Tartumaa kõrgeima teenetemärgi Tartumaa Kuldne Tammeoks kavalerid 2024

Uudis
17. veebruar
Tartumaa Omavalitsuste Liit tunnustab maakonna kõrgeima teenetemärgiga Tartumaa Kuldne Tammeoks kohaliku elu edendajaid pikaajalise väljapaistva tegevuse eest. 2024. aastal saavad teenetemärgi loomaarst ja ettevõtja Aare Kalson, spordipedagoog ja -teadlane, Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja Merike Kull ja orkestrant, SA Eesti Kontsert Vanemuise kontserdimaja kauaaegne juht Kulvo Tamra.

Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Jarno Laur annab teenetemärgid pidulikult üle 23. veebruaril Eesti Vabariigi 106. aastapäevale pühendatud vastuvõtul   Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis. 

Loomaarst ja ettevõtja Aare Kalson on elupõline seakasvataja, kelle elutööna üles ehitatud pereettevõtetes on esindatud kogu lihatootmise ahel alates aretusest ja seakasvatusest kuni lihatoodete valmistamise ja müügini. Vasula Farmide ja lihatööstuse peamiseks tegevuseks on sea- ja lambakasvatus ning jahutatud liha väärindamine lõpptoodanguks, värsket liha ja lihatooteid müüakse Vasula kaubamärgi all oma lihapoodides Vasulas, Tartus, Ahjal ja Põlvas. Kaasaegsete loomapidamise praktikate edendamiseks teeb ettevõte koostööd Eesti Maaülikooliga. Aare Kalson on Tartumaa Põllumeeste Liidu juhatuse liige.

Spordipedagoog ja -teadlane, Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja Merike Kull on andnud hindamatu panuse Eesti õpilaste füüsilise ja vaimse tervise edendamisse. Merike Kulli juhitud Tartu Ülikooli liikumislabori ja Eesti koolide koostöös sündinud teaduspõhise haridusuuendusprogrammi "Liikuma kutsuv kool"  sihiks on kujundada liikumine Eesti koolikultuuri tavapäraseks osaks. Alates 2016. aastast otsitakse koostöös Eesti koolidega toimivaid lahendusi, mis võimaldaksid muuta koolipäevad liikuvamaks ja luua liikumisvõimalusi kõigis koolipäeva ja -elu osades, sh ainetundides, vahetundides, kooliteel, huvitegevustes, kooliüritustel ja kehalise kasvatuse tundides. 2023. a sügise seisuga tegutseb Eestis 209 liikuma kutsuvat kooli, sh 32 Tartus ja Tartumaal.

Orkestrant ja SA Eesti Kontsert Vanemuise kontserdimaja kauaaegne juht Kulvo Tamra  hoolitses direktorina töötatud 20 aasta (2003-2023) jooksul selle eest, et Vanemuise kontserdimaja oleks kõrgkultuuri edendaja ja hoidja Lõuna-Eestis. Tehnilise direktorina on Kulvo Tamra panustanud paljude erinevate suurürituste õnnestumisse nii Tartumaal kui ka üle Eesti, sealhulgas Montserrat Caballè (1998), Jose Carrerase (1999 Tartus) ja Kiri Te Kanawa (2001 Pärnus) kontserdid, Saaremaa ooperipäevad (2008-2012), Tartu popkooripidu (2012-2016), paljud Tartus toimunud ilmalikud ja vaimulikud laulupeod. Kulvo Tamra on Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi esimees.

Teenetemärgiga Tartumaa Kuldne Tammeoks tunnustatakse tartumaalasi, kes on oma pikaajalise väljapaistva tegevusega võimestanud ja rikastanud Tartumaa arengut, andnud suure panuse siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonnale ja inimeste heaolule.