õpikus ja avardab sellega silmaringi!" Õpilaste jaoks on imetlusväärsed õpetaja Monika laialdased teadmised igast eluvaldkonnast. Seetõttu võib koolimajas õpilastelt kuulda: “Kui keegi teine ei tea, siis õpetaja Monika teab ikka”.

Monika sobib Sillaotsa Kooli väga hästi, sest nii kooli meeskonda kui teda iseloomustab LOODUS, LOOVUS, LIIKUMINE.

❤      Liis Rüütel on Luunja Keskkooli bioloogia- ja geograafiaõpetaja, kes lõimib erinevaid aineid, kasutades näiteks sotsiaalteadusliku lähenemist keskkonnaprobleemide õpetamisel. Ta on asendamatu kolleeg projektipäevade ja õuesõppe tundide ettevalmistamisel.

Liis on hästi kursis IKT võimaluste ja erinevate õpikeskkondadega. Ta rakendab neid (videod, pildid, helifailid, interaktiivsed mudelid ja testid, arvutite ja nutiseadmete kasutamine ) igapäevaselt ainetundides ja on võimeline oma teadmisi haridustehnoloogi tasemel kolleegidega jagama.

Liis on õpetamisel alati mõõdukalt rahulik, suunab õpilasi küsimuste esitamisega, innustades neid iseseisvalt mõtlema. Ta on järjekindel asjades, milles ta on veendunud ja viib neid ellu laskmata ennast häirida kaaslaste skepsisest.

Inimesena on ta südamlik ja rõõmsameelne. Tema poole on alati lihtne pöörduda, sest ta on suhtlusele avatud.

❤    Mairi Küberson on Nõo Reaalgümnaasiumi geograafia õpetaja, keda huvitavad innovatiivsed väljakutsed. Koostöös kolleegidega rakendab ta erinevaid lõiminguprojekte nii humanitaar- kui ka reaalainetega koostööd organiseerides ning seda just läbi erinevate projektide. Põhjalik ja süsteemne õpetamine on põhimõtted, mida õpetaja Mairi oma õpilastega rakendab ning mida õpilased tegutsemises kasutavad. Humoorikas ja asjatundlik lähenemine ning positiivne suhtlemine on tema omapära, mis on väga nauditav ja usaldust loov nii õpilaste kui ka kolleegidega.

Õpetaja Mairi on meeldejääv inimene, kellega koos on iga ülesanne huvitav ja tegutsemine põnev ning kelle seltskonnas ei hakka kunagi igav, sest alati on tal mõni krutski või kalambuur õhku elavdamas.

 

Lisainfo

2021. aasta Tartu maakonna laureaate vaata siit,  https://www.tartumaa.ee/haridus/aasta-opetaja/2021 ja Tartu linna laureaate näed siit, https://www.tartu.ee/et/aasta-opetaja#2021

Tänusündmusest väikese pildigalerii leiad siit, https://www.tartu.ee/et/opetaja-elutoo-auhindade-ja-aasta-opetaja-tiitlite-uleandmine

Tänusündmusest otseülekande video on järelvaadatav Tartumaa Omavalitsuste Liidu YouTube`i kanalilt, https://www.youtube.com/watch?v=DROGlB-AVFo

Aitäh teile, Tartumaa tänab!