Tartumaa aasta tugispetsialistid 2021

Uudis
11. oktoober 2021
Teie ees on täna Tartumaa aasta tugispetsialistid 2021– Airi Korbun, Helen Luigla!

30. septembril 2021 tunnustati Tartu Ülikooli aulas Tartu linna ja maakonna parimaid haridustöötajaid.

Õpetajate päeva nädala jooksul tutvustame kõiki selleaastaseid aasta õpetaja konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tartumaa laureaate.

❤       Airi Korbun on Kammeri Kooli logopeed, kes on pikaajaliselt ja tulemuslikult tegelenud arenguliste erivajadustega lastega ning kes alati kõike ja kõiki märkab.

Paljude toimetuleku õppekaval olevate laste esimesed sõnad tulevad tänu Airi abiga, samuti edasine kõne areng nõuab pidevat ja oskuslikku logopeedilist tuge ja juhendamist. Õpilased tunnevad end kõneravi tundides positiivselt meelestatuna ja orienteerituna õppimisele.

On tunnustatav, et Airi ei tee oma tööd lihtsaks, vaid pingutab selle nimel, et lastel oleks ka põnev. Ta üritab tundides hoida mängulist, aga samas asjalikku õhkkonda, et lapsed mõnikord ka ise seda teadmata ikka pingutaks.

Arengu toetamise kõrval kuulab ta õpilaste muresid. Tal on oskus hästi selgitada ja leida vajalikke lähenemisviise. Väga tähtsaks peab ta laste väljendusoskuse arendamist ja ilusat emakeelt. Tema õpilased teavad, et lugemis- ja kirjutamisoskus on inimesele tarvilikud oskused, milleta ei saa elus hakkama.

Oma tööd teeb Airi suure südamega ja põhjalikult. On näha, et inimene armastab oma tööd ja tunneb tehtust rõõmu.

❤      Helen Luigla on Nõo lasteaed Krõll eripedagoog, kes teeb oma tööd suure pühendumisega ning kelle jaoks ei ole ükski väljakutse liiga keeruline.

Helen tahab jõuab iga lapse ja lapsevanemani. Ta on inimene, kes süüvib alati probleemi põhjalikult, analüüsib erinevaid vaatenurki ja arutab last ümbritsevate lähedastega põhjalikult enne, kui otsused tegevusplaani suhtes teeb. Helen on tasakaalukas, ta suudab luua laste ja lastevanematega usalduslikud suhted. Helen arvestab lapse individuaalsusega ja on toeks nõuga sobiva kooli valikul, sobiva õppeprogrammi valikul. Ta on samuti toeks rühmaõpetajatele laste märkamisel ja lapsest lähtuva sobilikku õppe planeerimisel ja rakendamisel. Lähtudes oma erialasest ettevalmistusest on tema jaoks iga laps unikaalne ja vajab erinevat õpet ja lähenemist.

Helen on hinnatud mentor ja praktikajuhendaja , kelle käe all tunneb iga noor alustav õpetaja ennast kindlalt. Ta on nõus jagama oma teadmisi, kuulama ära noore vaatenurgad ja plaanid ning eesmärgid. Helenil on oskus olla vajadusel kõrvaltvaataja rollis, aga olla siiski olemas.

Helen on suure südame ja särava naeratusega inimene!

 

Lisainfo

2021. aasta Tartu maakonna laureaate vaata siit,  https://www.tartumaa.ee/haridus/aasta-opetaja/2021 ja Tartu linna laureaate näed siit, https://www.tartu.ee/et/aasta-opetaja#2021

Tänusündmusest väikese pildigalerii leiad siit, https://www.tartu.ee/et/opetaja-elutoo-auhindade-ja-aasta-opetaja-tiitlite-uleandmine

Tänusündmusest otseülekande video on järelvaadatav Tartumaa Omavalitsuste Liidu YouTube`i kanalilt, https://www.youtube.com/watch?v=DROGlB-AVFo

Aitäh teile, Tartumaa tänab!