Tartumaa heaolu valdkonna koostöökogu sai hoo sisse!

Sündmus
18. oktoober 2021
Maakonna tervise ja turvalisuse nõukogu liikmed kogunesid 14-15.10.2021 Tabiveres Mäeotsa talus, et lahti mõtestada teema valdkondade ülene ennetus Tartumaal.
Meiega ühinesid mitmed uued esindajad ametkondadest, kellel huvi koostööks ning soov panustada heaoluvaldkonna arengusse. Edasi seame sihte juba heaolu koostöökoguna.

Kokku veerandsada osalejat erinevatest asutustest ja organisatsioonidest jagasid mõtteid teemal, milline on ennetuse hetkeolukord Tartumaal, kuhu oleme tänaseks jõudnud ja mis on seni töötanud? Kahe päeva jooksul jõuti kokku leppida järgmise perioodi fookusteemade osas. Kirja said eesmärgid ja mõõdikud. Teise päeva õhtuks jõudsime ka juba konkreetsete tegevusteni.

Mõttemustreid aitas suunata ning toetada strateegiakonsultant, mentor ja juhtimiskoolitaja Indrek Maripuu OÜ Loovusaidast.

Tartu maakonna ennetuse valdkonna  järgmise kolme aasta  fookuse seadmiseks andsid sisendit Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Põllumajandus- ja Toiduameti, Transpordiameti, Sotsiaalkindlustusameti, Kaitseliidu, Keskkonnainspektsiooni, Töötukassa, Tartu Ülikooli, Eesti Punase Risti, Liikumise Kodukant, Tartu Linnavalitsuse, Nõo ja Tartu valla ning  Tartumaa Omavalitsuste Liidu esindajad.

Osalejatel oli võimalus tuua lauale nende valdkonna ootused ja probleemkohad läbi heaoluprisma. Toetavat materjali oli ette valmistanud maakonna heaoluprofiili koostamisega seotud analüütik Maali Käbin OÜ Statistikatalust. Tänud kõigile osalejatele!!!!

Edaspidiseks jääb vaid soovida, et saadud indu jätkuks ning koostöö jõud ennetuse teel tegutsedes ei raugeks! Teel  olles on tähtis aru saada, kuhu me tahame jõuda ja mõista ka seda, millal oleme kohale jõudnud. Samuti on oluline aru saada, kas ja kui palju oleme konkreetsel ajahetkel suutnud edasi liikuda. Selleks kõigile tervist ning KOOS TÖÖD!

Lea Saul
Tartumaa Omavalitsuste Liit
rahvatervise ja turvalisuse nõunik